Home ข้อคิด 6 ความรักแบบผิดๆ ที่เผลอทำร้ายลูกโดยไม่รู้ตัว (พ่อแม่ควรรู้ไว้)

6 ความรักแบบผิดๆ ที่เผลอทำร้ายลูกโดยไม่รู้ตัว (พ่อแม่ควรรู้ไว้)

5 second read
0
0
1,590

“ความรัก” มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ และการเจริญเติบโตของลูก คุณพ่อคุณแม่ทุกคนย่อมรักและต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก แต่การมอบความรักที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปอาจ

ส่งผลให้ลูกมีพฤติกรรมที่ไม่น่ารัก แล้วความรักแบบไหน ที่อาจจะเป็นการทำร้า ยลูกน้อยโดยไม่รู้ตัว ลองตรวจสอบกันดูสิว่า ความรักของคุณเข้าข่ายความรักที่ส่งผลเสียกับลูกหรือไม่

1. ความรักแบบรักมากและปกป้องมากเกินไป

ทำทุกอย่างให้ลูก เพราะกลัวว่าลูกจะลำบาก กลัวลูกอด กลัวลูก เ จ็ บ เมื่อลูกมีปัญหามักจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือทันที แทบจะไม่ปล่อยให้ลูกเผชิญหน้ากับปัญหาหรือความยากลำบาก

สังเกตได้จากตอนที่ลูกยังเล็กคุณแม่จะคอยอุ้มตลอดเวลา และเมื่อโตขึ้นจะคอยตามประกบทุกฝีก้าว ลูกหกล้มเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคุณพ่อคุณแม่ เมื่อลูกโตขึ้น หากเป็นลูกชายมักจะมี

นิสัยขี้อาย ขี้ขลาด ไม่มีความเป็นผู้นำ หากเป็นลูกสาวมักจะมีนิสัยเอาแต่ใจตัวเอง ชอบให้คนมาเอาอกเอาใจ และไม่มีความมั่นคงในอารมณ์ ความรักที่ดี ควรฝึกให้ลูกทำสิ่งต่างๆ

ด้วยตัวเอง ลูกอาจจะทำผิดพลาดไปบ้าง สะดุดล้มบ้าง เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเรียนรู้ เพราะถ้าไม่ปล่อยให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเอง ลูกก็จะไม่มีวันเติบโตได้เลย

2. ความรักแบบต้องการทดแทนสิ่งที่ขาดหาย

คุณพ่อคุณแม่ใช้ความรัก เป็นเครื่องต่อรองให้ลูกทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ เพื่อทดแทนบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองขาดในวัยเด็ก อะไรที่ไม่เคยมี ก็อยากให้ลูกได้มี อะไรที่ไม่เคยทำ ก็อยาก

ให้ลูกได้ทำ ใช้ลูกเป็นโอกาสแก้ไข ป มด้ อ ย หรือความฝังใจของตัวเอง ความรักที่ดี เด็กแต่ละคนมีความสามารถ มีความชอบในแบบของตัวเอง ไม่ควรเปลี่ยนตัวตนของลูก แต่ควรสนับ

สนุน ส่งเสริมและให้กำลังใจในสิ่งที่ลูกเลือก

3. ความรักแบบที่ต้องใช้เงินซื้อ

คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงลูก จึงใช้เงินเพื่อทดแทนความรัก ส่งผลให้ลูกไม่รู้จักคุณค่าของเงิน คิดว่าเงินหามาได้ง่ายๆ และเป็นเด็กขาดความรัก ความอบอุ่น ไม่พร้อมที่จะ แ บ่ ง ปั น

ความรักและความอบอุ่นให้คนรอบข้าง ความรักที่ดี สิ่งที่มีค่าและอยู่ในความทรงจำของลูกตลอดชีวิต คือ การได้ใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัว เช่น เล่นกีฬาด้วยกัน เดินทางท่องเที่ยวด้วยกัน

ให้ลูกวางแผนการทำกิจกรรมสนุกๆ ตลอดทั้งวัน เป็นการส่งเสริมให้ลูกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วย

4. ความรักแบบเห็นผิดเป็นชอบ

ไม่ว่าลูกจะมีปัญหาอะไรกับใคร คุณพ่อคุณแม่พร้อมที่จะปกป้อง และคิดอยู่เสมอว่า “ลูกฉันไม่ผิด” แม้ว่าลูกทำผิดก็มักเลือกที่จะโทษคนอื่นมากกว่าเมื่อลูกโตขึ้นจะเป็นเด็กก้าวร้าว หลง

ตัวเองและรู้สึกว่าตนเองดีกว่าคนอื่นเสมอ เป็นคนชอบดูถูกคนอื่น ไม่ยอมรับว่าคนสร้างปัญหา เป็น นั ก เ ล ง และนำไปสู่การไม่นับถือตนเอง ความรักที่ดี ควรเลี้ยงลูกด้วยทางสายกลาง

มอบทั้งความรักและความหวังดี ถูกผิดว่าไปตามเนื้อผ้า เมื่อลูกทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง คอยตักเตือน และชี้ทางที่ถูกต้องเพื่อให้ลูกปรับปรุงตัว อย่ากลัวลูกเสียใจ อย่ากลัวลูกไม่รัก

5. ความรักแบบขีดเส้นให้ลูกเดิน

คุณพ่อคุณแม่ขีดเส้นทางชีวิตให้กับลูก และมักเชื่อว่าสิ่งที่เลือกเป็นสิ่งที่ดีที่สุด โดยไม่ได้ดูความถนัดหรือความชอบของลูก มีก ฏเ ก ณ ฑ์กติกาและตารางชีวิตให้ลูกอย่างเคร่งครัด

ยกตัวอย่างเช่น อยากให้ลูกเป็นนักร้อง จึงพยายามส่งเสริมให้ลูกเรียนร้องเพลงอย่างหนัก จนลูกสูญเสียธรรมชาติของตัวเองไป กลายเป็นเด็กที่ไม่รู้เป้าหม า ยในชีวิตของตัวเอง และ

เลือกเรียนในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เลือกให้ ความรักที่ดี คุณพ่อคุณแม่และลูกควรสื่อสารกัน ให้ลูกกำหนดเป้าหมายชีวิตของตัวเอง คุณพ่อคุณแม่ควรยอมรับ เข้าใจ และคอยให้คำชี้แนะ

นอกจากนี้ความเชื่อมั่นเชื่อใจที่พ่อแม่มีให้ลูกสำคัญมาก ลูกจะพยายามรักษาและทำตัวน่ารักเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่วางใจ

6. ความรักแบบรักนะแต่ไม่แสดงออก

ไม่แสดงความรัก คำชื่นชม หรือให้กำลังใจลูก เพราะกลัวว่าลูกจะเหลิง ส่งผลให้ลูกเป็นคนใจคอคับแคบ ยกย่องชมเชย ใครไม่เป็น เมื่อเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จ มักจะอิจฉาริษยา

และคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่รัก จึงออกไปหาความรักนอกบ้าน เ สี่ ย ง ต่อการเจอคนไม่ดี ความรักที่ดี คุณพ่อคุณแม่ ควรแสดงความชื่นชมลูก ให้กำลังใจลูก อย่ากลัวว่าลูกจะเหลิง ถ้าลูก

ทำเป็นพฤติกรรมที่น่ารัก คำชมจะเป็นกำลังใจให้ลูกทำสิ่งนั้นต่อไป

ขอบคุณที่มา : a b o u t m o m .

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…