Home เรื่องน่ารู้ 4 เรื่องเงิน ที่สามีภรรยาต้องคุยกันก่อน ที่จะมีปัญหาเกิดขึ้น

4 เรื่องเงิน ที่สามีภรรยาต้องคุยกันก่อน ที่จะมีปัญหาเกิดขึ้น

7 second read
0
0
7,609

1.ต้องคุยกันเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงินในส่วนต่างๆ

ถ้าเรามองในอดีต ผู้ชายจะเป็นผู้นำครอบครัวในการหาเงิ นเข้าบ้ าน ส่วนผู้หญิงจะเป็นคนที่ดูแลบ้ านและลูกๆ แต่สมัยนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว

ทุกคนต้องช่วยกันดูแลบ้ านและเงิ นทอง แต่ก็อยู่ที่สไตล์ของแต่ละครอบครัวนะ บางคนใช้วิธีแยกเงิ นออกมาเป็น 3 ส่วน เงินเธอ เงิ นเขา เงิ นเรา

เงิ นในส่วนที่เป็นของส่วนตัวจะบริหารส่วนของใครของมัน ส่วนเงิ นกองกลางก็จะดูแลร่วมกัน หรือบางคนก็แบ่งแบบเดียวกันนั่นล่ะแต่อาจจะให้

ฝ่ายที่เก่งเรื่องเงินกว่าเป็นคนดูแลกองกลางก็ได้ ที่สำคัญก็คือต้องโปร่งใสนะว่าเงินเอาไปทำอะไรบ้ าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาบุตร

การผ่ อ นบ้ าน ผ่ อ นรถยนต์

2.หากคิดจะล ง ทุ นต้องปรึกษากันก่อน

มีเรื่องที่เล่าสนุกกันประจำในส่วนของพ่อบ้ านใจกล้าว่าเมียจะเป็นคนคุมเงิ นและจะให้เงินสามีใช้ ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงสำหรับหลายๆ คู่นะ บรรดาพ่อบ้ าน

ก็เลยต้องหาที่ซ่อนเงิ น สมัยก่อนจะมี Case Classic ที่จะซ่อนเงิ นแฟนตาม หนังสือ ตามหลังรูปภาพ แต่หลายคนก็ลืมและเมียจับได้ สมัยนี้มัน Advance

ไปกว่านั้นแล้ว คือ การเอาเงิ นไปล ง ทุ น ไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือกองทุนรวม แต่การล ง ทุ นนั้นก็มีความเ สี่ ย งนะครับ เรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งที่มีการ

พูดคุยขึ้นมาก็คือ เราอาจจะรับความเ สี่ ย งได้ไม่เท่าแฟนก็ได้ การล ง ทุ นในส่วนตัวของเราก็ลงตามความเ สี่ ย งของเรา ในส่วนของแฟนก็ควร

จะต้องล ง ทุ นตามความเ สี่ ย งของแฟน ส่วนเงิ นกองกลางนั้นควรจะเป็นเงิ นที่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันร่วมกันแต่ก็อาจจะมีเงิ นบางส่วนที่ล ง ทุ น

ร่วมกันได้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของครบครัวแต่จะต้องมีวัตถุประสงค์ในการล ง ทุ น ไม่ว่าจะเป็นการล ง ทุ นเพื่อทุนการศึกษาบุตร การจัดพอร์ตตาม

ความเ สี่ ย งในวัตถุประสงค์การล ง ทุ นต่างๆก็ต้องประเมินให้ดีครับ แต่อย่างไรก็ตามเราจะล ง ทุ นอย่างเดียวไม่ได้นะ อย่าลืมป้องกันความเ สี่ ย ง

จากประกันด้วย หากเราเป็นอะไรไปก็ยังมีเงินคุ้มครองครอบครัวจนกว่าเขาจะปรับตัวได้

3.มีปัญหาเรื่องเงินต้องคุยกัน

หลายๆ คู่นั้น เวลาพูดถึงเรื่องเงิ นทองมักจะกลัวและไม่พูดให้อีกฝ่ายฟังว่ากำลังมีปัญหาอะไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่าย หนี้สิน หรือมีปัญหาใน

การหารายได้ เราไม่ควรจะปิดบังกันนะครับ ควรจะบอกอีกฝ่ายจะได้ช่วยกันแก้ปัญหากัน ไม่ว่าจะช่วยกันหารายได้มากขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ

ถ้าไม่คุยกันจะทำให้ครอบครัวตึงเ ค รี ย ด และเกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัว จนกลายเป็นการเลิกลากันไปก็ได้

4.ต้องพูดคุยความรับผิดชอบในเงินส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินระหว่างเรา

ต้องอย่าลืมว่าเงิ นที่อยู่ในครอบครัวนั้นไม่ได้มีแค่เรื่องของสามีภรรย าเท่านั้น อาจจะมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมรดกและเงิ นกองกลางของ

ตระกูลด้วย ต้องวางแผนกันดีๆ รวมถึงให้ความรับผิดชอบกันดีๆ นะครับ ในเรื่องของมรดก ก็ต้องอย่าลืมศึกษาในข้อ ก ฎ ห ม า ยว่าจะให้ใครอย่างไร

อย่างเป็นประโยชน์ที่สุด รวมถึงการทำพินัยกรรมเอาไว้ จะได้ไม่ทะเลาะกันในภายหลัง ในบางครอบครัวนั้นมีการได้รับเงิ นจากกงสีที่เป็นธุรกิจที่

พี่น้องช่วยกันทำตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ ตรงนี้หากมีการแต่งงานแล้วเอาคนสามีหรือ ภรรย าที่แต่งงานเข้าไปช่วยบริหาร อาจจะมีปัญหาเรื่องเงินๆทองๆได้

ควรมีการกำหนดธรรมนูญของธุรกิจและข้อตกลงต่างๆให้ดี ระหว่างพี่น้องต่อคนนอก แต่บริษัทส่วนใหญ่ในสมัยนี้ก็มีการเปลี่ยนวิธีการจัดการ ในรูปแบบ

ที่ทันสมัย เช่น การถือหุ้น การทำงานในระดับตำแหน่งงานตามฐานเงิ นเดือน ซึ่งจะทำให้แก้ปัญหาได้

ขอบคุณที่มา : a o m m o n e y

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In เรื่องน่ารู้

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…