Home ข้อคิด 24 ข้อ ที่เป็นแบบอย่างแก่ลูกน้อง สำหรับหัวหน้าที่ดี..

24 ข้อ ที่เป็นแบบอย่างแก่ลูกน้อง สำหรับหัวหน้าที่ดี..

4 second read
0
0
1,099

1.คุณไม่มีพนักงานคนโปรด

การเลือกปฏิบัติ เป็น อ า วุ ธ ร้ า ย แรงในการ ทำ ล า ย กำลังใจของพนักงานส่วนใหญ่หากคุณแสดงออกว่าคุณมีพนักงานคนโปรด พนักงานคนอื่นอาจจะรู้สึกถูกเอาเปรียบ

และไม่พยายามทำงานให้คุณพึงพอใจได้

2.ให้เกียรติพนักงานของคุณ

เป็นเรื่องที่ แ ย่ ที่หัวหน้าบางคนชอบดูถูก เ ห ยี ย ด ห ย า ม ลูกน้องของตัวเองโดยคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นจะช่วยผลักดันพวกเขาแต่ส่วนใหญ่แล้ววิธีการแบบนี้มันใช่ไม่ได้ผล

วิธีง่ายๆ ที่ได้ผลจริงก็คือ คุณควรให้เกียรติ พวกเขาเอาใจใส่พวกเขาเหมือนคนใกล้ชิด แล้วพนักงาน ของคุณก็จะปฏิบัติแบบนี้กับคุณเช่นเดียวกัน

3.คุณกล้าลองสิ่งใหม่ๆ

หัวหน้าที่ดีมักเลือกใช้รูปแบบ การทำงานหลักที่เป็นวิธีการที่ดีที่สุดแต่หัวหน้าที่ดีที่สุด มักจะเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้ทดลองและสร้างรูปแบบการทำงานใหม่ๆ เพื่อทางเลือกที่ดีกว่า

4.ให้ทุกคนรับผิดชอบ

การให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญในการผลักดันลูกน้อง ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสังคมที่ดีในที่ทำงาน

5.รวมถึงตัวคุณเองด้วย

หัวหน้าที่ดีก็ต้องไม่มองหาแพะรับบาปหรือหาข้อแก้ตัวเมื่อเกิดข้อผิดพลาดแท้ที่จริงแล้ว ผู้บริหารที่มีประสบการณ์มักจะยอมรับข้อผิดพลาดด้วยตนเองเพื่อทำให้ลูกน้องรู้สึก

ปลอดภัยในการทำงาน

6.คุณพูดด้วยน้ำเสียงน่ารับฟังเมื่อต้องสั่งงานลูกน้อง

หัวหน้าบางคนชอบขึ้นเสียงใส่ลูกน้อง และพูดเสียงดังเพื่อแสดงอำนาจ ข่ ม ขู่ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลย วิธีการที่ดี คุณควรพูดด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะน่ารับฟัง

7.คุณให้คำแนะนำที่ดีกับลูกน้อง

หัวหน้าควรสร้างความไว้วางใจกับลูกน้อง ด้วยการให้คำแนะนำและแนวคิดอย่างเหมาะสมคุณไม่จำเป็นต้องใส่ใจพวกเขาตลอดเวลาแต่คุณก็ไม่ควรละเลยลูกน้องของคุณเช่นกัน

8.คุณช่วยพวกเขากำจัดอุปสรรค

หัวหน้าที่ แ ย่ มักโยนอุปสรรคต่างๆมากมายให้ลูกน้อง ซึ่งทำให้ลูกน้องทำงานได้ลำบากแต่หัวหน้าที่ดีควรให้ความสำคัญกับลูกน้อง เพื่อให้พวกเขาทำงานได้สะดวกขึ้น

9.คุณเป็นเหมือนโค้ชที่ดี

หัวหน้าที่ดีก็เหมือนกับโค้ชที่ดีนั่นแหละ พวกเขามีความน่าเชื่อถือและให้ทั้งคำชมและคำวิพากษ์วิจารณ์ตามความเหมาะสม เพื่อให้ลูกจ้างทำงานได้อย่างดีที่สุด

10.คุณให้ความคาดหวังได้อย่างเหมาะสม

หัวหน้าที่ แ ย่ มักทำให้ลูกน้องผิดหวังหรือสับสน โดยมักให้ความหวังที่ผิดๆ เกี่ยวกับสภาพของที่ทำงาน ยกตัวอย่างเช่น หัวหน้าบางคนที่บอกว่าบริษัทกำลังไปในทิศทาง

ที่ดีแต่กลับไล่ลูกน้องบางคนออกเสียอย่างนั้น ซึ่ง นายจ้างที่ดีจะต้องซื่อสัตย์ จริงใจ และเป็นคนเปิดเผย

11.คุณให้ฟีดแบ็ค(Feedback)กับลูกจ้าง

ลูกน้องที่ขยันและทำงานได้ดี มักต้องการคำติชม หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ฟีดแบ็ค” เพื่อที่จะสามารถเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองได้ต่อไปเพราะฉะนั้น หัวหน้าที่ดีจะให้คำติชม

