Home ข้อคิด 7 วิธีให้เพื่อนยืมเงิน แล้วเราก็จะได้สบายใจ

7 วิธีให้เพื่อนยืมเงิน แล้วเราก็จะได้สบายใจ

8 second read
0
0
12,128

“ถ้าเพื่อนโทรศัพท์มาหาเพื่อขอยืมเงิ น จะให้ยืมหรือไม่” เป็นคำถามที่กลืนไม่เข้า คายไม่ออก เพราะถ้าให้ยืมก็กังวลว่าจะไม่ได้คืน ไม่ไว้ใจเพื่อน แต่ถ้าปฏิเสธก็กังวลว่าจะเสียเพื่อน

หรือบางคนประกาศเลยว่า จะให้ยืมเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ตัวเองแบบไม่มีเงื่อนไขเท่านั้น CNN Money ทำการสำรวจผู้คนในสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับการให้เพื่อนยืมเงิ น ปรากฏว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามประมาณ 27% ยอมรับว่าเมื่อให้เพื่อนยืมเงิ นแล้วจะไม่ได้คืน ส่วนอีกราว 43% บอกว่าได้เงินคืนแต่ได้ไม่เต็มจำนวน แปลว่า การให้เพื่อนยืมเงิ น ไม่ใช่เรื่องที่ดีนักและ

อาจตามมาด้วยเรื่องขุ่นเคืองใจกัน ดังนั้น การตัดสินใจให้เพื่อนยืมเงิ นอาจเป็นการเพิ่มความเสี่ ย งที่จะตกอยู่ในอั นตร า ย โดยเฉพาะมีโอกาสสูงที่จะไม่ได้เงิ นคืน ผิดใจกัน จึงทำให้

หลายคนเลือกที่จะปฏิเสธตั้งแต่ต้น อย่างไรก็ตาม ถ้ายังลังเลว่าจะให้เพื่อนยืมเงิ นหรือไม่ ควรพิจารณาเรื่องเหล่านี้ก่อน

อย่าเพิ่งใจดี

เมื่อเพื่อนมาขอยืมเงิ น ควรให้ใช้เวลาไตร่ตรองก่อน ด้วยการอธิบายก่อน เช่น ขอตรวจสอบเงิ นก่อนว่าตอนนี้เหลือพอที่จะให้ยืมหรือไม่ หรืออาจบอกว่าช่วงนี้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาก

นอกจากนี้ก็แนะนำให้เพื่อนหาช่องทางอื่น ๆ เพราะอาจมีสถาบันการเงิ นบางแห่งจัดโปรโมชั่นบริการกู้ยืมเงิน

อย่ากลัวที่จะพูดว่า “ไม่”

บางครั้ง อาจไม่มีเงิ นให้ยืมหรือไม่ต้องการให้เพื่อนยืมเงิ น ดังนั้น ไม่ว่าเหตุผลอะไรก็แค่พูดว่า “ไม่” แต่ถ้าไม่กล้าพูดคำว่า “ไม่” ลองหาเหตุผลอื่น ๆ เพื่อต้องการรั กษ ามิตรภาพที่ดีต่อกัน

เช่น เรามีกฎที่จะไม่ให้เพื่อนยืมเงิ น เพราะอาจทำให้มิตรภาพพังได้ แต่ถ้าเพื่อนฟังแล้วไม่เข้าใจก็ให้กลับไปใช้เคล็ดลับข้อ 1

ร่างสัญญา

ถ้าให้เพื่อนยืมเงิ นจำนวนมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องร่างเอกส า รระบุเงื่อนไขของเงิ นกู้ โดยระบุว่าใครคือผู้ให้กู้ ชื่อผู้กู้ จำนวนเงิ นกู้ วันที่ผู้กู้เริ่มชำระเงิ น ระยะเวลาการชำระคืนทั้งหมด

และถ้ามีดอ กเบี้ ยที่จะต้องจ่ายก็ให้กำหนดไว้ด้วย และทั้งสองฝ่ายก็เซ็นชื่อกำกับ ซึ่งเอกสา รนี้จะปกป้องจากความเข้าใจผิดและในกรณีที่ผู้กู้ปฏิเสธที่จะจ่ายเงิ นคืน

