Home ข้อคิด อยากให้ลูกได้ดี จงทำแบบอย่างให้ลูกเห็น อย่ามีแต่พูด

อยากให้ลูกได้ดี จงทำแบบอย่างให้ลูกเห็น อย่ามีแต่พูด

10 second read
0
0
1,407

อะไรก็ตามที่พ่อแม่ทำ มันส่งผลต่อเจ้าตัวน้อยเสมอนะ แม้สิ่งเล็กๆ ที่พ่อแม่คิดไม่ถึงก็ตามลูกก็จะจดจำ ทำตาม เลียนแบบพฤติก ร ร มนั้นๆ เมื่ออย ากให้ลูกเติบโต เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพล่ะก็

พ่อแม่ควรทำ 10 สิ่งเหล่านี้ เป็นตัวอย่ างให้ลูกเห็น ลูกจะได้เห็นแต่สิ่งดีๆ

1.ยื่นมือ ช่วยคนรัก หากเขามีปัญหา

เพราะครอบครัวก็คือ ทีมเวิร์คที่ดีที่สุดในเส้นทางของชีวิต จึงควรแสดงให้ลูกเห็นว่า พ่อกับแม่จะเคียงข้างกันเสมอ อยู่ด้วยกันตลอดไป ด้วยเรื่องง่ายๆ เช่นการช่วยกันทำงานบ้าน ไม่ทิ้งภาระ

การทำงานบ้านไว้กับใครคนหนึ่งเท่านั้น เรื่องเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ จะเป็นการปลูกฝัง ให้ลูกเห็นถึงคุณค่าของคู่ชีวิต ส่งผลต่อความสัมพันธ์ ในอนาคตของลูกด้วยนะ

2. แ ช ร์ ความสนใจ งานอดิเรกร่วมกับคู่รัก

เหล่านี้ ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีต่อคู่ชีวิตเท่านั้น แต่ยังทำให้ลูกรู้ว่า กา ร แ ช ร์ความสุขร่วมกัน กับคนที่ตัวเองรัก มันช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดี เช่น การออกกำลังกายร่วมกัน

หากิจก ร ร มสนุกๆ ทำด้วยกัน

ก็เป็นการใช้เวลาอย่ างมีค่าร่วมกัน จะช่วยส่งเสริม ให้ความรัก ในครอบครัวนั้น ยืนย าว

3.แสดงความรัก ให้ลูกเห็น

การหอ มแก้ม การกอดกัน เป็นสิ่งที่คนในครอบครัวควรจะทำ แม้ว่าในสังคม จะเขินอายต่อการทำเช่นนี้ ไม่คุ้นเคยอย่ างนี้ แต่รู้มั้ยว่า มันเป็นผลดี ต่อความสัมพันธ์ การที่ลูกได้เห็นพ่อแม่

แสดงความรักต่อกันนั้น ลูกก็จะจดจำไว้ ทำให้ลูกมีความสัมพันธ์ ที่ดีในอนาคต เมื่อลูกโตขึ้นนั่นเอง

4.ไม่อาย ที่จะแสดงความยินดี กับคนรัก

ไม่ว่าเขาจะทำเรื่องอะไรสำเร็จ ทั้งเรื่องงาน หรือเรื่องอะไรก็ตาม อย่ าลืมแสดงความยินดี ให้คนรักรู้ ว่าคุณภูมิใจ มีความสุขร่วมกับเขา เพราะการแสดงความยินดีนั้น ต่อหน้าลูกๆ จะช่วยสอน

ให้ลูกรู้จักการแสดงความยินดีกับคนอื่นด้วย เมื่อคนๆนั้นทำอะไรสำเร็จ ทั้งยังเป็นการสอน ให้รู้ถึงคุณค่าของการทำงานอีกด้วยนะ

5.ยอมรับได้ หากทำผิด

คนเราทุกคนต้องเคยทำผิด เคยสร้างปัญหาให้ตัวเองเสี ยใจมาบ้างแหละ และการเป็นผู้ใหญ่ที่ดี คือต้องยอมรับ หากตัวเองทำผิดโดยไม่ต้องอ ายใคร อย่ ากลัวหากจะต้องยอมรับ ความผิด

ต่อหน้าลูก เพราะการเรียนรู้จากความผิดพลาด จะช่วยให้ลูกเข้าใจว่า ทุกคนสามารถทำผิดได้เสมอ แต่ก็ต้องยอมรับผิ ดได้เช่นกัน ต่อไปในอนาคต หากวันใดที่ลูกทำผิด ลูกก็จะกล้ายอมรับ

