Home ข้อคิด 20 วิธี ก้าวพ้นจากความจน ให้มีกินมีใช้ เก็บเงินได้ภายใน 1 ปี

20 วิธี ก้าวพ้นจากความจน ให้มีกินมีใช้ เก็บเงินได้ภายใน 1 ปี

24 second read
0
0
2,011

1.ตั้งเ ป้ าห ม า ย

ก่อนจะลงมือทำอะไรก็ตาม ต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนก่อน เพราะถ้าไม่มีเป้ าหมายก็ไม่สามารถวางแผนการเดินหน้าได้ ดังนั้น คนที่ร่ำรวยได้นั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญเเต่อย่ างใด

แต่มันมาจากการที่คนเหล่านั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้

2.ไม่เห็นแก่ตัว

ส่วนใหญ่คนจนมักชอบมองคนรวยว่า เป็นคนเห็นแก่ตัว แต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งคนที่จะเป็นเศรษฐีได้นั้น จะต้องสร้าง เ นื้ อ สร้างตัวมาตั้งแต่ต้น ผ่านความเห น็ดเห นื่อยย ากลำบาก

พอได้มาถึงจุดที่ตัวเองเป็นเศรษฐีแล้ว คนๆนั้น มักจะเห็นคุณค่าในการสร้างผลประโยชน์ให้คนอื่น ไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวแต่แค่ไม่ยอมให้คนอื่นมาเอาเปรียบก็เท่านั้น และคนรวยเหล่านั้น

ส่วนมากก็มักเป็นคนที่จิตใจกว้าง เปิดใจรับฟังคนอื่นอยู่เสมอ

3.แบ่งเงินไว้ใช้เป็นส่วนๆ

ใครที่ทำอาชีพแล้วสามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองสม่ำเสมอ แต่ก็ไม่รวยสักดีให้ลองแบ่งเก็บแบ่งใช้ดูดีกว่าไหม อย่ างเช่น หาเงินได้วันละ 500 บาทหักเงินไว้เก็บ 300 บาท ส่วนอีก

200 บาทนั้น เอาไปใช้ซื้อข้าว หรือใช้เดินทางไปทำงาน เพียงเท่านี้คุณก็จะมีเงินเก็บไว้ใช้ในอนาคตแล้ว

4.ไม่ ย่อท้ อ

บนโลกนี้คงไม่มีใครหรอก ที่ไม่เคยท้ อแ ท้ต่ออุ ปส รรค เลย ดังนั้นแล้วให้นำความผิ ดพล าดที่เคยมีมาไว้เพื่อเป็นบทเรียน และคงไม่มีใครหรอกที่จะประสบความสำเร็จได้ โดยที่

ไม่เคยทำอะไรผิ ดพ ล าดมาก่อนเลย

แต่คนจะเป็นเศรษฐีได้นั้น ส่วนใหญ่เขาต้องถามตัวเองเมื่อมีสิ่งที่ผิ ดพ ลาดเกิดขึ้น นั่นก็คือ เราได้เรียนรู้อะไรจากความผิ ดพล าดนี้บ้าง เมื่อได้คำตอบแล้ว ได้บทเรียนแล้ว ก็อย่ า

ทำพลาดซ้ำอีก พร้อมมุ่งไปที่เป้ าหม ายต่อไป

5.สร้างคุณค่าในการทำงาน

คนที่จะรวยได้นั้น ต้องสร้างคุณค่าในการทำงานให้มากกว่าคนทั่วไปถึง 2-3 เท่า ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการใส่ใจในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กๆน้อยๆ ก็ตาม หากคุณเห็นคุณค่า

ในงานชิ้นนั้น เมื่อคุณทำมันแล้ว

ก็ต้องทำมันให้ออกมาอย่ างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ นอกจากนั้นแล้วพวกเขาก็ยังเลือกสร้างคุณค่าในตัวเองด้วยการลงทุน ค้นหา ค้นคว้าหาความรู้ตลอดเวลาอีกด้วย

6.ตอบรับทุกงาน

ทุกงานในโลกนี้ ช่วยทำให้คุณพิสูจน์ตัวเองได้ ถ้าหากคุณกล้าที่จะตอบรับในสิ่งใหม่ๆ ให้กับชีวิต สิ่งนั้นแหละที่มันจะตามมาด้วยผลตอบแทนอันแสนมหาศาลเลยทีเดียว

7.อย่ าให้ใครมาห ล อ กได้

ในทุกๆงาน ทุกๆอาชีพนั้นมันมีทั้งข้อดีและข้อเสี ย ที่สำคัญเลยก็คือผู้บริหารทุกคนย่อมต้องการผลประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้น ฉะนั้นแล้วก็อย่ าเอาตัวเองไปให้คนอื่นหลอก

8.ว่างเป็นไม่ได้

ทุกคนมีเวลาว่างเป็นของตัวเอง ทั้งวันหยุดหรือเวลาหลังเลิกงานและก่อนไปทำงาน ซึ่งเวลาว่างเหล่านี้ทุกคนสามารถนำมาสร้างเม็ดเงินได้ด้วยการทำอาชีพเสริม เท่าที่เวลาว่างคุณทำได้

