Home ข้อคิด 9 พฤติกรรมที่ควรหยุดทำ เพราะจะทำให้ลูกๆไม่รู้จักโต

9 พฤติกรรมที่ควรหยุดทำ เพราะจะทำให้ลูกๆไม่รู้จักโต

5 second read
0
0
30,306

1. เอาของที่ลืม ไปให้ที่โรงเรียน

การที่ลูกโทรมาให้นำสิ่งของที่ลืมไปส่งที่โรงเรียน แล้วคุณก็ทำตามที่ลูกสั่งนั่นมันอาจทำให้ลูกกลายเป็นเด็ ก ที่ไม่รอบคอบได้ เพราะงั้นเมื่อลูกคุณโทรมาเพื่อให้คุณทำแบบนั้นอีก

ถ้าจะให้ดีก็ควรบอกปัดไปเพื่อให้ลูก รู้จักมีความรอบคอบมากขึ้น ทั้งตรวจความเรียบร้อยของสิ่งของที่ต้องเอาไปโรงเรียน ก่อนออกจากบ้าน

2. ไม่ยอมให้ครูมาว่ากล่าว ตักเตือน

หากลูกมาฟ้ องคุณว่า ถูกครูต่อว่า ตักเตือน ที่โรงเรียนซึ่งนั่นอาจทำให้พ่อแม่หัวร้อนและพร้อมจะบวก กับครูที่โรงเรียน แต่เรื่องนี้นั้นเป็นสิ่งที่อย ากบอกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ ต้องใจเย็นๆ

สอบถามลูกถึงสาเหตุที่ครูทำเช่นนั้นหากลูกเราทำผิ ดจริงๆ และการลงโทษของครู ก็ไม่ได้ร้ ายแร งอะไรก็ไม่ต้องถึงขั้นไปคุยกับครูเอง ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของครูไป

3.ซักผ้าให้ลูก เพราะอย ากให้เขาสบาย

ลูกเราถ้าโตพอที่จะทำงานบ้านได้แล้ว ก็ให้เขาทำไป แต่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยฝึกให้ลูกได้ทำด้วยตัวเอง และการที่มีคุณแม่ซักเสื้อผ้าให้อาจทำให้เด็ กเคยตัว เป็นคนไม่มีวินัยในตัวเอง

ไม่มีความรับผิดชอบพ่อแม่นั้นควรให้เด็ กทำอะไรด้วยตัวเอง ควรสอนลูกถึงวิธีการใช้เครื่องซักผ้าเพื่อที่เขาจะได้ หมั่นทำมันด้วยตัวเอง พึ่งตัวเองได้

4. ทำการบ้านให้

เพราะพ่อแม่หลายๆ ท่านก็ชอบทำการบ้านให้ลูก ดังนั้น ก็ควรเลิกทำแบบนี้ได้แล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่ลูกไม่ได้ฝึกคิด ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย และซึ่งหากไม่อ ยากให้ลูกเติบโตมาแบบไม่มี

ความรู้ ก็อย่ าทำร้ ายลูกทางอ้อมกันเลยดีกว่า

5. ปลุกลูกไปโรงเรียนทุกเช้า

เพราะคิดว่ามันคือ กิจวัตรประจำวันของคุณแม่ไปแล้ว ก็คือการปลุกลูกเพื่อไปโรงเรียน ความจริงนั้น ควรฝึกลูกให้ตั้งนาฬิกาปลุกและจัดสรรเวลานอนด้วยตัวเอง เพื่อให้เขาไจัดการกับตารางชีวิต

6. ยุ่ งกับการเรียนของลูกๆ

การเป็นห่วงในเรื่องเรียนของลูกไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใด แต่การที่พ่อแม่ไปบงการหรือกำหนดเส้นทาง ของการเรียน โดยไม่ให้เขาคิดเองตัดสินใจด้วยตัวเอง มันอาจจะทำให้ลูก ไม่โตเป็นผู้ใหญ่

7. ยอมให้ลูก หยุดเรียนบ่อยๆ

เด็ กบางคนอาจมีอาก ารป่ วยการเมืองอยู่เรื่อยๆ เนื่องด้วยจากวิชาเรียนและการบ้านต่าง ๆซึ่งวิชาเรียนนั้นอาจง่ายเกินไป เลยทำให้เด็ ก เกิดความเบื่ อ หรือย ากจนเกินไปจนเกิดความ

กดดัน สิ่งสำคัญที่พ่อแม่ควรทำคือ อย่ าถามลูกว่าทำไมจึงไม่อย ากไปโรงเรียน เนื่องจากเด็ กมักจะไม่รู้คำตอบพอเด็ กไม่รู้ว่าจะตอบก็จะเป็นการทำให้เด็ กเกิดความรู้สึกเค รี ย ด ดังนั้น

พ่อแม่ก็ควรบอกว่าความกลัวนั้นมันไม่ช่วยอะไร หากแต่ควรเอาชนะความกลัวให้ได้ และควรเปิดใจให้กว้างในการรับฟังความรู้สึกของลูกด้วย ว่าเขามีอะไรจะบอกเรา

8. ขีดเส้นชีวิตให้ลูก

ถ้ากำหนดก ฎเก ณฑ์ข้อปฏิบัติต่างๆ ให้ลูกเดินตามทางที่พ่อแม่ปูไว้แต่นั่นอาจเป็นเรื่องดีที่จะทำให้ลูกมีวินัย แต่กลับกัน ในทุกๆก ฎที่พ่อแม่ตั้งไว้ก็ควรให้ลูกรับรู้ด้วย ให้ลูกมีส่วนร่วม

ในการขี ดเส้นชีวิตของตนเองต้องปล่อยให้ลูกได้ลองเรียนรู้ ที่จะทำบางสิ่งด้วยตัวเองบ้าง

9. ทำอ าหา รเช้า หรือ อาหารกลางวันให้

แม่หลายๆ ท่านอาจเป็นห่วงลูก ว่าจะทานอ าหา รไม่อิ่ม จึงต้องเตรียมอ าหา รให้หากคุณอย ากให้ลูกโต เก็ควรให้เขาทำอ าหา รทางเองบ้างหากเขาทำไม่เป็นคุณแม่อาจจะต้องสอนลูก

ไม่นานหรอกก็ทำได้

ขอบคุณที่มา : g o t o k n o w.

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…