Home ข้อคิด 6 ข้อต้องสอนลูก ให้เขาได้มีทัศนคติที่ดี โตไปไม่เห็นแก่ตัว

6 ข้อต้องสอนลูก ให้เขาได้มีทัศนคติที่ดี โตไปไม่เห็นแก่ตัว

4 second read
0
1
1,403

อยากให้ลูกให้เป็นคนดี ติดดินและไม่เห็นแก่ตัวต้องสอนอย่างไรดี ความคาดหวังของพ่อแม่ทุกคนก็ต้องอยากให้ลูกนั้นเติบโตมา

เป็นคนดี แต่การที่ลูกจะเป็นคนดีนั้น ต้องเริ่มสอนกันตั้งแต่เด็กๆ เลยค่ะ แต่จะสอนอย่างไรดี มาเริ่มต้นสอนกัน ทั้ง 6 ข้อนี้กันก่อนเลยค่ะ

1. สอนลูกให้เป็นคนอ่อนน้อม

ควรสอน ลูกให้เป็น คนสุภาพเรียบร้อย ให้เกียรติผู้อื่น อ่อนโยน เพราะคนที่อ่อนน้อมถ่อมตน ไปอยู่ในสังคมใด ก็มักจะเป็นที่รักใคร่เอ็นดู

ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรสอนลูกให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนทั้งทางกายวาจาใจอยู่เสมอ

2. สอนลูกให้รู้จักคุณค่าของทรัพยากรรอบตัว

เริ่มฝึกได้ จากเรื่องใกล้ตัว เช่น เข้มงวดให้ลูกปิดไฟเมื่อไม่ใช้ไฟ ปิดก๊อกน้ำหลังใช้งาน ตักข้าวแค่พอทาน และทานข้าวให้หมดจาน

ไม่กินทิ้งกินขว้าง เป็นการสอนลูก ให้เป็นคนรู้จักใช้สิ่งของ และทรัพยากรอย่างประหยัด

3. สอนลูกให้ทำงานบ้าน

ฝึกได้ตั้งแต่สามขวบเลยนะคะ ให้ลูกช่วยทำงานเล็กๆ น้อยๆเช่น กวาดบ้าน เช็ดโต๊ะ รดน้ำต้นไม้ พับเสื้อผ้า อย่าให้ลูกเรียนหนังสืออย่างเดียว

หรืออยู่กับโลกโซเชี่ยลมากเกินไป คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ ต้องสร้างนิสัยให้ลูกเป็นคนมีความรับผิดชอบด้วย

4. สอนลูกให้รู้จักหน้าที่ตัวเอง

สอนให้ลูก เห็นความสำคัญของการเรียน มีความรับผิดชอบการศึกษา เป็นสิ่งที่สำคัญ เราจะเห็นได้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จ

ในชีวิตส่วนใหญ่ มีเบื้องหลังมาจากการเป็นคนที่รักการเรียนรู้และมีการศึกษาที่ดี

5. สอนลูกให้ใช้เงินเป็น

คุณพ่อคุณแม่ ควรสอนให้ลูกรู้จักการเก็บออม เริ่มจากอยากได้อะไร ให้เก็บเงินซื้อเองจะได้เห็น คุณค่าของเงิน และไม่ได้อะไร

มาง่ายๆ และพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่าง ที่ดีกับลูกในการใช้จ่าย ไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะ

6. สอนลูกให้เป็นคนไม่เห็นแก่ตัว

คุณพ่อคุณแม่ ควรสอนลูกให้เป็นคน ที่มีจิตใจเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักการเสียสละไม่เบียดเบียนผู้อื่น รู้จักให้ และรับให้น้อย

เช่น สอนให้ลูกดูแลสัตว์เลี้ยง และต้นไม้สอนให้ลูกช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส ปลูกฝังให้ลูก เป็นคนที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลือ

ขอบคุณที่มา : r a k l u k e

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…