Home เรื่องน่ารู้ เจอเงินตก ทำไงดี ต้องแจ้งความไหม ไม่คืนจะผิดหรือเปล่า

เจอเงินตก ทำไงดี ต้องแจ้งความไหม ไม่คืนจะผิดหรือเปล่า

8 second read
0
0
633

ในช่วงชีวิตของคนเราน่าจะเคยเจอคนทำเงิ นตกกันมาบ้าง และหนึ่งในคำถามที่มักเกิดขึ้นในใจเมื่อเก็บเงิ นได้ก็คือ

ควรทำยังไงกับเงิ นนั้นดี ต้องตามหาเจ้าของไหม หรือส่งคืนใครดี และถ้าหาเจ้าของไม่เจอจะต้องไปแจ้งความหรือไม่

วันนี้เราจึงนำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มาฝากกัน

เก็บเงินได้ควรทําอย่างไร ต้องแจ้งความไหม

ตามกฎหมายแพ่ งและพา ณิ ช ย์ มาตรา 1323-1326 ผู้ที่เก็บเงิ นหรือทรัพย์สินใด ๆ ได้ จะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

– ส่งคืนให้แก่เจ้าของหรือผู้ที่มีสิทธิ์จะรับทรัพย์สินนั้น

– แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ที่มีสิทธิ์จะรับทรัพย์สินนั้นทราบโดยเร็ว

นำไปส่งให้ตำรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นภายใน 3 วัน พร้อมทั้งลงบันทึกประจำวัน

และแจ้งข้อมูลที่ทราบเพื่อช่วยในการตามหาเจ้าของ ทั้งนี้ ผู้ที่เก็บเงิ นได้จะต้องเก็บรั กษ า

เงิ นนั้นไว้ให้ดีจนกว่าจะส่งคืนให้แก่เจ้าของ ยกเว้นในกรณีที่นำไปส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ

เก็บเงินได้ แต่ไม่ส่งคืน ผิดกฎหมายไหม

หากผู้ที่เก็บเงิ นหรือทรัพย์สินได้ไม่ยอมส่งคืน แต่เก็บไว้เป็นของตัวเอง จะมีความผิดดังนี้

– ผิดฐานลั กท รั พ ย์ ตามกฎหมายอ าญ า มาตรา 334 กรณีรู้หรือควรรู้ว่าเจ้าของยังตามหาอยู่ แต่เอาไปโดยมีเจตนา

ทุ จ ริ ต มีโท ษจำคุ กไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ความผิดนี้ไม่สามารถยอมความได้

– ผิดฐานยั กยอ กทรัพย์ ตามกฎหมายอ าญ า มาตรา 352 กรณีคิดว่าเจ้าของเลิกตามหาแล้ว โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี

ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สามารถยอมความได้ ทั้งนี้ เนื่องจากเงิ นดังกล่าวเกิดจากเจ้าของทำตก

ไม่ได้ทิ้ง จึงยังไม่ถือว่าสละการครอบครองนั่นเอง

ถ้าส่งเงินคืนให้ตำรวจจะได้รางวัลไหม

สำหรับในกรณีที่เก็บเงิ นได้แล้วส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ส่งมอบมีสิทธิ์ได้รับรางวัลตอบแทน คือ

กรณีเจ้าของเงิ นมารับคืน ผู้ที่เก็บได้จะได้รับเงินจำนวน 10% ของเงิ นที่เก็บได้ แต่ถ้าหากเงิ นที่เก็บได้

มีมูลค่ามากกว่า 30,000 บาท จะได้เพิ่มอีก 5% โดยเจ้าของเงิ นจะเสียค่าธรรมเนียมอีก 2.5% แต่ไม่เกิน 1,000 บาทด้วย

กรณีเจ้าของเงินไม่มารับคืนภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เก็บได้ เงิ นจำนวนนั้นจะตกเป็นของผู้ที่เก็บได้ไปเลย

จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้กล่าวไปนั้นก็คงสรุปได้ไม่ยากว่า ถ้าหากเก็บเงิ นหรือทรัพย์สินใด ๆ ได้ โดยไม่มั่นใจว่า

เจ้าของยังคงตามหาอยู่หรือไม่ แนะนำให้ตามหาเจ้าของและส่งคืน หรือนำไปส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดีที่สุด

ไม่ควรเก็บมาไว้เป็นของตัวเองหรือนำเงิ นไปใช้ เพราะอาจมีความผิดตามกฎหมายได้

ขอบคุณที่มา : m o n e y . k a p o o k

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In เรื่องน่ารู้

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…