Home ข้อคิด 8 นิสัย ทำให้จนและมีหนี้สิน หาเงินมาเท่าไหร่ก็ไม่มีเงินเก็บ

8 นิสัย ทำให้จนและมีหนี้สิน หาเงินมาเท่าไหร่ก็ไม่มีเงินเก็บ

8 second read
0
0
835

ทำไมมนุษย์เงิ นเดือนบางคน จึงมีเงิ นเก็บบางคนก็เก็บเงิ นไม่ได้ ไม่มีเงินเก็บ อะไรทำให้เขาแตกต่างกันความรวยไม่ได้อยู่ที่ว่ามีรายได้มากหรือรายได้น้อย หากแต่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรม

การใช้เงิ นและวิธีคิดต่างหาก ซึ่งคุณอาจจะมองเห็นตัวเลขในบัญชีที่ติดลบที่ไม่สามารถทำให้เป็นบวกได้ เป็นเวลานานนับปี ด้วยเหตุไม่ได้กันเงินออมไว้ ด้วยเหตุนี้เรามาดูต้นเหตุ

หรือพฤติกรรมที่ทำให้เราไม่มีเงิ นเก็บกันดีกว่าค่ะ

1.มีรสนิยมการใช้ชีวิตที่หรูหรา

การที่คุณต้องควงแฟน ไปกินข้าวที่ห้างตลอดเวลาหรือใช้สินค้า แ บ ร น ด์ เนมอย่างเดียวเพื่ออวดรวย ทั้งที่รายได้ไม่ได้สูงเท่าไรนัก จะทำให้คุณเกิดปัญหาทางการเงิ น เพราะพฤติกรรม

เช่นนี้ จำเป็นต้องใช้เงิ นมากทำให้คุณต้องไปหยิบยืมเงิ นชาวบ้าน ซึ่งพอถึงเวลาคุณไม่มีเงิ นให้พวกเขา ก็เกิดนินทาทำให้คุณเสียหายจากพฤติกรรมติดหรูนี่เอง ทางที่ดีละทิ้งนิสัยเดิม ๆ

เสียเริ่มต้นใหม่ ใช้ชีวิตให้พอเพียงแก่ฐานะของตน รับรองว่าอีกไม่นานคุณจะฟื้นตัวอย่างแน่นอน

2.ใช้ก่อนออมทีหลัง

การที่คุณไม่เห็นความสำคัญของการออม แต่ขอใช้เงินก่อนเพื่อ ความสุขเฉพาะหน้า ย่อมเป็นหนทางไปสู่ความไม่มี ตัวเลขเงินในบัญชีที่ติดลบยังไม่สามารถทำให้คุณฉุกคิดได้ ว่า

ควรออม ต่อเดือนเป็นเงิ นเท่าไร แต่เมื่อได้เงิ นมาขอใช้ก่อน อย่างนี้เมื่อมีเหตุ ฉุ ก เ ฉิ น จะขอยืมเงิ นใครก็ยากเห็นทีจะโทษใครไม่ได้นอกจากตัวเอง

3.ไม่เคยคิดถึงอนาคต ใช้เงินไม่ยั้ง

เคยเห็นคนที่เงิ นเดือนออกแล้วไปฉลองที่ห้างไหม พวกเขาจะรีบพาครอบครัวไปซื้อของกินอ าห า รตามห้าง โดยดีใจว่าเงินเดือนออกแล้วโดยใช้จ่ายไปหลายพันบาทตั้งแต่วันแรกของ

เงินเดือนออก พอหลังจากนั้นก็มากระเหม็ดกระแหม่ให้ชนเดือนอีก ก่อนจะใช้จ่ายควรกันเงิ นไว้ เป็นเงินออมก่อน ถึงจะเรียกว่าปลอดภัยจริง การวางแผนการเงิ นในทุกเรื่องจะช่วยให้คุณ

ไม่ต้องมานั่งหน้าดำคร่ำเคร่งระหว่างเดือน

4.ชอบวิ่งตามเทคโนโลยี

ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่างดึงดูดให้ผู้คนละทิ้งของเดิมจ่ายเงิน ซื้อของใหม่เพื่อให้ขึ้นชื่อว่ามีสิ่งของที่ล้ำหน้ากว่าใคร ซึ่งเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตลอดเวลา เช่น

สมาร์ทโฟนมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ถ้าหากคุณมัววิ่งตามเทคโนโลยีและเปลี่ยนใหม่บ่อย ๆ จะทำให้คุณเป็นหนี้ และไม่มีเงินเหลือเก็บเลย เพราะคุณคิดแต่จะเก็บเงินไปซึ้อ

