Home ข้อคิด 8 คำถาม ที่ต้องถามตัวเอง ก่อนที่จะลาออกจากงาน ต้องตอบให้ได้ก่อน

8 คำถาม ที่ต้องถามตัวเอง ก่อนที่จะลาออกจากงาน ต้องตอบให้ได้ก่อน

6 second read
0
0
8,034

ทำไมถึงต้องลาออก

หากเราคิดจะลาออกจากงาน แน่นอนว่าเรามีเหตุผลของเรา แต่อยากจะให้คิดดูอีกทีว่าเหตุผลนั้นสมเหตุสมผลหรือเป็นเพียงอารมณ์ชั่ ววูบ เหตุผลเพียงว่าเจ้านายแ ย่ หรืออยากได้งานใหม่

เท่านั้นไม่เพียงพอสำหรับการลาออก ที่สำคัญเราต้องมั่นใจว่าเรามีแผนรองรับสำหรับการลาออกครั้งนี้แล้ว

เราจะเสียอะไรไปบ้าง

นอกจากเงิ นเดือนหรือรายได้แล้ว ลองเปรียบเทียบสวัสดิการที่จะได้จากงานใหม่ ว่าจะมีอะไรที่หายไปหรือไม่ หากที่ทำงานใหม่ไม่สามารถให้สวัสดิการได้ดีเท่าที่เดิม เราอาจจะต้องวางแผน

เพื่อตัวเราเอง เช่น ซื้อประกันให้ตัวเองหรือครอบครัวเพิ่มเติม นอกจากนี้ เรายังควรรั กษ าความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานเดิมไว้ เพราะไม่แน่ว่าในอนาคตความสัมพันธ์ที่ดีนี้อาจจะนำโอกาสดีๆ

มาสู่เราได้

งานใหม่เหมาะสมกับเราหรือไม่และดีกว่าเดิมอย่างไร

งานที่เราจะไปทำเปิดโอกาสให้เราได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ เพียงใด เหมาะกับเรามากกว่างานที่ทำอยู่หรือไม่ และดีกว่างานเดิมในแง่ใดบ้าง เช่น ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่

ของเราดีขึ้น หรือทำให้เรามีเวลาสำหรับครอบครัวมากขึ้น เป็นต้น

เราจะยังสามารถเก็บเงินไว้ใช้ยามเกษียณได้เหมือนเดิมหรือไม่

เราจะมีรายได้มากพอที่จะแบ่งส่วนหนึ่งไว้ใช้ยามเกษียณได้หรือไม่ และงานใหม่ของเรามีกองทุนเพื่อการเกษียณที่นายจ้างสมทบให้ด้วยหรือไม่ หากเราเข้าสู่อาชีพอิสระหรือทำงานใหม่ที่ไม่มี

กองทุนประเภทนี้ เราอาจจะพิจารณาสมัครออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) หรือออมเงินแบบหักอัตโนมัติเพื่อเป็นหลักประกันไว้ใช้หลังเกษียณ

แผนการใช้จ่ายเงินของเราหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร

เมื่อเราทราบว่าเราจะได้เงิ นจากงานใหม่เท่าไหร่แล้ว ให้เราทำแผนการใช้จ่าย ออมเงิ น และล งทุ น หากงบค่าใช้จ่ายเหลือน้อยลง ให้เราทดลองใช้ชีวิตตามแผนการใช้จ่ายใหม่นี้ว่าเราสามารถ

ปฏิบัติได้จริงหรือไม่ ก่อนที่จะลาออกจากงานเดิม

เราจะมีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายหรือไม่หากลาออกไปแล้ว

เรามีงานอื่นทำแทนหรือยัง งานใหม่สามารถให้รายได้ทดแทนรายได้เดิมทั้งหมดหรือไม่ และเราจะมีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายหรือไม่ หากยังไม่มีงานใหม่มารองรับ เรามีเงินสำรองที่เก็บไว้ใช้

ยามฉุ กเฉิ นพอสำหรับใช้กี่เดือน การหางานใหม่อาจต้องใช้เวลาหรือมีความไม่แน่นอนในช่วงการทดลองงาน คนทั่วไปจึงควรมีเงินเผื่อไว้สำหรับใช้ได้อย่างน้อย 3-6 เดือน หรือ 1 ปีในกรณีที่เรา

จะลาออกไปเป็นนายของตัวเองหรือยังหางานใหม่ไม่ได้ หากตอนนี้เรายังมีไม่พอ ก็ควรเก็บให้ถึงก่อนแล้วจึงพิจารณาเรื่องการลาออกอีกที

ครอบครัวมีความคิดเห็นอย่างไร

คู่สมรสของเรามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการลาออกครั้งนี้ สิ่งที่เราจะทำส่งผลดีที่สุดต่อครอบครัวของเราหรือยัง และหากการลาออกทำให้เราขาดรายได้ ครอบครัวหรือคนที่พึ่งพิงเราจะมีปัญหาหรือไม่

อีก 5 ปีต่อจากนี้ เราเห็นตัวเองเป็นอย่างไร

เราได้วางแผนเส้นทางชีวิตของเราอย่างไรในอีก 5 ปีข้างหน้า งานใหม่จะช่วยให้เราเดินตามเส้นทางนี้ หรือเข้าใกล้เป้าหมายของเราได้อย่างไร เมื่อเราตอบคำถามเหล่านี้ และมีแผนรองรับที่

รอบด้านแล้ว เราจะสามารถลาออกอย่างมั่นใจยิ่งขึ้นว่าการย้ายงานครั้งนี้จะคุ้มค่า

ขอบคุณที่มา : m o n e y h u b .

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…