เพราะพ่อแม่เป็นตัวอย่ างที่ดีให้เขาดู

6.สงบเพื่อ สยบความขั ดแย้ ง

เด็ กที่เติบโตในครอบครัว ที่มีการทะเลา ะ กันจะมีพัฒนาการที่ช้า ความจริงคือ ทุกๆ ครอบครัวนั้นมีปัญหาทะเลา ะกันเป็นเรื่องปกติ ธรรมดาแต่การควบคุม ไม่ให้การทะเลา ะกันมันเล วร้า ย

ไปกว่าเดิมนั้น สำคัญ! ครอบครัวที่ใช้ความรุ นแร ง เป็นต้นเหตุของบรรดา ปัญหาสังคมทั้งหลาย ทั้งปวง รวมไปถึงปัญหา ต่อตัวเด็ กเองด้วย เช่น ลูกโตมา กลายเป็นเด็ กที่ขาดความมั่นใจ

อารมณ์แปรปรวน หรือไม่ก็ จนอาจกลายเป็นโ ร ค ซึ มเศร้ าได้ในที่สุด

7.เมื่อมีปัญหา ก็แก้ไขไปด้วยกัน

เวลาที่คนในครอบครัว ประสบปัญหา อย่าง ปัญหาเรื่องงาน เงิน หรือเรื่องสุขภาพ เรื่องแบบนี้มันสำคัญมากๆ ที่คนในครอบครัว จะอยู่ข้างๆ กันในเวลาแบบนี้ ก้าวผ่านปัญหา เหล่านี้ไปด้วยกัน

ร่วมกันแก้ปัญหา การอยู่เคียงข้าง คนรักในวันที่เ ล วร้ า ย นอกจากจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้แล้ว ยังเป็นผลดีต่อลูกๆ พอเขาเห็นว่า พ่อแม่รักกันมาก ลูกก็จะรู้สึกมั่นคงและปลอดภัย

ลูกก็แก้ปัญหา ในทางที่ถูกได้ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา ในภายหน้า

8.เยียวย าความรู้สึก เมื่อทะเลาะกัน

หากเผลอถกเถียง กับคนรักในบางเรื่อง ต่อหน้าลูก อย่างแรกที่ต้องทำคือ การเคารพอีกฝ่าย และแสดงให้ลูกเห็นว่า หากคนสองคน เกิดไม่พอใจกันขึ้นมา ก็เป็นเรื่องธรรมดา ที่จะถอยคนละก้าว

ให้เวลาหายใจแก่คนข้างๆ

จุดสำคัญที่ต้องทำให้ลูกเข้าใจ เป็นการให้เวลา ให้พื้นที่เพื่อฟื้นฟูความรู้สึกของอีกฝ่าย เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ แต่จะใช้เวลาไม่นาน ก็จะกลับมาพูดคุยกันได้เหมือนเดิม

9.ให้ลูกรู้จักความรับผิดชอบ

ลองลิสต์สิ่งที่ต้องทำ เพื่อสร้างระเบียบของบ้านดูสิ จะช่วยให้ลูกเติบโต มีความรับผิดชอบมากขึ้น มีระเบียบในการใช้ชีวิตมากขึ้น ถ้าต้องการสอนลูกมีวินัย มีระเบียบ พ่อแม่ก็ต้องทำให้เห็น

เป็นต้นแบบ ต่อไปก็ให้ ลูกช่วยทำงานบ้านดู ด้วยการมอบหมาย ความรับผิดชอบ ให้ลูก เช่น ลูกต้องเป็นคนล้างจาน หรือต้องทำความสะอาดบ้านทุกเสาร์ อาทิตย์ ลูกจะซึมซับและเลียนแบบ

พ่อแม่ ฉะนั้น จึงต้องแสดงออกแต่สิ่งดีๆ ให้ลูกเห็นเสมอ

10.เคารพในความคิด ที่ไม่ตรงกัน

เรื่องเช่นนี้ มันเกิดขึ้นได้ในทุกสังคม ยิ่งคนในครอบครัว ก็ย่อมมีบางเรื่องแหละ ที่ไม่ลงรอยกันเป็นเรื่องธรรมดา แต่การเคารพความเห็นของคนอื่น เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ในฐานะพ่อแม่นั้น ต้อง

เป็นต้นแบบที่ดี ให้กับลูกว่า แม้เราจะคิดต่างกัน หากเราต่าง เคารพความเห็นกันและกัน ก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้ และเมื่อลูกเห็นว่า คนในครอบครัวเคารพ รับฟังความเห็นของอีกฝ่ายเสมอ

ลูกก็จะเข้าใจว่า ความเห็นต่าง มันมีอยู่ในทุกสังคม และเราต้องอยู่อย่ าง เคารพความเห็นของอีกฝ่าย ไม่ใช่เคารพแต่ความคิดตัวเอง

ขอบคุณที่มา  : t h . t h e a s i a n p a r e n t

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…