Home ข้อคิด 20 สิ่ง อยากฝากบอกถึง ลูกชายลูกสาว อยากให้สิ่งเหล่านี้เตือนสติไว้

20 สิ่ง อยากฝากบอกถึง ลูกชายลูกสาว อยากให้สิ่งเหล่านี้เตือนสติไว้

8 second read
0
1
27,029

1. เวลาเจองานหนัก ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ โอกาส ในการ เตรียมพร้อมสู่ความ เป็น มืออาชีพ

2. เวลาเจอปัญหาซับซ้อน ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ บทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่างวิเศษ

3. เวลาเจอความทุกข์หนัก ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ แบบฝึกหัด ที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต

4. เวลาเจอนายจอมละเมียด ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ การฝึกตนให้เป็นคนสมบูรณ์แบบ (Perfectionist)

5. เวลาเจอคำตำหนิ ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ การชี้ขุมทรัพย์มหาสมบัติ

6. เวลาเจอคำนินทา ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ การสะท้อนว่า เรายังคงเป็นคน ที่มีความหมาย

7. เวลาเจอความผิดหวัง ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ วิธีที่ธรรมชาติ กำลังสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับชีวิต

8. เวลาเจอความป่ ว ยไข้ ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ การเตือนให้เห็นคุณค่าของการรั ก ษ าสุ ข ภ า พ ให้ดี

9. เวลาเจอความพลัดพราก ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ บทเรียนของการรู้จักยืนหยัดด้วยตัวเอง

10. เวลาเจอลูกหัวดื้อ ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ โอกาสทอง ของการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง

11. เวลาเจอแฟนทิ้ง ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ ความเป็นอนิจจัง ที่ทุกชีวิตมีโอกาสพานพบ

12. เวลาเจอคนที่ใช่แต่เขามีคู่แล้ว ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ ประจักษ์พย านว่า ไม่มีใครได้ทุกอย่างดั่งใจหวัง

13. เวลาเจอภาวะหลุดจากอำนาจ ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ ความอนัตตา ของชีวิต และสรรพสิ่ง

14. เวลาเจอคนกลิ้งกะล่อน ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ อุทาหรณ์ของชีวิต ที่ไม่น่าเจริญรอยตาม

15. เวลาเจอคนเ ล ว ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ ตัวอย่างของชีวิต ที่ไม่พึงประสงค์

16. เวลาเจออุ บั ติ เ ห ตุ ให้บอกตัวเอง นี่คือ คำเตือนว่า จงอย่าประมาทซ้ำอีกเป็นอันขาด

17. เวลาเจอศั ต รูคอยกลั่นแกล้ง ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ บททดสอบ ที่ว่า‘มารไม่มี บารมีไม่เกิด’

18. เวลาเจอวิ ก ฤ ต ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ บทพิสูจน์สัจธรรม‘ในวิ ก ฤ ต ย่อมมีโอกาส’

19. เวลาเจอความจน ให้บอกตัวเองว่า นี่คือวิธีที่ธรรมชาติ เปิดโอกาสให้เราได้ต่อสู้ชีวิต

20. เวลาเจอความต า ย ให้บอกตัวเองว่า นี่คือฉากสุดท้าย ที่จะทำให้ ชีวิตมีความสมบูรณ์

ขอบคุณที่มา : b i t c o r e t e c h

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…