Home ข้อคิด 4 แนวคิดแบบคนรวย แค่เริ่มคิด..ก็มองเห็นทางรวยได้

4 แนวคิดแบบคนรวย แค่เริ่มคิด..ก็มองเห็นทางรวยได้

4 second read
0
0
833

1. หาเงินได้แล้ว ต้องมีเงินเก็บ

จงประหยัด (แต่อย่า ขี้ เ ห นี ย ว) การประหยัดต่างจากการ ขี้ เ ห นี ย ว อยู่ประการหนึ่งคือ คนที่ประหยัดจะรู้จักจ่ายในสิ่งที่ควรจ่าย ส่วนคนที่ ขี้ เ ห นี ย ว นั้นจะ

ไม่ยอมจ่ายอะไรเลย ถึงแม้จะจำเป็นแค่ไหนยังไงก็ไม่ยอมจ่าย การมีเงินแต่ไม่สามารถใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมน่าเป็นทุกข์กว่าการที่มีเงินน้อยเสียอีกคนที่ต้องการ

จะรวยนั้นจึงไม่ควรลดค่าใช้จ่ายจนถึงขั้น ขี้ เ ห นี ย วคือ ถ้ามีสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ก็ต้องใช้ อย่าเก็บเงินอย่างเดียว ขี้ เ ห นี ย ว จนไม่ยอมเอาเงินที่มีไปรั กษ าตัวเอง

ให้หาย เ จ็ บ ป่ ว ยก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้ สิ่งที่สำคัญที่สุดของคนเรานั้นไม่ใช่เงินอย่างแน่นอน สุ ข ภ า พ ของเราต้องมาก่อนถ้ามีเงินแล้ว สุ ข ภ า พ ไม่ดี

เงินที่มีก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้

2. มีเงินเก็บแล้ว ต้องเอาไปลงทุนเพื่อก้าวสู่ความรวย

ในหนังสือได้มีคำแนะนำเรื่องของการล งทุ นในหุ้น เป็น 7 วิธีซื้อหุ้นสำหรับคนที่ไม่ใช่ เ ซี ย น หุ้ นถึงแม้ว่าเราไม่ใช่ เ ซี ย น หุ้ น เราก็สามารถจะสร้างกำไรจาก

การเล่นหุ้นได้ โดยเลือกซื้อด้วยวิธีที่ปลอดภัยที่สุด

1.เลือกหุ้ นที่มีปันผล มาเป็นประจำ

2.เลือกซื้ อหุ้ นในปีที่หุ้นตกสุดๆ

3.เลือกหุ้ นเฉพาะผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม

4.เลือกซื้ อหุ้ นจากความมั่นใจในกิจการ

5.ใช้เงินนอนซื้ อหุ้ น

6.อย่าซื้ อหุ้ นตามเสียงเชียร์

7.คิดว่านี่คือการซื้อบริษัท และควรถือ ยา ว ได้

3. คิดให้ถูกต้องก่อนวิ่งหาเงิน

มีแค่ไหนถึงเรียกว่ารวย ถ้าพูดถึงคำว่า เงิน ใครๆก็ อยาก มี อยาก ได้แต่มีเงินเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่า รวย เมื่อจำนวนเงินไม่ได้ตอบโจทย์ว่าเท่าไหร่ถึงจะรวยคำว่ารวย

น่าจะขึ้นอยู่กับเรื่องอื่นด้วย เราต้องมาดูว่าเรามีความจำเป็นจะต้องใช้เท่าไหร่แต่ถ้าเรามีทรัพย์สิน ทั้งเงินทอง ที่ดิน รายได้จากการให้เช่า เงินปันผลจากบริษัท

หรือรายได้อื่นๆที่ทำให้เราอยู่ได้โดยไม่ต้องทำงาน ก็น่าจะเข้าข่ายคนที่เรียกว่า รวย ได้แล้วการตั้งเป้าหมายเพื่อจะรวย ก็ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของตัวเราถ้าใช้มาก

ก็รวย ยาก นิดนึง แต่ถ้าใช้น้อยเก็บเยอะก็รวยเร็วบางคนเรียกความรวยว่า อิ ส รภ า พทางการเงินคือไม่ต้องทำงานก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ ใช้ไปจน ต า ย ก็ไม่หมดนั่นเอง

4. แนะนำวิธีใช้ชีวิตเพื่อ รั ก ษ า ความรวยให้อยู่กับเรานานๆ

ช่วยกันหา ทั้งครอบครัว หากเป็นคนโสด เราจะหาจะจ่ายอะไรก็สามารถทำได้อย่างอิสระ ไม่ต้องมีใครมาช่วยตัดสินใจ แต่ถ้าเราแต่งงานและมีครอบครัว การคิดถึง

ครอบครัวเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้อุปนิสัยของคู่ชีวิตจึงชี้เป็นชี้ ต า ย ถึงอนาคตความร่ำรวยของครอบครัวได้เลยทีเดียว ถ้าหากคุณเลือกคู่ชีวิตที่มีนิสัยใช้เงินฟุ่มเฟือย

ไม่ว่าจะขยันแค่ไหน หาเงินเก่งแค่ไหนก็เหมือนขันตักน้ำก้นรั่วแต่ถ้าหากคุณเลือกคู่ชีวิตที่รู้จักออมช่วยกันเก็บเงินทองที่หากันมาได้โอกาสที่จะร่ำรวยก็มีหากคุณ

ได้มีโอกาสเลือก ลองคิดดูว่าคุณควรเลือกคู่ครองประเภทไหน เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับ สู ต ร ลั บ สร้างความรวยที่นำเสนอกัน ถือเป็นวิธีที่ไม่ ยากแต่ก็ไม่ง่ายเลย

นะครับ หากเรามีความตั้งใจและมุ่งมั่นตั้งใจทำ ความสำเร็จต้องอยู่ไม่ไกลครับ

ขอบคุณที่มา : m a r u e y

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…