Home ข้อคิด วางแผนเกษียณอย่างไร ให้เป็นที่รักของลูกหลาน

วางแผนเกษียณอย่างไร ให้เป็นที่รักของลูกหลาน

10 second read
0
0
386

ยอดปรารถนาประการหนึ่งของผู้ใหญ่ในวัยเกษียณคือการได้อยู่กับลูกหลานและครอบครัวอย่างอบอุ่นและมีความสุข เพราะนอกจากจะได้พึ่งพาลูกหลานยามป่ว ยไ ข้ การได้อยู่ท่ามกลาง

ความรักและความอบอุ่นจะเป็นกำลังใจชั้นยอดที่จะสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะและเป็นแรงใจให้ผู้ใหญ่มีความสุขในชีวิตบั้นปลายค่ะ แต่การที่จะมีชีวิตอย่างมีความสุขเช่นนั้นผู้ใหญ่วัยเกษียณ

เองก็ต้องเตรียมพร้อมทั้งกายและใจเตรียมพร้อมค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จะไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานให้ดี เพื่อชีวิตเกษียณในฝันที่ต้องการ ส่วนจะต้องเตรียมพร้อมในด้านใดบ้าง วันนี้เราจะพาไปดูกันค่ะ

7 วิธีการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ: จะเกษียณตัวเองอย่างไรให้เป็นที่รักของลูกหลาน

1. เตรียมพร้อมด้านสุขภาพกายให้แข็งแรง

“อโร คย า ปรมาลาภา : ความไม่มีโร คเป็นลา ภอันประเสริฐ” เมื่อเราเข้าสู่วัยที่มีอายุมาก ความเจ็ บป่ว ย ย่อมเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ หากเจ็ บป่ว ยเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ยังพอทำเนา แต่ถ้าต้องเจ็ บป่ว ย

จนกลายเป็นคนติ ดเตีย งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นั้นคงไม่สนุกแน่ เพราะนอกจากตัวคุณเองจะแ ย่ก็ยังกลายเป็นภาระแก่ลูกหลานอย่างเลี่ยงไม่ได้ ฉะนั้นคุณต้องดูแลเตรียมความพร้อมด้าน

สุ ขภา พกายให้ดี ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทานอ าหา รที่มีประโยชน์และเลี่ยงความเสี่ยงที่จะบั่ นทอ นสุ ขภา พทุกชนิด เพียงเท่านั้นนอกจากคุณจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข

คุณก็ยังไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานอีกด้วยค่ะ

2. สุขภาพกายดี สุขภาพใจก็ต้องดีด้วย

ผู้ใหญ่ที่ขี้วีน ขี้เหวี่ยง อารมณ์แปรปรวนย่อมไม่มีใครอยากเข้าใกล้ ซึ่งแน่นอนค่ะว่าชีวิตหลังเกษียณคุณต้องประสบพบเจอกับสถานการณ์ที่อาจทำให้รู้สึกว่าตัวเองไร้ประโยชน์เนื่องจากไม่ได้

ออกไปทำงานอีกแล้ว พอเวลาว่างเยอะคุณก็ฟุ้งซ่า น คิดมาก ขี้น้อยใจจนแปรเปลี่ยนกลายเป็นคนอารมณ์แปรปรว นขึ้น ๆ ลง ๆ ซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องดีเอาเสียเลยนะคะ เพราะจะกลายเป็นว่าคุณ

จะทำให้ลูกหลานกระเจิงจนไม่มีใครอยากเข้าใกล้ และสุดท้ายก็จะกลายเป็นปัญหาไปในที่สุด ทางแก้ก็คือต้องฝึกให้ตนเป็นคนอารมณ์ดีและสร้างเสียงหัวเราะให้กับลูกหลานตลอดเวลาค่ะ

หากิจกรรมหรืองานอดิเรกยามว่างทำบ้างหรือไปพบปะเพื่อนฝูงก็จะช่วยลดความฟุ้งซ่า นและคลายความเหงาได้อย่างดี ลองดูนะคะแล้วลูกหลานจะอยากเข้าหาและอยากอยู่ใกล้ ๆ คุณ

อ่านบทความ ปรับชีวิตสมดุลหลังเกษียณ

3. เลี้ยงง่าย อยู่ง่ายไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาล

นอกจากผู้ใหญ่ที่ขี้วีน ผู้ใหญ่ที่เอาแต่ใจตัวเองและทำตัวเป็นศูนย์กลางจักรวาลก็สร้างความลำบากใจให้แก่ลูกหลานไม่แพ้กันค่ะ พึงระลึกไว้เสมอค่ะว่าไม่มีอะไรที่ได้ดั่งใจเราไปทุกเรื่อง

ต้องฝึกโอนอ่อนผ่อนตามไม่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่บ้าง แล้วชีวิตหลังเกษียณของคุณจะมีแต่ความสุข และแวดล้อมไปด้วยลูกหลานที่อยากจะเข้าหาและเอาอกเอาใจคุณค่ะ นี่คือชีวิต

หลังเกษียณที่คุณต้องการใช่ไหมคะ

4. ดูแลพึ่งพาตัวเองได้ไม่ไปรบกวนลูกหลานเกินความจำเป็น

เมื่อคุณเข้าสู่วัยเกษียณ นั่นก็แปลว่าลูก ๆ ของคุณก็กำลังเข้าสู่วัยสร้างเนื้ อสร้างตัวมีครอบครัวซึ่งก็ต้องมีภาระที่ต้องจัดการดูแลอยู่แล้ว แน่นอนค่ะว่าในวัยเกษียณเช่นคุณ คุณย่อมหวังพึ่งพา

