Home ข้อคิด 9 นิสัยหัวหน้า ต้องรีบแก้ไขด่วน ก่อนที่ลูกน้องจะหายหมด

9 นิสัยหัวหน้า ต้องรีบแก้ไขด่วน ก่อนที่ลูกน้องจะหายหมด

9 second read
0
0
339

หลายๆ คนคงเคยทำงานกับหัวหน้า ที่มีลักษณะนิสัยแตกต่างกันไปหัวหน้าบางคนเป็นที่รักของลูกน้องจนใครๆ ก็อย ากร่วมงานในขณะที่หัวหน้าบางคนกลับถูกลูกน้องมองในแง่ ร้ า ย

จนตั้งกำแพงไม่อย ากทำงานด้วยความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นได้ อย่างไรลองมาสำรวจลักษณะนิสัยของหัวหน้า ไปพร้อมๆ กัน

1. ตำหนิพนักงานอย่างเดียว ไม่เคยชื่นชม

ทุกคนทำผิดพลาดกันได้ หัวหน้าที่ดีควรใช้ความผิดพลาดของลูกน้องเป็นบทเรียนโดยมุ่งเป้าหมาย ไปที่วิธีการแก้ปัญหา ไม่ใช่ตำหนิให้ลูกน้องเสียกำลังใจโดยอาจจะเพิ่มช่องทาง

พัฒนาตนเอง ให้กับลูกน้อง หรือเปลี่ยนกลยุทธ์การทำงานต่างๆเพื่อไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นซ้ำอีกซึ่งหัวหน้าก็ควรร่วมแก้ปัญหาไปด้วยกันและอย่าลืมให้กำลังใจลูกน้องเสมอ

2. เพิกเฉยต่อปัญหาของพนักงาน

ถ้าลูกน้องมีคำถาม หรือต้องการให้หัวหน้าช่วยเหลือ หัวหน้าก็ไม่ควรเพิกเฉยแต่ควรจัดลำดับความสำคัญว่าควรเข้าไปช่วยในเรื่องใดก่อน อย่างไรก็ตามถ้าหัวหน้าไม่สามารถช่วยได้

ทันทีก็ควรแจ้งให้ลูกน้องทราบว่าตนเอง รับทราบถึงปัญหาแล้ว และจะช่วยได้เมื่อไหร่ เป็นต้น

3. เปลี่ยนใจไปมาจนพนักงานตามไม่ทัน

หัวหน้าบางคน มีโปรเจคใหม่ๆ มาให้ลูกน้องทำเสมอ ในบางครั้งก็เปลี่ยนโปรเจคไปมาจนลูกน้องตามไม่ทันทำให้ลูกน้องอาจจะเกิดคำถามว่าเป้าหมายจริงๆ คืออะไรกันแน่ ดังนั้น

หลังจากนี้หากมีโปรเจคใหม่ๆหัวหน้าก็ควรปล่อย ให้ลูกน้องทำทีละโปรเจคอย่างเต็มที่

4. จัดประชุมพร่ำเพรื่อ

การจัดประชุมทุกครั้ง ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น เพื่อระดม ส ม อ ง เพื่อตัดสินใจเรื่องสำคัญซึ่งก่อนประชุมทุกครั้งหัวหน้าควรแจ้งให้ชัดเจนว่าจะคุยเรื่องอะไรบ้างนอกจากนี้ควรให้โอกาส

ลูกน้องเลือกว่าจะเข้าหรือไม่เข้าประชุมใด เป็นต้น

5. พย าย ามควบคุมพนักงานทุกอย่าง

การบริหารจัดการ ลูกน้องแบบ Micro Management โดยพย าย ามออกคำสั่งและควบคุมลูกน้องตลอดไม่ใช่เรื่องดีเพราะทำให้ลูกน้องไม่สามารถทำงานชิ้นนั้นๆ ได้อย่างเต็มที่ยิ่งไปกว่านั้น

จะทำให้ลูกน้องขาดแรงบันดาลใจที่จะทำอะไรใหม่ๆ อีกด้วย ดังนั้น จงให้อิสระแก่พนักงาน และคอยเสนอคำแนะนำต่างๆ อย่างเป็นระยะก็เพียงพอแล้ว

6. สื่อส า รกับพนักงานไม่ชัดเจน

เมื่อสื่อส า รกับพนักงานหัวหน้า ควรบอกจุดมุ่งหมาย และรายละเอียดของงานต่างๆ ให้ชัดเจนรวมถึงควรสนับสนุน ให้ลูกน้องกล้าบอกเมื่อมีสิ่งที่หัวหน้าพูด หรือทำไม่ถูกต้อง

7. โ มโ หง่าย ใช้อารมณ์กับพนักงาน

หากหัวหน้า ใช้อารมณ์มากๆ หรือโมโหง่ายในเรื่องเล็กน้อยก็จะก่อให้เกิดผลเสียเพราะลูกน้องจะพย าย ามออกห่างจากหัวหน้าหากมีปัญหาอะไรก็จะไม่กล้าปรึกษาหัวหน้าเช่นเดียวกัน

ในทางกลับกัน ถ้าหัวหน้าสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี ลูกน้องก็จะกล้าพูดคุยด้วยและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขยิ่งขึ้น

8. ลังเล ไม่ตัดสินใจจนพนักงานทำงานต่อไม่ได้

เคยมีคนกล่าวไว้ว่า “การไม่ตัดสินใจ แ ย่ กว่าการตัดสินใจผิด” ในฐานะหัวหน้าที่ต้องตัดสินใจเรื่องต่างๆ ในทุกวันลูกน้องจะรอการตัดสินใจจากหัวหน้าเสมอ เพื่อให้งานดำเนินต่อไปได้

ซึ่งการตัดสินใจผิดพลาดก็ไม่ใช่เรื่อง แ ย่ เสมอไปตราบเท่าที่หัวหน้าสามารถแก้ไข สถานการณ์ต่างๆได้ ลูกน้องจะรู้สึกประทับใจที่หัวหน้าลงมือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

9. สั่งงานครั้งละมากเกินไป

หากหัวหน้าสั่งงาน ครั้งละมากเกินไป พนักงานก็จะรู้สึกหมดกำลังใจและอาจจะมีประสิทธิภาพการทำงานลดลงดังนั้น หัวหน้าจึงควรแบ่งการแจกจ่าย งานเพื่อให้ลูกน้องจัดลำดับ

ความสำคัญงานต่างๆ ได้ดีขึ้น

ขอบคุณที่มา : E n t e r p r e n e u r

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…