Home ข้อคิด 6 ความรักแบบผิดๆ ของพ่อแม่ ที่ทำร้ายลูกโดยไม่รู้ตัว(พ่อแม่ควรรู้ไว้)

6 ความรักแบบผิดๆ ของพ่อแม่ ที่ทำร้ายลูกโดยไม่รู้ตัว(พ่อแม่ควรรู้ไว้)

5 second read
0
1
25,448

“ความรัก” มีอิทธิพลต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของลูก คุณพ่อคุณแม่ทุกคนย่อมรักและต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก แต่การมอบความรักที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป อาจส่งผล

ให้ลูกมีพฤติกรรมที่ไม่น่ารัก แล้วความรักแบบไหนที่อาจจะเป็นการทำร้า ยลูกน้อยโดยไม่รู้ตัว ลองตรวจสอบกันดูสิว่า ความรักของคุณเข้าข่ายความรักที่ส่งผลเสียกับลูกหรือไม่

1. ความรักแบบรักมากและปกป้องมากเกินไป

ทำทุกอย่างให้ลูก เพราะกลั วว่าลูกจะลำบาก กลั วลูกอด กลั วลูกเจ็ บ เมื่อลูกมีปัญหามักจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือทันที แทบจะไม่ปล่อยให้ลูกเผชิญหน้ากับปัญหาหรือความยากลำบาก

สังเกตได้จากตอนที่ลูกยังเล็กคุณแม่จะคอยอุ้มตลอดเวลา และเมื่อโตขึ้นจะคอยตามประกบทุกฝีก้าว ลูกหกล้มเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคุณพ่อคุณแม่ เมื่อลูกโตขึ้น หากเป็นลูกชายมักจะมีนิสัย

ขี้อาย  ขี้ขลา ด ไม่มีความเป็นผู้นำ หากเป็นลูกสาวมักจะมีนิสัยเอาแต่ใจตัวเอง ชอบให้คนมาเอาอกเอาใจ และไม่มีความมั่นคงในอารมณ์ ความรักที่ดี ควรฝึกให้ลูกทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง

ลูกอาจ จะทำผิดพลา ดไปบ้าง สะดุดล้มบ้าง เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเรียนรู้ เพราะถ้าไม่ปล่อยให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเอง ลูกก็จะไม่มีวันเติบโตได้เลย

2. ความรักแบบต้องการทดแทนสิ่งที่ขาดหาย

คุณพ่อคุณแม่ใช้ความรักเป็นเครื่องต่อรองให้ลูกทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ เพื่อทดแทนบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองขาดในวัยเด็ก อะไรที่ไม่เคยมี ก็อยากให้ลูกได้มี อะไรที่ไม่เคยทำ ก็อยากให้ลูก

ได้ทำ ใช้ลูกเป็นโอกาสแก้ไขป มด้ อ ยหรือความฝังใจของตัวเอง ความรักที่ดี เด็กแต่ละคนมีความสามารถ มีความชอบในแบบของตัวเอง ไม่ควรเปลี่ยนตัวตนของลูก แต่ควรสนับสนุน ส่งเสริม

และให้กำลังใจในสิ่งที่ลูกเลือก

3. ความรักแบบที่ต้องใช้เงินซื้อ

คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงลูก จึงใช้เงินเพื่อทดแทนความรัก ส่งผลให้ลูกไม่รู้จักคุณค่าของเงิน คิดว่าเงินหามาได้ง่ายๆ และเป็นเด็กขาดความรัก ความอบอุ่น ไม่พร้อมที่จะแบ่ งปั นความรัก

และความอบอุ่นให้คนรอบข้าง ความรักที่ดี สิ่งที่มีค่าและอยู่ในความทรงจำของลูกตลอดชีวิตคือ การได้ใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัว เช่น เล่นกีฬาด้วยกัน เดินทางท่องเที่ยวด้วยกัน ให้ลูก

วางแผนการทำกิจกรรมสนุกๆ ตลอดทั้งวัน เป็นการส่งเสริมให้ลูกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วย

4. ความรักแบบเห็นผิดเป็นชอบ

ไม่ว่าลูกจะมีปัญหาอะไรกับใคร คุณพ่อคุณแม่พร้อมที่จะปกป้อง และคิดอยู่เสมอว่า “ลูกฉันไม่ผิด” แม้ว่าลูกทำผิดก็มักเลือกที่จะโทษคนอื่นมากกว่าเมื่อลูกโตขึ้นจะเป็นเด็กก้าวร้าว หลงตัวเอง

และรู้สึกว่าตนเองดีกว่าคนอื่นเสมอ เป็นคนชอบดู ถู กคนอื่น ไม่ยอมรับว่าคนสร้างปัญหา เป็นนั กเล ง และนำไปสู่การไม่นับถือตนเอง ความรักที่ดี ควรเลี้ยงลูกด้วยทางสายกลางมอบทั้งความรัก

และความหวังดี ถูกผิดว่าไปตามเนื้อผ้า เมื่อลูกทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง คอยตักเตือน และชี้ทางที่ถูกต้องเพื่อให้ลูกปรับปรุงตัว อย่ากลั วลูกเสียใจ อย่ากลั วลูกไม่รัก

5. ความรักแบบขีดเส้นให้ลูกเดิน

คุณพ่อคุณแม่ขีดเส้นทางชีวิตให้กับลูก และมักเชื่อว่าสิ่งที่เลือกเป็นสิ่งที่ดีที่สุด โดยไม่ได้ดูความถนัดหรือความชอบของลูก มีก ฏเ ก ณ ฑ์กติกาและตารางชีวิตให้ลูกอย่างเคร่งครัด ยกตัวอย่าง

เช่น อยากให้ลูกเป็นนักร้อง จึงพย ายามส่งเสริมให้ลูกเรียนร้องเพลงอย่างหนัก จนลูกสูญเสียธรรมชาติของตัวเองไป กลายเป็นเด็กที่ไม่รู้เป้าหม า ยในชีวิตของตัวเอง และเลือกเรียนในสิ่งที่

คุณพ่อคุณแม่เลือกให้ ความรักที่ดี คุณพ่อคุณแม่และลูกควรสื่อสา รกัน ให้ลูกกำหนดเป้าห ม า ยชีวิตของตัวเอง คุณพ่อคุณแม่ควรยอมรับ เข้าใจ และคอยให้คำชี้แนะ นอกจากนี้ความเชื่อมั่น

เชื่อใจที่พ่อแม่มีให้ลูกสำคัญมาก ลูกจะพย ายามรั กษ า และทำตัวน่ารักเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่วางใจ

6. ความรักแบบรักนะแต่ไม่แสดงออก

ไม่แสดงความรัก คำชื่นชม หรือให้กำลังใจลูก เพราะกลั วว่าลูกจะเหลิง ส่งผลให้ลูกเป็นคนใจคอคับแคบ ยกย่องชมเชยใครไม่เป็น เมื่อเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จ มักจะอิจฉ าริ ษ ย า

และคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่รัก จึงออกไปหาความรักนอกบ้าน เสี่ยงต่อการเจอคนไม่ดี ความรักที่ดี คุณพ่อคุณแม่ควรแสดงความชื่นชมลูก ให้กำลังใจลูก อย่ากลัวว่าลูกจะเหลิง ถ้าลูกทำ

เป็นพฤติกรรมที่น่ารัก คำชมจะเป็นกำลังใจให้ลูกทำสิ่งนั้นต่อไป

ขอบคุณที่มา : a b o u t m o m .

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…