Home ข้อคิด ยิ่งบ่นยิ่งด่า ลูกก็ยิ่งดื้อ รับมือลูกดื้อต้องทำแบบนี้แทน

ยิ่งบ่นยิ่งด่า ลูกก็ยิ่งดื้อ รับมือลูกดื้อต้องทำแบบนี้แทน

8 second read
0
0
3,797

1. เกิดอะไรขึ้นหรือลูก

พ่อแม่ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี เปิดโอกาสให้ลูกได้พูดบ้าง ไม่ควรด่วนตัดสินใจด้วยตัวเองแม้ว่าเขาจะทำผิดจริงก็ตาม เขาอาจยินดีที่จะยอมรับความผิดของเขาที่สำคัญ

ไม่ควรต่อว่าลูกแต่ให้ทำความเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้น จากมุมมองของลูกเพื่อให้เราได้เข้าใจเขามากขึ้น

2. หนูอย ากให้พ่อแม่ทำอะไรดี

หากลูกเอ่ยปากให้พ่อแม่ช่วยอะไรเขาสักอย่าง คนเป็นพ่อแม่ต้องสนับสนุน และช่วยเหลือลูกอย่างเต็มที่เพราะพ ลั งสนับสนุนของพ่อแม่ จะส่งความเข้มแข็งไปถึง

ลูกทำให้เขามีความมั่นใจในการทำสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

3. หนูรู้สึกยังไงบ้าง หนูคิดอะไรอยู่

ปล่อยให้เขาได้แสดงออก หรือพูดถึงความรู้สึกของเขาออกมาอย่ าเพิ่งเข้าไปสั่งสอนอะไรเขาในเวลาแบบนี้เพราะเวลาที่คนเรามีอ ารมณ์ติ ดค้างอยู่ ต่อให้ใคร

พูดอะไรไปก็ไม่ฟังไม่รับเข้าหัวอยู่แล้ว ต้องรอให้อ ารมณ์เย็นลงซะก่อน

4. ถ้าพ่อแม่ทำแบบนี้ แล้วหนูจะเป็นอย่ างไร

เราต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจถึงสิ่งที่จะตามมา หรือผลที่จะตามมา ถ้าแก้ปัญหาด้วยวิ ธีที่ลูกพูดมาเพื่อให้เขารู้ว่า ถ้าเขาทำแบบนี้ จะได้รับผลแบบนี้เขาจะสามารถรับ

ผลที่ตามมาได้ไหมการทำแบบนี้ จะส่งผลให้ลูกเชื่อใจเราและเมื่อเขามีปัญหาอะไร เขาก็จะมาปรึกษาเรา

5. หนูตัดสินใจได้ไหมว่า เราควรทำอย่ างไรดี

เมื่อวิเคร าะห์เรื่องราวและผลที่ตามมาครบหมดแล้ว ลูกจะเลือกวิ ธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดออกมาจนได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่เราคาดเอาไว้แต่เราต้องเคารพใน

การตัดสินใจของลูก เพราะถ้าเราพูดกลับไปกลับมา จะยิ่งทำให้ลูกไม่เชื่อใจ และไม่อย ากจะปรึกษาเราอีกเลย

6. หนูคิดว่าพ่อแม่ ต้องทำยังไงกับความผิดของหนู

เราสามารถหาทางออก และคิดแก้ปัญหาไปพร้อมกับลูกได้ อาจจะเป็นการเสนอแนะแนวทางให้เขาให้เขารู้สึกถึงการร่วมแก้ปัญหาไปพร้อมกับเราและเราก็ต้อง

ยอมรับความคิดเห็นของลูกด้วยเช่นกัน

7. ถ้าหนูทำผิดอีก คราวหน้าพ่อแม่ต้องทำยังไง

ให้เวลาลูก ให้โอกาสเขาได้ทบทวนตัวเอง ให้เขาได้ตัดสินใจ และคิดหาวิ ธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองแล้วรอดูว่าเขาจะมีความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการแก้ไข

ปัญหาไหมผู้ใหญ่อย่ างเราอาจ จะคิดว่า ลูกไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเองได้เพราะอายุยังน้อย แต่จริง ๆ แล้วเมื่อถึงที่สุดลูก ๆ จะมีความสามารถ และวิธี

การแก้ไขปัญหาได้เอง เหมือนกับ สัญชาตญาณในการเอาตัวรอดนั่นแหละ

ขอบคุณที่มา : a a n p l e a r n . c o m

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…