Home ข้อคิด 5 ทักษะ ของคนเป็นหัวหน้าตัวจริง..ที่เก่งทั้งงานและทั้งบริหารคน

5 ทักษะ ของคนเป็นหัวหน้าตัวจริง..ที่เก่งทั้งงานและทั้งบริหารคน

7 second read
0
1
26,871

5 ทักษะของหัวหน้างานตัวจริง เก่งทั้งงาน เก่งทั้งคน คือทักษะที่ต้องใช้ทั้ง ส ม อ ง และหัวใจควบคู่กันไปในการบริหารงานทักษะ 5 ข้อนี้ ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำตามคีย์เวิร์ด

มีเพียงแค่ ต้องอาศัยความเข้าใจและตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง จริงๆ เท่านั้น

1. มีวิสัยทัศน์ ยึดมั่นในเป้าหมาย

วิสัยทัศน์ที่ดี คือ สิ่งที่หัวหน้างานพึงมีเพื่อ พัฒนาองค์กรให้เดินไปข้างหน้าซึ่งแน่นอนว่าในระหว่างทางของการทำงานย่อมมีอุปสรรคมากมายที่อาจจะทำให้คนในทีมเกิด

ความสับสนและลังเลใจในการปฏิบัติ งาน หัวหน้างานที่ดีต้องยึดมั่นในเป้าหมายสามารถให้คำแนะนำและดึงลูกทีมให้กลับเข้ามาเดินไปตามแนวทางที่วางไว้เพื่อมุ่งสู่

เป้าหมายอย่างที่องค์กรต้องการ

2. มีทักษะในการสื่อสารดี

ผู้นำที่ดีต้องสามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีครบทั้งศาสตร์และศิลป์สื่อสารได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นและที่สำคัญต้องเก่งในการพูดชักจูง ทำให้คนในทีมเกิดการ

ยอมรับมองเห็นเป้าหมายที่มีร่วมกันและมีใจที่จะลงมือปฏิบัติตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. วางแผนบริหาร จัดการ แบ่งงานเป็น

การเป็นหัวหน้างาน ไม่ได้หมายความว่า คุณต้องลงมือทำงานตามแผนงานที่วางไว้เองได้ทุกอย่างในทุกหน้าที่เพราะงานใหญ่ คงไม่สามารถทำเสร็จได้ด้วยตัวเองเพียงลำพัง

หัวหน้างานที่ต้องไว้ใจปล่อยงาน และแบ่งสรรค์หน้าที่ให้กับทีมงานได้แสดงความสามารถตามความเหมาะสมหรือใช้คนให้เป็นให้เหมาะกับงาน

4. กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

เพราะทุกการ ทำงานย่อม ต้องมีอุปสรรคเกิดขึ้นควบคู่ไปด้วยอยู่เสมอ ทั้งปัญหาในด้านเทคนิคหรือปัญหาจากตัวคน หัวหน้างานที่ดี ต้องกล้าตัดสินใจแก้ไขปัญหา แบบพร้อม

เผชิญหน้าไม่ปล่อยให้ปัญหาค้างคา สะสม จนยากเกินแก้ไขและกลายเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายของตัวงานในที่สุด

5. เห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้อื่น

นอกจากมุ่ง ในเรื่องผลงานแล้ว หัวหน้างานที่ดียังต้องมีความเห็นอก เห็นใจเข้าใจ และปารถนาดีต่อลูกทีมด้วยความจริงใจเพราะ ผลงานที่ดีนั้นเกิดได้จากมือคน หากหัวหน้างาน

มุ่งแต่จะบริหารงานโดยไม่สนใจถึงความรู้สึกของลูกทีมก็อาจจะนำมาซึ่งปัญหาความไม่เข้าใจสูญเสียกำลังใจและถอดใจในการทำงานไปในที่สุดทักษะเบื้องต้น ที่เรากล่าวมานี้

อาจเป็นคุณสมบัติที่หัวหน้างานบางท่านมีครบหรือมีบ้างอยู่แล้วในบางข้อ ซึ่งแน่นอน หากขาดทักษะข้อไหนก็สามารถฝึกฝนนำไปใช้และยึดเป็นหลัก ปฏิบัติบ่อยๆ เพื่อ

เปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้พัฒนาและกลายเป็นหัวหน้างานตัวจริงที่เก่งทั้งงาน และเก่งทั้งคน จนลูกน้องให้การยอมรับและยกใจให้

ขอบคุณที่มา : m-a c a d e m y.i n.t h

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…