Home ข้อคิด 5 ลักษณะ ของคนโง่แต่ชอบอวดฉลาด (ฉลาดไม่จริง)

5 ลักษณะ ของคนโง่แต่ชอบอวดฉลาด (ฉลาดไม่จริง)

4 second read
0
0
782

ในสังคมทุกวันนี้ คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนอยู่หลากหลายประเภท ซึ่งบางคนก็เข้าข่ายไม่มีใครอยากคบหาด้วย

และบ่อยครั้งที่พวกเขาไม่รู้ตัวเองว่านิสัยส่วนตัวทำให้คนรอบข้างต้องเบื่อหน่ายในจำนวนนี้ มีอยู่จำพวกหนึ่ง

ที่ถูกเรียกว่าเป็น “คนโ ง่ชอบอวดฉลาด” ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า “คนโ ง่” มักมีนิสัยที่แตกต่างจาก

“คนฉลาด” อยู่ 5 อย่างด้วยกัน

1. คนโ ง่ชอบโยนความผิดของตัวเองให้คนอื่น

คนโ ง่ไม่ชอบรับผิดในสิ่งที่ตัวเองทำ และมักโยนความผิดให้ผู้อื่น ซึ่งผลการศึกษาด้านประสาทวิทย า

โดย เจสัน เอส. โมเซอร์ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สเตท พบว่า สมองของคนฉลาดจะมีปฏิกิริย าที่

ต่างออกไปเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น เพราะพวกเขารู้ว่าความผิดพลาดทุกอย่าง

จะเป็นบทเรียนให้ได้เรียนรู้เพื่อไม่ทำผิดซ้ำสอง

2. คนโ ง่มักจะคิดว่าตัวเองถูกเสมอ

ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง คนโ ง่จะเถียงอย่างเอาเป็นเอา ต า ย เพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ชนะ

และแทบจะไม่สนเลยว่าในวงสนทนานั้นมีคนที่ฉลาดกว่าตัวเองอยู่ด้วยหรือไม่ ขณะที่คนฉลาด

จะเข้าใจและพร้อมยอมรับในความคิดเห็นที่ต่างไปจากตัวเอง ซึ่งนักจิตวิทย าชื่อดัง เดวิด ดันนิ่ง

เผยว่า คนฉลาดจะตั้งใจฟังและพิจารณาเรื่องทั้งหมด ก่อนจะตัดสินใจหรือพูดอะไรออกไป

3. คนโ ง่จะแสดงอาการโ มโ หและก้า วร้า ว เพื่อกลบเกลื่อน

เวลาที่คนโ ง่รู้สึกว่าอะไรไม่เป็นไปอย่างที่คิด หรือเริ่มจะคุมสถานการณ์ไม่ได้ พวกเขาจะแสดงอาการ

โ มโ หและก้า วร้า วเพื่อเป็นการกลบเกลื่อน ซึ่งจากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมก้า วร้า ว กับระดับไอคิว

โดยนักวิจัยจากมหาวิทย าลัยมิชิแกนที่ใช้เวลานานถึง 22 ปี พบว่ามีความสัมพันธ์กัน โดยคนที่

มีระดับความฉลาดน้อยจะมีพฤติกรรมที่ก้า วร้า วมากกว่า

4. คนโ ง่จะไม่สนความต้องการและความรู้สึกของผู้อื่น

จากผลการศึกษาคนอเมริกันหลายพันคน โดย รัสเซล เจมส์ แห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัส เทค พบว่า

คนที่มีไอคิวสูงมีแนวโน้มที่จะเข้าใจ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ใครโดยไม่หวัง

ผลตอบแทน ต่างจากคนโ ง่ที่แทบจินตนาการไม่ออกว่าคนอื่นจะมีความคิดต่างไปจากตัวเองได้อย่างไร

อีกทั้งยังมองด้วยว่า การทำอะไรให้ใครโดยไม่ได้อะไรกลับคืนมาถือเป็นเรื่องแปลก

5. คนโ ง่คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น

คนโ ง่มีแนวโน้มที่จะชอบวิจารณ์หรือติคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีกว่า เพราะพวกเขาเชื่อว่าตัวเองเหนือกว่า

และมักเป็นพวกชอบตัดสินคนอื่นไปก่อนโดยมีความลำเอียงเป็นที่ตั้ง นอกจากนี้ นักวิทย าศาสตร์จาก

มหาวิทย าลัยบร็อค ยังพบด้วยว่า คนที่ไอคิวต่ำมีแนวโน้มชอบการลงโท ษที่รุ นแร ง , เก ลี ย ดคน

ที่รักชอบเ พ ศเดียวกัน และเหยี ย ดเชื้อชาติมากกว่าหากในชีวิตเราต้องเจอคนจำพวกนี้ และไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงได้ ก็ให้นึกเสียว่า เป็นนิสัยของคนโ ง่ที่คนฉลาดเขาไม่ทำกัน เผื่อจะช่วยให้

เข้าใจและรู้สึกเห็นใจคนเหล่านี้ได้มากขึ้น

ขอบคุณที่มา : t o n k i t 3 6 0

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…