Home ข้อคิด 7 วิธีจัดการหนี้ ที่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี สำหรับคนที่มีหนี้เยอะ

7 วิธีจัดการหนี้ ที่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี สำหรับคนที่มีหนี้เยอะ

8 second read
0
0
1,523

1. อย่าสร้างหนี้ก้อนใหม่เพิ่ม

ถ้าหากคุณชำระหนี้ก้อนเดิมยังไม่หมดและยังเป็นภาระอยู่ก็อย่ าเพิ่งสร้างหนี้ก้อนใหม่เพิ่มเลย นอกเสี ยจากว่าจะนำหนี้ก้อนใหม่นั้น มาจ่ายหนี้ก้อนเก่าให้หมดก่อนโดยหนี้ก้อนใหม่

จะต้องมีด อกเบี้ ยที่ถูกกว่าเท่านั้น

2. ชำร ะหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำ

ในแต่ละเดือนนั้นจะมีการเรียกเก็บเงินจากเจ้าหนี้ต่างๆซึ่งเราจะต้องชำ ร ะห นี้อย่ างน้อยที่สุดตามยอดเรียกเก็บขั้นต่ำ หากคำนวณแล้วพบว่าสามารถชำระหนี้ขั้นต่ำได้ครบทุกใบ

และยังพอมีเงินเหลือ ควรนำเงินส่วนนั้นไปจ่ายชำระหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำเพราะเงินที่จ่ายส่วนเพิ่มขึ้นนั้น จะทำให้ยอดเงินต้นลดลง ด อกเบี้ยน้อยลง และหมดหนี้ไวขึ้นด้วย

3. ให้ชำระหนี้ก้อนที่มีด อกเบี้ ยสูงที่สุดก่อน

การชำระหนี้ก้อนที่มีด อกเบี้ยสูงที่สุดก่อน จะทำให้เราหลุดพ้นการเป็นหนี้ได้เร็วขึ้น เพราะเมื่อเงินต้นเหล่านี้ลดลง ด อกเบี้ยที่จ่ายก็จะลดลงตามไปด้วย และถ้าหากมีหนี้นอกระบบ

ร่วมด้วย ต้องรีบพย ายามหาวิธีปิดหนี้นอกระบบนั้นให้หมดโดยเร็วเป็นอันดับแรก เพราะด อกเบี้ยสูงกว่าหนี้ประเภทอื่น

4. รวมหนี้ทั้งหมดให้เป็นก้อนเดียว

การทำเช่นนี้นั้นก็เพื่อหลีกเลี่ยง การเรียกเก็บยอดเล็กๆน้อยๆหลายๆใบในแต่ละเดือน ที่ทำให้เราต้องเสี ยค่าธรรมเนียมการชำระเงินตามแต่ละช่องทางจำนวนหลายครั้ง ซึ่งทำให้

เกิดค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น การรวมหนี้ทั้งหมดให้เป็นก้อนเดียวกัน จะช่วยให้เราสามารภจัดการหนี้ได้ง่าย

5. ชำระหนี้ให้ตรงเวลา

เราควรจะชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการติดตามทวงถามหนี้หากลืมชำระหรือชำระล่าช้า ซึ่งจะเกิดค่าใช้จ่ายตรงนี้ที่มันมากขึ้นนอกจาก

ด อ กเบี้ ยนั่นเอง และค่าธรรมเนียมของยอดหนี้ที่จะต้องถูกเรียกเก็บอยู่แล้ว

6. ประหยัด และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลง

การประหยัดและเลือกใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นจะทำให้เรามีเงินเหลือเพิ่มในกระเป๋ามากขึ้นด้วย และควรจะเลิกหรือลดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย เช่น การซื้อเสื้อผ้าแพงๆ การกิน

ดื่ม เที่ยว เป็นต้น

7. ถ้าชำระหนี้หมดแล้ว ให้เปลี่ยนมาเก็บเงิน

หากว่าเราใช้หนี้จนหมดแล้ว ควรนำเงินส่วนที่เราเคยกันเอาไว้สำหรับชำระหนี้นั้นมาเปลี่ยนเป็นเงินเก็บแทนเพื่อเพิ่มความพร้อมทางการเงิน เผื่อในอนาคตจำเป็นที่จะต้องใช้เงิน

จะได้ไม่ต้องกลับไปสู่วังวนของการเป็นหนี้อีก

ขอบคุณที่มา : c e n t r a l t h e 1 c a rd

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…