Home ข้อคิด 4 เคล็ดลับ การคุยกับหัวหน้า พูดยังไงให้งานก้าวหน้าไปด้วยดี

4 เคล็ดลับ การคุยกับหัวหน้า พูดยังไงให้งานก้าวหน้าไปด้วยดี

4 second read
0
0
928

หัวหน้า กับ ลูกน้อง เป็นของคู่กัน ไม่มีวันที่จะแยกจากกันได้ หากเรายังคนต้องทำงานอยู่ในออฟฟิศ เราจะทำงานโดยไม่มีหัวหน้าไม่ได้ และในขณะเดียวกันหัวหน้าไม่สามารถทำงาน

ได้ทั้งหมด หากไม่มีลูกน้อง บางครั้งหัวหน้ากับลูกน้องไม่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนนำไปสู่ปัญหาการไม่มีความสุขในการทำงานลูกน้องบางคนรู้สึกว่าหัวหน้าพูด

ไม่เข้าใจ ส่วนหัวหน้าบางคนก็เห็นว่าลูกน้องทำงานไม่รู้เรื่อง ปัญหาเหล่านี้มีมาจากการสื่อ ส า ร ที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือจะเรียกว่าสื่อ ส า ร กันน้อยเกินไปก็ไม่น่าจะผิดจากความเป็นจริง

มากนัก หากต้องการให้การทำงานมีประสิทธิภาพ คนทำงานต้องเปิดใจคุยกันมากกว่าที่เป็น อีกทั้งยังต้องให้ความไว้วางใจกันมากขึ้น การทำงานจึงจะมีความสุขกันทั้ง 2 ฝ่ายการทำงานที่

มีประสิทธิภาพ คือการทำงานที่ทุกคนสามารถทำงานได้อย่างสอดคล้องกัน อาจจะไม่ต้องรู้ใจกันไปเสียทุกเรื่อง แต่เมื่อต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมลูกน้องต้องเข้าใจว่าหัวหน้าต้องการอะไร

ความสำเร็จในการทำงานแบบไหนที่หัวหน้าต้องการ เคล็ดลับต่อไปนี้จะช่วยให้เราเข้าใจหัวหน้ามากขึ้น สามารถทำงานได้สอดคล้อง และทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงานกับหัวหน้ามากขึ้น

1.รู้สไตล์การทำงานของหัวหน้า

ก่อนที่เราจะเข้าไปพูดคุยกับหัวหน้า เราต้องรู้ก่อนว่าหัวหน้าของเรานั้นมีสไตล์การทำงานอย่างไร ชอบให้มีการพูดคุย หรือนำเสนองานในลักษณะไหน และมักจะสะดวกในการพูดคุย

เวลาใดแต่ที่แน่ ๆ ก่อนที่เราจะเข้าไปนั่งคุย เราต้องไม่ลืมที่จะตรวจสอบดูก่อนว่าเขาว่างอยู่หรือไม่ การเดินเข้าไปเคาะประตูทันทีโดยไม่ได้นัดหมาย จะทำให้หัวหน้าไม่มีความพร้อม

มากพอ และอาจไม่ได้ให้คำปรึกษาที่ดีเท่าที่ควร

2.จุดประสงค์ของการพูดคุย

ในกรณีที่เราต้องขอคำปรึกษา หรือนำเสนองานกับหัวหน้า สิ่งที่เราต้องถามตัวเองเป็นอย่างแรก คือ เราต้องรู้ให้ได้ว่าเรากำลังต้องการอะไรจากหัวหน้า หรืออยากจะบอกอะไรให้หัวหน้า

ได้รับรู้เราต้องรู้จุดประสงค์ที่แท้จริงว่าเราอยากจะพูดอะไร เหตุผลที่เราต้องมีความชัดเจนเวลาพูดคุย เราต้องเข้าใจว่าไม่มีใครมีเวลาให้กับเราทั้งวัน ยิ่งเมื่อเราไม่สามารถจับใจความด้วย

แล้วยิ่งจะทำให้เขาต้องเสียเวลา เมื่อต้องพูดคุยกับหัวหน้า เราต้องรู้ก่อนว่าจุดประสงค์ของเราคืออะไร จึงจะทำให้การสื่อ ส า ร ระหว่างเรากับหัวหน้าก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.ทำงานบนพื้นฐานของความไว้ใจ

การทำงานร่วมกัน สิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ คือ ความไว้วางใจที่มีให้กัน เมื่อเราต้องทำงานกับหัวหน้า เราต้องแสดงออกให้หัวหน้าได้รู้ว่าเรามีความไว้ในหัวหน้า เราจึงมาขอคำปรึกษา

หรือมาขอให้ช่วยเมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน อย่าทำให้เขารู้สึกว่าเราทำงานกับเขาอย่างจำใจ เพราะไม่มีทางเลือกอื่น การทำงานที่มีความสุขคือการทำงานที่อยู่บนพื้นฐานของการ

ไว้วางใจ หากไม่สามารถมีให้กันได้แล้ว ประสิทธิภาพในการทำงานก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้

4.วางแผนก่อนพูดคุย

ก่อนที่เราจะเข้าไปพูดคุยกับเจ้านาย นอกจากเราจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการพูดที่ชัดเจนแล้ว เราต้องมั่นใจว่าเราจะทำให้หัวหน้าเข้าใจในสิ่งที่เราพูด การพูดปากเปล่าเพียงอย่างเดียว

อาจจะทำให้ไม่เห็นภาพมากพอ หากต้องนำเสนองานที่ต้องอธิบายให้เห็นภาพ ให้ลองทำการพรีเซนต์งานในรูปแบบของ Powerpoint หรือสื่อการนำเสนองานอื่น ๆ เจ้านายจะได้เข้าใจ

ในสิ่งที่เราพูดได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญของการสื่อ ส า ร ในการทำงาน คือความชัดเจน หากเราต้องการให้ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งที่เราพูด เราต้องบอกให้เขารู้ว่าจุดประสงค์ของการสื่อ ส า ร ของเรา

คืออะไรการพูดขึ้นมาลอย ๆ โดยขาดวัตถุประสงค์ จะทำให้ผู้ฟังไม่สามารถจับประเด็นได้ว่าเราต้องการจะบอกอะไร การพูดให้สั้น กระชับ จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในการสื่อ ส า ร ได้ง่ายขึ้น

ขอบคุณที่มา : j o b s d b

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…