ให้ยืมเงินแค่จำนวนที่เสียได้

กฎเหล็กของนักพ นั นมืออาชีพ คือ อย่าเดิ มพั นมากเกินกว่าที่ตัวเองจะรับไหว เช่นเดียวกับการให้เพื่อนยืมเงิ น โดยหลังจากประเมินการเงิ นของตัวเองและพบว่าไม่สามารถให้เพื่อน

ยืมได้ก็ต้องปฏิเสธ และควรมีกฎเหล็ก คือ ไม่จำเป็นต้องทำหน้าที่เป็นธนาคารให้เพื่อน อย่างไรก็ตาม ถ้าเพื่อนมาขอยืมเงิ นในจำนวนเล็กน้อย และประเมินแล้วว่าให้ยืมได้และไม่ทำลา ย

มิตรภาพ ถ้าให้เพื่อนยืมก็ควรเตรียมทำใจถ้าโดนเบี้ยวหรือถูกผิดนัดการจ่ายคืน

อย่าลืมหลักประกัน

เมื่อเพื่อนมาขอยืมเงิ น ส่วนใหญ่มักจะให้ยืมง่ายๆ จากนั้นก็ลุ้นว่าจะได้คืนหรือไม่ ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ไม่ดีนัก ดังนั้น ถ้าตัดสินใจให้เพื่อนยืมเงิ นควรขอหลักประกันด้วย เช่น เครื่อง

ประดับ รถยนต์ และควรอธิบายให้เพื่อนเข้าใจว่าทำไมถึงขอหลักประกัน เช่น เพื่อความสบายใจและรั กษ าความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเอาไว้ต่อไป

คิดดอ กเ บี้ ย

เมื่อให้เพื่อนยืมเงิ นส่วนใหญ่จะไม่คิดดอ กเบี้ ย แต่ในความเป็นจริงก็สามารถคิดดอ กเบี้ ยได้แต่ในระดับเล็กๆ น้อยๆ พร้อมกับอธิบายให้เพื่อนเข้าใจว่า การคิดดอ กเบี้ ยเป็นการ

ลดค่าเสียโอกาสจากเงินก้อนนี้ เพราะสามารถนำลงทุนช่องทางอื่นๆ เพื่อหาผลตอบแทนที่ดีได้

ติดต่อเพื่อสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น

การให้เพื่อนยืมเงิ นได้ แสดงว่าต้องเป็นเพื่อนสนิท รู้จักกันมานานจึงเชื่อใจเต็มที่ แต่ก็ไม่ควรลืมว่านี่คือเงิ นของเราและมีสิทธิ์ได้รับคืน ดังนั้น ถ้าเพื่อนผิดนัดจ่ายหนี้คืนก็ต้องติดต่อ

สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น ถ้าเข้าใจเหตุผลถึงความจำเป็นก็สามารถยืดหยุ่นได้ แต่ถ้าผู้กู้ไม่ขอโทษหรือไม่กังวลเกี่ยวกับการผิดนัดหรือคืนเงินล่าช้า เราก็ควรมีเหตุผลที่จะไม่ยืดหยุ่น

การให้เพื่อนยืมเงิ นก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไป บางคนให้ยืมเพราะเห็นอกเห็นใจและมั่นใจว่าจะได้เงินคืนเต็มจำนวน บางคนกลัวจะทำลายความสัมพันธ์จึงให้ยืมโดยที่ไม่กลัวว่า

จะได้เงิ นคืนหรือไม่ ขณะที่บางคนมีกฎว่าไม่ให้เพื่อนยืมเงิ นโดยโดขาดเพราะกลัวจะเสียความเป็นเพื่อนไปตลอดกาล ดังนั้น การตัดสินใจว่าจะให้เพื่อนยืมเงิ นหรือไม่นั้นเป็นเรื่อง

ละเอียดอ่อน เพราะนอกจากต้องเผื่อใจกับการไม่ได้เงิ นคืน ได้คืนแต่ไม่เต็มจำนวนแล้ว ยังต้องพย ายามรั กษ ามิตรภาพที่ดีเอาไว้ต่อไปอีกด้วย

ขอบคุณที่มา : w e a l t h m e u p

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…