Home ข้อคิด 8 คำถาม ที่ต้องถามตัวเอง ก่อนที่จะลาออกจากงานต้องตอบให้ได้ก่อน

8 คำถาม ที่ต้องถามตัวเอง ก่อนที่จะลาออกจากงานต้องตอบให้ได้ก่อน

6 second read
0
0
255

1.เราจะมีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายหรือไม่หากลาออกไปแล้ว

เรามีงานอื่นทำแทนหรือยัง งานใหม่สามารถให้รายได้ทดแทนรายได้เดิมทั้งหมดหรือไม่ และเราจะมีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายหรือไม่ หากยังไม่มีงานใหม่มารองรับ

เรามีเงินสำรองที่เก็บไว้ใช้ยามฉุ กเ ฉิ นพอสำหรับใช้กี่เดือน การหางานใหม่อาจต้องใช้เวลาหรือมีความไม่แน่นอนในช่วงการทดลองงาน คนทั่วไปจึงควรมีเงินเผื่อไว้

สำหรับใช้ได้อย่างน้อย 3-6 เดือน หรือ 1 ปีในกรณีที่เราจะลาออกไปเป็นนายของตัวเองหรือยังหางานใหม่ไม่ได้ หากตอนนี้เรายังมีไม่พอ ก็ควรเก็บให้ถึงก่อนแล้วจึง

พิจารณาเรื่องการลาออกอีกที

2.ทำไมถึงต้องลาออก

หากเราคิดจะลาออกจากงาน แน่นอนว่าเรามีเหตุผลของเรา แต่อยากจะให้คิดดูอีกทีว่าเหตุผลนั้นสมเหตุสมผลหรือเป็นเพียงอารมณ์ชั่ ววูบ เหตุผลเพียงว่าเจ้านายแ ย่ หรือ

อยากได้งานใหม่เท่านั้นไม่เพียงพอสำหรับการลาออก ที่สำคัญเราต้องมั่นใจว่าเรามีแผนรองรับสำหรับการลาออกครั้งนี้แล้ว

3.งานใหม่เหมาะสมกับเราหรือไม่และดีกว่าเดิมอย่างไร

งานที่เราจะไปทำเปิดโอกาสให้เราได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ เพียงใด เหมาะกับเรามากกว่างานที่ทำอยู่หรือไม่ และดีกว่างานเดิมในแง่ใดบ้าง เช่น ทำให้ชีวิต

ความเป็นอยู่ของเราดีขึ้น หรือทำให้เรามีเวลาสำหรับครอบครัวมากขึ้น เป็นต้น

4.แผนการใช้จ่ายเงินของเราหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร

เมื่อเราทราบว่าเราจะได้เงินจากงานใหม่เท่าไหร่แล้ว ให้เราทำแผนการใช้จ่าย ออมเงิน และล งทุ น หากงบค่าใช้จ่ายเหลือน้อยลง ให้เราทดลองใช้ชีวิตตามแผนการใช้จ่ายใหม่นี้

ว่าเราสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่ ก่อนที่จะลาออกจากงานเดิม

5.เราจะเสียอะไรไปบ้าง

นอกจากเงินเดือนหรือรายได้แล้ว ลองเปรียบเทียบสวัสดิการที่จะได้จากงานใหม่ ว่าจะมีอะไรที่หายไปหรือไม่ หากที่ทำงานใหม่ไม่สามารถให้สวัสดิการได้ดีเท่าที่เดิม เราอาจ

จะต้องวางแผนเพื่อตัวเราเอง เช่น ซื้อประกันให้ตัวเองหรือครอบครัวเพิ่มเติม นอกจากนี้ เรายังควรรั กษ าความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานเดิมไว้ เพราะไม่แน่ว่าในอนาคต

ความสัมพันธ์ที่ดีนี้อาจจะนำโอกาสดีๆ มาสู่เราได้

6.เราจะยังสามารถเก็บเงินไว้ใช้ยามเกษียณได้เหมือนเดิมหรือไม่

เราจะมีรายได้มากพอที่จะแบ่งส่วนหนึ่งไว้ใช้ยามเกษียณได้หรือไม่ และงานใหม่ของเรามีกองทุนเพื่อการเกษียณที่นายจ้างสมทบให้ด้วยหรือไม่ หากเราเข้าสู่อาชีพอิสระหรือ

ทำงานใหม่ที่ไม่มีกองทุนประเภทนี้ เราอาจจะพิจารณาสมัครออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) หรือออมเงินแบบหักอัตโนมัติเพื่อเป็นหลักประกันไว้ใช้หลังเกษียณ

7.ครอบครัวมีความคิดเห็นอย่างไร

คู่สมรสของเรามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการลาออกครั้งนี้ สิ่งที่เราจะทำส่งผลดีที่สุดต่อครอบครัวของเราหรือยัง และหากการลาออกทำให้เราขาดรายได้ ครอบครัวหรือ

คนที่พึ่งพิงเราจะมีปัญหาหรือไม่

8.อีก 5 ปีต่อจากนี้ เราเห็นตัวเองเป็นอย่างไร

เราได้วางแผนเส้นทางชีวิตของเราอย่างไรในอีก 5 ปีข้างหน้า งานใหม่จะช่วยให้เราเดินตามเส้นทางนี้ หรือเข้าใกล้เป้าหมายของเราได้อย่างไรเมื่อเราตอบคำถามเหล่านี้

และมีแผนรองรับที่รอบด้านแล้ว เราจะสามารถลาออกอย่างมั่นใจยิ่งขึ้นว่าการย้ายงานครั้งนี้จะคุ้มค่า

ขอบคุณที่มา : m o n e y h u b

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

เคล็ดลับ หัวหน้าที่ดี ที่มัดใจลูกน้องได้อยู่หมัด

ไม่มีใครอยากเปลี่ยนงานบ่อย โดยไม่มีเหตุจำเป็นไม่ว่าจะเป็นคนในแผนกใด ขององค์กรก็ตาม ถ้าเป็น…