เทคโนโลยี เหล่านี้ จึงเป็นต้นเหตุให้คุณเก็บเงินไม่ได้สักที ในเรื่องของแฟชั่นใหม่ ๆ ก็เหมือนกันหากต้องซื้อทุกครั้งโดยยั้งใจไม่ได้ สิ่งที่ควรทำคือคุณต้องแก้ไขวิธีคิดด่วนมากเลย

ก่อนจะสายเกินไป

5.เงินเดือนสูงขึ้น ใช้จ่ายสูงขึ้นตาม

สำหรับมนุษย์เงิ นเดือน นั้นมีการปรับเงิ นขึ้นทุกปี แต่เมื่อมองเงินในบัญชีกับติดลบทุกเดือน นั้นเป็นเพราะอะไร หากยังไม่ปรับลดรายจ่ายลง ยังคงใช้จ่ายสูงตามเงิ นเดือน อย่างไรก็ไม่มี

เงิ นเหลือ ต้องทำให้รายจ่ายต่ำกว่ารายรับให้ได้ มีเงิ นเก็บแน่นอน

6.สร้างหนี้เพิ่มขึ้น

เมื่อคุณมีรายเท่าเดิมแต่ชอบสร้างหนี้เพิ่มขึ้นทุกเดือน เป็นไปได้ว่าเดือนต่อไปคุณจะลำบาก ทางที่ดีคุณควรหยุดที่จะสร้างหนี้ไว้ก่อน และถ้าหยุดถาวรก็เป็นการดีมาก เพราะหนี้สินเป้าหมาย

คือชำระให้หมดมิใช่ให้เพิ่มขึ้นทุกเดือนการมีหนี้สร้างความ เ ค รี ย ด บั่ น ท อ น พลั งงานทั้งกายและใจเพราะทำเท่าไรก็ต้องเอาไปใช้หนี้เสียดอ กเบี้ ยอีก หากคุณต้องการมีเงิ นเก็บต่อเดือน

สิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งคือผ่อนชำระหนี้ให้ตรงเวลา และไม่ควรสร้างหนี้เพิ่ม

7.ไม่คิดจดบัญชีรายรับ-รายจ่าย

การจดบัญชีรายรับ-รายจ่ายจะทำให้ทราบฐานะการเงิ นและสามารถบริหารจัดการ เงิ นได้ง่ายขึ้น การจดบัญชีรายรับ-รายจ่ายจะทำให้คุณมองเห็นจุดที่ควรลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เพื่อจะได้

มีเงิ นเก็บหากคุณขี้เกียจจดหรือคิดว่าไม่สำคัญไม่ต้องจดก็ได้ จะทำให้คุณไม่สามารถควบคุมรายจ่ายได้ เพราะไม่ถูกการรับรู้ การจดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเป็นสิ่งที่ผู้มีเงิ นเก็บใช้เป็นเครื่องมือ

ช่วยในการวางแผนการเงิ น และเขามีเงินเก็บตามเป้าหมายที่วางไว้ บางคนชอบจ่ายเงิ นตลอดเห็นอะไรก็ซื้อไม่เคยไตร่ตรองอย่างนี้โอกาสที่จะเก็บเงิ นก็ยากเต็มที

8.รอโช ค ว า ส น า

บางคนหวังรวยทางลัดไม่หารายได้เพิ่มกับหวังโชค ถูกหวยฟลุ๊คได้เงิ นล้าน ซึ่งโอกาสถูกนั้นมีน้อย หากคุณใช้เงินไปกับเรื่องพวกนี้ เมื่อลองรวมเงินดูเพื่อที่จะมีโชคใหญ่สักครั้ง ก็หมดเงิ น

ไปมากมายซึ่งสิ่งที่คุณหวังรวยทางลัดอาจจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเลย ทางที่ดีมองหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ดีกว่า ถ้าไม่ฟุ่มเฟือยก็จะมีเงินเก็บอย่างแน่นอนการเก็บเงิ นให้ได้หรือ

เงิ นออมนั้น คุณจะต้องมีเป้าหมายก่อนว่าต้องการ ออมเงิ นเดือนเท่าไร พอถึงเวลาเงิ นออกก็รีบกันเงิ นออมไว้ก่อนอย่างน้อยก็อุ่นใจมีเงิ นเก็บและได้ทำตามแนวทางของผู้ประสบความสำเร็จ

สิ่งที่ที่มีคนเคย เดินแล้วประสบความสำเร็จเราก็ทำตาม แต่ถ้าหากทำตามวิธีของคุณแล้วล้มเหลว เก็บเงิ นไม่ได้ก็ควรเลิกพฤติกรรมที่ไม่ส่งเสริมนั้นไปเสียเพราะถ้าปล่อยไว้นานจะทำให้

ชีวิตเสียเวลามาก

ขอบคุณที่มา : m o n e y h u b

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…