Home ข้อคิด 5 นิสัยบ่งบอกว่า หัวหน้าแบบนี้ไม่มีวุฒิภาวะ

5 นิสัยบ่งบอกว่า หัวหน้าแบบนี้ไม่มีวุฒิภาวะ

8 second read
0
0
8,268

การมีวุฒิภาวะ เป็นสิ่งที่ควรมีติดตัวเอาไว้เสมอ เพราะถ้าเกิดในวันใดวันหนึ่งคุณอาจได้ขึ้นเป็นผู้นำคนมันจะช่วยทำให้คุณบริหารคนได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม หากคุณอย ากเป็นผู้นำที่

ลูกน้องรักและเคารพในตัวคุณคุณเองก็ควรปฏิบัติตัวให้ดีและเหมาะสมให้เป็นแบบอย่ างแก่ลูกน้องด้วย แต่ถ้าเราแสดงออกด้วยลักษณะพฤติก ร รมทั้ง 5 แบบเหล่านี้แล้วละก็

นอกจากจะไม่มีใครอย ากร่วมงานด้วยแล้ว ยังทำให้เสี ยลูกน้องดีๆไปแบบไม่ทันได้ตั้งตัวอีกด้วยนะ

1.โยนความผิ ดให้ลูกน้อง

ข้อนี้ถือว่าเป็นเรื่อง ร้ า ย แ ร ง ที่อาจกระทบกับความสัมพันธ์ของคนในทีม เมื่อหัวหน้างานถูกตำห นิจากเบื้องบนหรือผู้บริหาร แล้วนำความ เ ค รี ย ดหรือความก ดดั นนั้นมาลง

กับลูกน้องในทีมโดยโยนความผิดให้คนอื่นนั้น อาจส่งผลให้เกิดความแ ต กแยกได้เช่นกัน ไม่ว่าความผิดนั้นจะมาจากใครก็ตามสิ่งแรกที่ควรทำคือก็คือ ร่วมมือและช่วยกันคิดเพื่อ

หาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ ดีกว่ามัวตามหาตัวคนผิด นอกจากจะทำให้เสียเวลามากแล้ว ยังเป็นการบั่ น ท อ น จิตใจคนทำงานร่วมกันอีกด้วยฉะนั้นแล้ว หัวหน้าที่ดีก็ควร

สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกน้องว่าทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ไขได้เสมอ

2.ไล่บี้งานลูกน้อง

การมอบหมายงานในทุกๆครั้ง ก็ต้องมาพร้อมกับความชัดเจนในการส่งงานอีกด้วย เพื่อให้พนักงานสามารถจัดสรรเวลาการทำงานของตัวเองได้ง่ายขึ้น เพื่อที่จะส่งงานให้ทัน

ได้ตามที่กำหนด ถึงแม้ว่าหัวหน้าจะมีสิทธิ์ในการทวงถามงานแต่หากยังไม่ถึงกำหนดส่งงาน ก็ไม่ควรจะไล่บี้จนลูกน้องต้องกังวล และทำงานอย่ างรน ๆ จนทำให้เกิดข้อผิ ดพล าด

ขึ้นถ้าต้องการงานชิ้นนั้นอย่ างเร่งด่วนจริงๆ แต่ลูกน้องยังไม่ส่งงานให้คุณ ก็ให้ลองถามลูกน้องถึงปัญหาในการทำงานได้แต่ต้องถามด้วยความใจเย็น เผื่อว่าเราจะมีส่วนช่วยใน

การให้ลูกน้องทำงานได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง

3. ไม่พัฒนาลูกน้อง

การจะปกครองคนได้อย่ างมีประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุดก็คือ การที่คุณไม่หวงความรู้ไว้คนเดียวนั่นเองเพราะการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้กับคนในทีมเป็นสิ่งสำคัญอย่ างมาก

ที่จะสามารถช่วยพัฒนาในเรื่องของการทำงานต่อไปให้ดีที่สุด หัวหน้าสามารถใช้ทักษะและประสบการณ์ที่มีบอกต่อได้อย่ างน่าเชื่อถือถ้าปล่อยปะละเลยไม่สนว่าลูกน้องเรียนรู้

ไปถึงไหนแล้ว ก็จะยิ่งทำให้สถานการณ์ในทีมนั้น แ ย่ ลงกว่าเดิมถ้าหัวหน้าสามารถทำให้คนในทีมของตัวเองเก่งขึ้นมากเท่าไร ก็จะยิ่งทำให้ลูกน้องมีความรับผิดชอบต่องานได้ดี

ยิ่งขึ้นเท่านั้น หัวหน้างานที่ดีควรเปิดทางให้ลูกน้องเข้ามาพูดคุย สอบถาม หรือขอความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนมุมมองในการทำงานต่างๆซึ่งกัน และถ้าสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหา

ต่างๆให้เป็นไปในทางที่ดีได้นั้นการบริหารงานและบริหารคนจะเป็นเรื่องง่ายกว่าเดิม และลูกน้องก็จะให้เกียรติและให้ใจในการทำงานกับเราด้วย

4.พูดคำไม่สุภาพกับลูกน้อง

การสื่อสารที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน คนพูดต้องไม่ทำ ร้ า ย คนฟัง ไม่ว่าผู้ฟังจะอยู่ลำดับไหนกับเราก็ตามดังนั้น การเป็นผู้นำที่ดีต้องมีส ติในการสื่อสารเสมอ รวมไปถึงความฉลาด

ทางอารมณ์ มีเหตุผล และใช้คำพูดที่ดีไม่ทำ ร้ า ย จิตใจใคร เพราะคำพูดที่เราได้พูดออกไปจากปากแล้วนั้น มันไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขอะไรได้และคำพูดอาจส่งผลต่อพฤติกรรม

ของคนฟังได้เช่นกัน ถ้าเราใช้คำพูดที่มันไม่ดี หรือวิพ ากษ์วิจ ารณ์ลูกน้องต่อหน้าคนอื่นๆในบริษัท จะส่งผลให้เขาเสี ยความมั่นใจและเสี ยบรรย ากาศในการทำงานไปเลยก็ได้

ในทางกลับกันถ้าเราใช้คำพูดที่ดี มีสติ และใจเย็น พูดจามีเหตุและผล สิ่งเหล่านี้มันจะช่วยให้ลูกน้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นเพราะพวกเขาจะสามารถรับรู้ได้ว่า หัวหน้า

ของเขายังรับฟังพวกเขาอยู่เสมอ

5.ไม่ยอมเปิดใจรับฟังลูกน้อง

แม้คุณจะเป็นผู้น้ำ แต่ก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีให้กับลูกน้องในทีมด้วย ถึงแม้เราจะต้องเดินนำคนอื่นอยู่ข้างหน้าก็ตามแต่การฟังเสียงของคนรอบข้างด้วย ก็จะช่วยทำให้เราได้ไอเดียดี ๆ

หรือไอเดียใหม่ๆ ในการทำงานมากอีกด้วยโดยเฉพาะลูกน้องของเราที่เขาได้ลงไปสัมผัสกับชิ้นงานนั้นๆ พวกเขารู้ดีที่สุดว่าปัญหาของงานนั้นมันคืออะไรเพื่อที่จะได้ช่วยกันหาทาง

แก้ไขได้อย่ า งถูกจุดและไวที่สุด

ขอบคุณที่มา : h a p p y w o r k a p p

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…