ลูกหลานให้ช่วยดูแลและช่วยเหลือคุณอยู่แล้ว แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปรบกวนลูกหลานไปเสียทุกเรื่องจริงไหมคะ หากเรื่องใดที่คุณพอจะช่วยเหลือตัวเองได้ก็ควรจะช่วยเหลือ

ตัวเองก่อนเว้นเสียแต่เรื่องนั้นคุณจะไม่สะดวกหรือจำเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากลูกหลานจริง ๆ หากคุณทำได้เช่นนี้นอกจากจะไม่เป็นการสร้างภาระให้ลูกหลานจนเกินไป ยังเป็นความ

ภูมิใจในตัวเองว่าตัวคุณก็ยังพึ่งพาตัวเองได้ไม่เป็นภาระของคนอื่น

5. การเงินต้องมั่นคงมากพอที่จะดูแลตัวเองและเป็นที่พึ่งพาของลูกหลานได้

ชีวิตหลังเกษียณของคุณจะมีคุณค่าขึ้นมาทันทีหากคุณมีฐานะทางการเงินหลังเกษียณที่มั่นคงมากพอที่จะจัดการดูแลตัวคุณเองและยังสามารถเป็นที่พึ่งให้แก่ลูกหลานได้ค่ะ เชื่อเหลือเกินค่ะ

ว่าอีกหนึ่งความสุขของผู้ใหญ่ในวัยเกษียณนอกจากการใช้ชีวิตท่ามกลางลูกหลานที่แวดล้อมแล้ว การได้เห็นลูกหลานมีความมั่นคงในชีวิตก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณก็คงอยากจะเห็นเช่นกัน

นอกจากตัวคุณเองที่มีความมั่นคงมากพอแล้ว การได้ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหลานที่ลำบากตามสมควร สิ่งเหล่านี้ก็มีค่าทางจิตใจต่อตัวคุณเองมาก ๆ แล้วค่ะ

6. มีมรดกตกทอดช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ลูกหลาน

การจะมีมรดกตกทอดแก่ลูกหลานหรือไม่ มันไม่ใช่ประเด็นที่จะทำให้ลูกหลานรักคุณมากขึ้นกว่าเดิมเลย เพราะถึงอย่างไรการดูแลคุณในวัยที่คุณอาจไม่แข็งแรงเหมือนเก่าช่วยเหลือตัวเอง

ไม่ได้มากเช่นเดิมก็คือหน้าที่ที่ลูกหลานพึงกระทำต่อคุณอยู่แล้ว แต่การที่คุณจะมีทรัพย์สินที่จะกลายเป็นม รด กตกทอดไปยังลูกหลานได้ สิ่งนี้คือคุณค่าทางจิตใจที่มีผลต่อคุณโดยตรงเลย

มากกว่าค่ะ แน่นอนว่าคุณย่อมไม่อยากให้ลูกหลานต้องลำบากเมื่อคุณไม่อยู่แล้ว หากคุณมีม รด กที่ส่งต่อไปให้พวกเขาได้ คุณจะได้สบายใจว่าในภายภาคหน้าเมื่อคุณต้องจากไปก่อน

พวกเขาจะได้มีหลักประกันความมั่นคงในระดับหนึ่ง

7. มีธุรกิจที่จะส่งต่อความมั่นคงให้แก่ลูกหลาน

นอกเหนือจากการส่งต่อม รด กให้แก่ลูกหลาน การส่งต่อธุรกิจให้แก่ลูกหลานก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว ยิ่งในปัจจุบันคุณไม่ต้องล งทุ นนับหนึ่งในการสร้างธุรกิจใหม่ที่โอกาส

จะเจ๊งมีมากพอ ๆ กับโอกาสแห่งความสำเร็จ เพราะในปัจจุบันมีธุรกิจในรูปแบบแฟร นไ ชส์ให้คุณเลือกล งทุ นและส่งมอบต่อไปยังลูกหลานได้ ขอเพียงคุณให้เวลาในการเฟ้นหาแฟร นไ ชส์

ที่มีความมั่ นค ง มีระบบการจัดการที่ดี มีเป้าหมายในการล งทุ นทำกิจการในระยะยาว อย่างแฟร นไช ส์เดอะวอ ฟเฟิ ล เพียงเท่านั้นนอกจากจะสร้างความมั่ นค งให้แก่คุณแล้ว คุณยัง

สามารถส่งต่อความมั่นคงนี้ไปยังลูกหลานได้อีกนะคะ น่าสนใจไหม? การมีชีวิตหลังเกษียณที่มีความสุขคือการได้อยู่ร่วมกับลูกหลาน แต่ความสุขมันจะยิ่งทวีคูณขึ้นอีกหลายเท่าหากคุณ

ได้รับคนรัก ความดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มเปี่ยมจากลูกหลาน คุณอาจจะไม่ได้ต้องการอะไรจากพวกเขามากเลยเพราะสิ่งที่คุณได้รับเพียงเท่านี้มันก็ทำให้หัวใจของคุณพองโตและแช่มชื่น

ในหัวใจอย่างล้นเหลือแล้ว นี่แหละค่ะชีวิตหลังเกษียณในฝันอย่างแท้จริง

ขอบคุณที่มา : t h e w a f f l e s u p p l y

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…