Home ข้อคิด “6 กับดัก” ที่มักทำให้หลายคน..หลุดพ้นความจนไม่ได้

“6 กับดัก” ที่มักทำให้หลายคน..หลุดพ้นความจนไม่ได้

4 second read
0
0
2,720

การพนักงานธรรมดาๆ อย่างเราเนี่ย ทำงานหนักมาก แต่คนที่รวยคือ เจ้าของบริษัท แต่ว่าเราก็ต้องทน เพราะเราอยากได้เงิ น เวลาในชีวิตเกือบครึ่งชีวิตมันหมดไปกับการเดินทาง

เราก็สู้ทนทำไปเพราะความจนมันทำให้เราต้องอดทนและเราก็ยังชอบซื้อของแพงๆ มาใช้ด้วย ทั้งวันหยุด ก็ชอบไปเดินดูตามห้างหรูๆ เพราะแบบนี้ไง มันถึงเงินไม่เหลือ และนิสัย

6 ข้อนี้ ที่เราจะดัดนิสัย ให้จริงๆ จังๆ สักทีนะ

1. ไม่มีวินัย สำหรับการออม

เมื่อข าดเป้าหมายที่ชัดเจน การออมจะไม่เกิด ถ้าไม่มีวินัยและความเสมอต้นเสมอปลาย และเมื่อคุณไม่มีวินัยในการออมคุณ ก็จะไม่สามารถสร้างควา มมั่ นค งทางการเงิ นได้ เพราะ

จะทำอะไรก็ไม่มีวินัย ไม่มีความรับผิดชอบ

2. ก่อหนี้บัตรเครดิต

เพราะการมีบัต รเค รดิ ต เป็นเรื่องที่ให้คุณ และให้โทษพอๆกัน ถ้าคุณไม่สามารถจัดการกับค่าใช้จ่าย ที่คุณใช้ในแต่ละเดือนได้การใช้บัตรจนเต็มวงเงิ น ในแต่ละเดือน มันจะทำให้เกิด

ภาระมากมาย จนท้ายที่สุดคุณเลือกชำระ แบบขั้นตํ่าแล้วก็นำไปสู่ การเป็นหนี้ในที่สุด

3. หลงของแบรนด์เนม

ในปัจจุบันคือ กระเป๋าเสื้อผ้า นั้นจะต้องเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง แม้ว่ากระเป๋าหรือเสื้อผ้าของแบรนด์ จะมีคุณภาพที่ดีกว่ายี่ห้ออื่นๆ ก็จริง แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้มีรายได้มากมายอะไร ก็

ไม่ควรที่จะซื้อมาใช้ และไม่ควรตัดสินใจซื้อทันทีเมื่อเงิ นเดือนออกเพราะเดือนนั้นๆ จะทำให้คุณต้องหยิบเงิ นสำรองมาใช้ก็ได้ และเงิ นเก็บที่คุณออมไว้ ก็ลดลง เพราะงั้นการออมที่คุณ

วางแผนออมไว้มันจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ถ้าคุณนำเงิ นออมมาใช้กับสิ่งฟุ่มเฟือย

4. สร้างหนี้

เพราะไม่ว่าจะเป็นการผ่อ นสินค้ า หรืออะไรก็ตามที่สามารถผ่อ นได้ คุณผ่อ นหมด ทั้งที่รายได้ของคุณ ก็ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย แล้วเมื่อหักค่าผ่อ นต่างๆ เมื่อรายได้คุณยังไม่พร้อม

ต่อการสร้างหนี้คุณควรคิดให้ดี ว่าควรหลีกเลี่ยงที่จะเป็นลูกค้าเงิ นผ่อนดีไหม

5. ฟุ่มเฟือย อย ากได้นั่นอย ากได้นี่

เพราะทั้งๆ ที่บางอย่างไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นอะไรเลย หรือบางสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว คุณกลับซื้อมาเพิ่มซะงั้น พอถึงสิ้นเดือน แทนที่คุณจะหั กเงิ นออกสำหรับออม คุณกลับนำเงินออมไปซื้อ

สิ่งของที่คุณอยากได้ ไม่มีความยับยั่งชั่งใจซะเลย

6. เป้าหมายทางการเงินไม่มี

เพราะว่าไม่มีแผน ด้านการเงิ นที่ชัดเจนเลย โดยเฉพาะ แผนการออมเงิ นที่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายชัดเจน ว่าในแต่ละเดือนจะออมเท่าไหร่ หรือแม้จะตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนแล้วว่าแต่ละเดือน

จะออมแค่ไหน แต่พอถึงสิ้นเดือนนั้นๆ ก็นำเงิน ในส่วนนั้นไปใช้จนหมด แทนที่จะนำเงิ นนั้นไปออมเพื่ออนาคต

ขอบคุณที่มา : e-y h a n g w a

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…