Home ข้อคิด 5 ทักษะ หัวหน้าตัวจริง..ที่เก่งทั้งงานและเก่งทั้งบริหารคน

5 ทักษะ หัวหน้าตัวจริง..ที่เก่งทั้งงานและเก่งทั้งบริหารคน

7 second read
0
0
9,027

5 ทักษะของหัวหน้างานตัวจริง เก่งทั้งงาน เก่งทั้งคน คือทักษะที่ต้องใช้ทั้ง ส ม อ ง และหัวใจควบคู่กันไป

ในการบริหารงานทักษะ 5 ข้อนี้ ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำตามคีย์เวิร์ด มีเพียงแค่ ต้องอาศัยความเข้าใจและ

ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง จริงๆ เท่านั้น

1. มีวิสัยทัศน์ ยึดมั่นในเป้าหมาย

วิสัยทัศน์ที่ดี คือ สิ่งที่หัวหน้างานพึงมีเพื่อ พัฒนาองค์กรให้เดินไปข้างหน้าซึ่งแน่นอนว่าในระหว่างทาง

ของการทำงานย่อมมีอุปสรรคมากมายที่อาจจะทำให้คนในทีมเกิด ความสับสนและลังเลใจในการปฏิบัติ งาน

หัวหน้างานที่ดีต้องยึดมั่นในเป้าหมายสามารถให้คำแนะนำและดึงลูกทีมให้กลับเข้ามาเดินไปตามแนวทาง

ที่วางไว้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายอย่างที่องค์กรต้องการ

2. มีทักษะในการสื่อสารดี

ผู้นำที่ดีต้องสามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีครบทั้งศาสตร์และศิลป์สื่อสารได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น

และที่สำคัญต้องเก่งในการพูดชักจูง ทำให้คนในทีมเกิดการยอมรับมองเห็นเป้าหมายที่มีร่วมกันและมีใจ

ที่จะลงมือปฏิบัติตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. วางแผนบริหาร จัดการ แบ่งงานเป็น

การเป็นหัวหน้างาน ไม่ได้หมายความว่า คุณต้องลงมือทำงานตามแผนงานที่วางไว้เองได้ทุกอย่างในทุกหน้าที่

เพราะงานใหญ่ คงไม่สามารถทำเสร็จได้ด้วยตัวเองเพียงลำพัง หัวหน้างานที่ต้องไว้ใจปล่อยงาน และแบ่งสรรค์

หน้าที่ให้กับทีมงานได้แสดงความสามารถตามความเหมาะสมหรือใช้คนให้เป็นให้เหมาะกับงาน

4. กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

เพราะทุกการ ทำงานย่อม ต้องมีอุปสรรคเกิดขึ้นควบคู่ไปด้วยอยู่เสมอ ทั้งปัญหาในด้านเทคนิคหรือปัญหา

จากตัวคน หัวหน้างานที่ดี ต้องกล้าตัดสินใจแก้ไขปัญหา แบบพร้อม เผชิญหน้าไม่ปล่อยให้ปัญหาค้างคา

สะสม จนยากเกินแก้ไขและกลายเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายของตัวงานในที่สุด

5. เห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้อื่น

นอกจากมุ่ง ในเรื่องผลงานแล้ว หัวหน้างานที่ดียังต้องมีความเห็นอก เห็นใจเข้าใจ และปารถนาดีต่อลูกทีม

ด้วยความจริงใจเพราะ ผลงานที่ดีนั้นเกิดได้จากมือคน หากหัวหน้างาน มุ่งแต่จะบริหารงานโดยไม่สนใจถึง

ความรู้สึกของลูกทีมก็อาจจะนำมาซึ่งปัญหาความไม่เข้าใจสูญเสียกำลังใจและถอดใจในการทำงานไปในที่สุด

ทักษะเบื้องต้น ที่เรากล่าวมานี้ อาจเป็นคุณสมบัติที่หัวหน้างานบางท่านมีครบหรือมีบ้างอยู่แล้วในบางข้อ

ซึ่งแน่นอน หากขาดทักษะข้อไหนก็สามารถฝึกฝนนำไปใช้และยึดเป็นหลัก ปฏิบัติบ่อยๆ เพื่อ เปลี่ยนแปลงตัวเอง

ให้พัฒนาและกลายเป็นหัวหน้างานตัวจริงที่เก่งทั้งงาน และเก่งทั้งคน จนลูกน้องให้การยอมรับและยกใจให้

ขอบคุณที่มา : m-a c a d e m y.i n.t h

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…