Home ข้อคิด 4 เทคนิค สอนลูกแบบต้องไม่ขึ้นเสียง ลูกก็เชื่อฟัง (พ่อแม่ควรต้องรู้)

4 เทคนิค สอนลูกแบบต้องไม่ขึ้นเสียง ลูกก็เชื่อฟัง (พ่อแม่ควรต้องรู้)

4 second read
0
0
4,033

พ่อแม่ทั้งหลายต้องเจอปัญหาในช่วงที่ลูกเริ่มโต คือ การที่ลูกของคุณไม่ยอมเชื่อฟัง ดื้อ มีความคิดเป็นของตัวเองพูดอะไรไม่ฟัง และซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นมันสามารถแก้ไขได้

จากเทคนิคที่เหมาะสม กับการสอนให้ลูกของเราเข้าใจและเชื่อฟัง โดยที่พ่อแม่ไม่จำเป็นต้องขึ้นเสียง ไม่ต้องต ะค อ ก และเป็นวิธีที่ได้ผลกว่าวิธีที่ใช้ความรุ นแร ง

1.ใช้คำพูดสุภาพในการสอน

เด็กๆทุกคนมักจะเกิดการต่ อต้ านหากพ่อแม่ใช้ถ้อยคำรุ นแ ร ง หรือขึ้นเสียในการสอนมันจึงทำให้ผลลัพธ์ ในการสอนลูกไม่เป็นไปตามที่พ่อแม่หวังเอาไว้เพราะงั้นวิธีที่

เหมาะสมที่สุด คือสอนให้ใช้คำพูดสุภาพ พูดในเสียงที่อ่อนหวานเรียกชื่อลูกไม่ว่าจะสอนอะไรกับเขา จะทำให้ลูกหันมารับฟังเราได้ดีขึ้น

2.สอนให้ลูกแก้ปัญ ด้วยตัวเขาเอง

เพราะพ่อแม่บางรายนั้น เขาจะชอบห้ามลูกทำโน่นนี่ ไม่ว่าลูกจะทำอะไร ก็ต้องโด นด่าโด นว่าซึ่งการกระทำเหล่านั้น จะทำให้ลูกไม่มีความมั่นใจ เพราะงั้นสิ่งที่เหมาะสมใน

การสอนมันคือการฝึกให้ลูกใช้ความคิด และแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเอง ไม่ควรห้ ามเขาไปซะทุกอย่างเพราะจะทำให้เขา คิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองได้ โตไปจะได้เอาตัวร อดเป็น

3.สอนลูก และทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

เพราะเด็ กช่วง 3-6 ขวบ มักมีพฤติกร ร มเลีย นแบบคนใกล้ชิดอยู่แล้ว และบางครั้งเขายังไม่สามารถแยกแยะได้ ว่าควรหรือไม่ควร เพราะงั้นถ้าพ่อแม่ต้องการให้ลูกเลียนแบบ

แต่พฤติกร ร มที่เหมาะสมนั้น พ่อแม่ก็ควรทำให้เป็นแบบอย่าง เพราะจะทำให้ลูกสามารถจดจำนำไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

4.ฟังลูกของคุณมากๆ

สิ่งสำคัญในการสอน มันคือการเปิดพื้นที่ให้เขาได้พูด ไม่ใช่เพียงแค่พ่อแม่จะเป็นฝ่ายถูกตลอดเพราะบางที เด็ กก็มีแง่มุมความคิดที่แตกต่าง เป็นของตัวเองเพราะงั้นควรให้เขา

ได้พูดในมุมมองของเขาดูบ้าง ผิดถูกยังไง คุณก็จะได้รับรู้ความรู้สึกของเขาทำให้คุณ สามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายที่กำลังเจอปัญหาลูกตัวน้อยไม่เชื่อฟัง

ก็ลองปรับเปลี่ยนพฤติกร ร มสอนลูกใหม่ดูนะลองให้ความรักความใกล้ชิด ความเข้าใจลูกให้มากกว่าเดิม มันจะทำให้คุณรับรู้ได้ถึงปัญหาแท้จริง ปรับความเข้าใจกัน และรักกันมากขึ้น

ขอบคุณที่มา : s a n o o k

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…