ลูกจ้างได้อย่างบริสุทธิ์ใจ

12.คุณทำให้ที่ทำงานปลอดโปร่ง

บรรยากาศที่ปลอดโปร่งทำให้คนทำงานด้วยมีความสุข

13.คุณมักถามความเห็นของลูกจ้าง

ลูกจ้างต้องการความใส่ใจ ถึงแม่ว่าคุณมีอำนาจทั้งหมดในการตัดสินใจ แต่บางทีหากสถานการณ์ร้องขอ หัวหน้าที่ดีก็ควรถามความคิดเห็นในมุมมองของลูกน้องด้วย

14.คุณมักอธิบายความคิดของคุณให้ลูกน้องฟัง

หัวหน้าที่ดีจะไม่คิดว่าลูกน้องอ่านใจของเขาออก โดยพวกเขาจะตั้งเป้าหมาย และวางแผนผังความคิดที่ดี แล้วนำมาอธิบายให้กับลูกน้องฟังโดยให้ ทั้งความรู้และวิธีการ

ที่จะทำให้งานนั้นให้สำเร็จ

15.คุณใส่ใจกับวิธีแก้ปัญหา

เมื่อเกิดปัญหาขึ้น หัวหน้าที่ แ ย่ มักจะโทษผู้อื่นแต่ หัวหน้าที่ดีมักเลือกที่จะโฟกัสกับวิธีแก้ไขปัญหา แทนที่จะหาคนผิด

16.คุณสร้างความท้าทายให้แก่ลูกน้อง

ความน่าเบื่อจะทำให้คนไม่มีความสุขกับงานที่ทำ ดังนั้น หัวหน้าที่ดี ควรให้ลูกน้องได้ทำงาน ที่ท้าทายความสามารถของพวกเขาอยู่เสมอ

17.คุณไม่จู้จี้จุกจิก แต่ก็ไม่ปล่อยมากจนเกินไป

ลองสำรวจความสามารถ ของลูกน้องแต่ละคนแล้วมอบหมายงานให้ตามความเหมาะสม เช่น ลองถามตัวคุณเองว่า “คุณควรให้เขาทำงานเพิ่มขึ้นไหม?”หรือ “มีงานอะไรที่

คุณควรมอบหมายให้กับเขา?”

18.คุณเข้าถึงลูกน้องคุณ

คุณควรเข้าไปพูดคุยกับลูกน้อง เพื่อที่จะเข้าใจ และรับทราบว่า พวกเขาต้องการอะไร และมีปัญหาอะไรบ้าง

19.คุณมีอารมณ์ขัน

ถึงแม้ว่ากาลเทศะในที่ทำงานเป็นสิ่งสำคัญ หัวหน้าที่ดีแม้จะจริงจังกับงานแต่ จะไม่ถือตัวมากเกินไป เป็นสิ่งที่ดีที่จะเข้าไปพูดคุยขำขันกับลูกน้องบ้าง

20.คุณใส่ใจเรื่องเป้าหมายและความฝันของลูกน้อง

หัวหน้าที่ดีมักลงทุนลงแรงช่วยลูกน้อง นั่นหมายความว่า เขาจะให้ความสำคัญ กับความฝันและจุดมุ่งหมายในชีวิตของลูกน้องด้วย

21.คุณทำดีกับลูกน้อง ไม่ใช่เพียงเพราะต้องการให้เขาชอบ

การทำดีกับลูกน้องมากไปอาจเป็นการ ทำ ร้ า ย พวกเขาก็ได้ หัวหน้าที่ไม่จริงใจมักทำให้ลูกน้องชอบ แต่เวลาแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมา ก็เหมือนการหักหลังกัน เพราะฉะนั้น

อย่าทำดีเพียงเพราะ ต้องการหนีความขัดแย้งคุณควรแสดงความจริงใจและเป็นตัวของตัวเอง เพียงแค่นี้คุณก็ได้ใจลูกน้องแล้ว

22.คุณเป็นผู้ฟังที่ดี

ลูกจ้างหลายๆ คนมักมีหัวหน้าที่เป็นคนพูดมาก และน้อยนักที่จะมีหัวหน้าที่เป็นผู้ฟังทีดีซึ่งหัวหน้าที่เป็นผู้ฟังทีดีมักได้รับการยกย่องมากกว่าเพราะการเป็นผู้ฟังที่ดีทำให้ลูกน้อง

เห็นว่าคุณกำลังใส่ใจในสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆ

23.คุณให้ความสนใจในชีวิตของลูกน้องของคุณ

นายจ้างที่ดีจะไม่ล้ำเส้นมากเกินไป อย่างไรก็ตามเขาจะใส่ใจสักถามถึงเรื่องราวชีวิตทั่วๆ ไป เช่น เรื่องแพลนวันหยุด, เรื่องลูกและเรื่องพ่อแม่ เป็นต้นการให้ความสนใจใน

สิ่งเหล่านี้ทำให้ลูกจ้าง เห็นว่านายจ้าง ของเขาใส่ใจพวกเขาจริงๆ ทำให้ทั้งสองฝ่ายมีมิตรภาพที่ดีและสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น

24.คุณปรับตัวเข้าหาลูกน้อง

ลูกน้องแต่ละคน มีความต้องการ ที่แตกต่างกันไป ดังนั้น การวางตัวแบบเดียวกับทุกคนอาจไม่ใช่ทางที่ดีนัก ในที่ทำงานหัวหน้าที่ดีจะสามารถปรับตัว เข้าหาลูกน้องได้ ทำให้

พวกเขาสามารถเติมเต็ม ความต้องการของลูกน้องได้อย่างทั่วถึง

ขอบคุณที่มา : s u m r e j

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…