9.ทำงานมากกว่าหนึ่งอย่ าง

คนที่ขยันทำงานมากกว่าหนึ่งอย่ าง ก็จะมีรายได้ถึงสองทางเลยเรียกได้ว่าในแต่ละเดือนนั้น คุณได้เงินมากกว่างานประจำเสี ยอีกฉะนั้น ลองตั้งใจทำงานและขยันให้มากกว่าเดิม

ด้วยการหาอาชีพเสริมที่พอจะทำได้ เชื่อเถอะว่าทำมากได้มากทำน้อยได้น้อย

10.ท้าทายความ เ สี่ ย ง

คนจนที่อย ากรวย ส่วนใหญ่จะกล้าทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นๆจนในบางทีอาจดูเหมือนเป็นคน บ้ า และความกล้า บ้ า บิ่ น นั้นจริงๆ แล้ว ถ้าเกิดจากความเข้าใจอย่ างถ่องแท้

คุณก็จะเข้าใจความ เ สี่ ย ง จึงทำให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น

11.รู้จักปฏิเสธบ้าง

บางครั้งการปฏิเสธไม่ได้ทำให้ใคร ต า ย หรอก โดยเฉพาะถ้าปฏิเสธในเรื่องของการเสี ยเงินไปกับเรื่องที่ไ ร้ส าระหรือไร้ประโยชน์เช่น หยุดไปงานสังสรรค์ หยุดจัดปาร์ตี้ หยุดไป

ชอปปิ้ง เป็นต้นแถมยังช่วยให้คุณมีเงินเก็บได้อีกด้วย

12.สร้างความเชื่อมั่น

คนเราถ้าไม่มีความเชื่อมั่น ชีวิตก็คงไม่มีประโยชน์อะไร ดังนั้นแล้วใครที่เหนื่ อยกับงาน หรืกำลังท้ อแ ท้กับงาน ลองสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองดู ว่าเดือนหน้าเงินเดือนต้องขึ้นนะ

ปีใหม่นี้โบนัสต้องต กเป็นของเรา เพราะเราทำงานได้ดีขนาดนี้

13.ต อกย้ำเป้ าหมายในทุกๆวัน

สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ก็คือ ความมุ่งมั่น คุณจะต้องใช้พลังทั้งหมดของคุณทำทุกสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องทำ เพื่อที่จะไปให้ใกล้เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ และต้องเตื อนตัวเองอยู่เสมอ ด้วยการ

สำรวจตัวเองว่าวันนี้คุณทำอะไรไปแล้วบ้าง แล้วสิ่งที่ทำไปนั้นมันช่วยให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายแล้วหรือยัง

14.จงใช้เงินให้น้อย กว่าที่หามาได้

ง่ายๆ เลยก็คือ หามาได้เท่าไรก็ใช้ให้น้อยที่หามานั้นสิ่งสำคัญก็คือการมีวินัยในการออมเงินนั่นเอง อย่ าให้ความอย ากได้อย ากมีมันเข้ามาครอบงำความเป็นตัวคุณ

15.รวยได้ด้วยอินเทอร์เน็ต

เช่น ทำเป็น V I D E O U p l o a d ใน ยู ทู บแล้ว ยู ทู บ จะจ่ ายเงินให้จากยอดการเข้าชม หรือจะสร้างตัวเองจาก S o c i a l N e t w o r kอย่ างอื่นก็ได้ เช่น เฟ ส บุ๊ ค ไ ลน์

อิ น ส ต ร า แก ร ม เป็นต้น

16.เป็นเจ้าของ ลิ ข สิ ท ธิ์

การสร้างสินค้าหรือนวัตกรรมใหม่ๆ จะทำให้คุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสิ่งนั้นและสามารถสร้างรายได้จากการขาย “สิทธิ์” ในสิ่งที่คุณมีเช่น ซอฟท์แวร์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์

ใหม่หรือสิทธิบัตรต่างๆ

17.ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

การลงทุนในอสังหานั้นเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างความมั่งคั่งได้แต่กว่าจะมั่งคั่งได้นั้น ก็ต้องมีความพย าย ามและความอดทนสูงมากด้วยเช่นกัน ดังนั้น ก่อนลงทุนอสังหาฯ

ต้องวางแผนหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหาเพื่อนร่วมคิด จะได้เอาชนะความจนให้ได้

18.ทำธุรกิจส่วนตัว

หากคิดจะทำธุรกิจส่วนตัว ต้องทำให้ประสบความสำเร็จด้วยเช่นกันโดยต้องทำมันอย่ างจริงจัง ทำด้วยความรัก จัดการให้จริงจังวางแผนอย่ างตั้งใจบริหารการเงินให้คล่อง อย่ ามอง

ข้ามการตลาดใส่ใจลูกค้า อย่ าอายที่จะสร้าง แ บ ร น ด์ และอีกมากมาย

19.ถ้าขายได้ให้ขายไป

เชื่อว่าเกือบทุกบ้าน ชอบซื้อของชิ้นเล็กๆน้อยๆที่มันน่ารักๆ ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า เสื้อผ้า นาฬิกา รองเท้า ซึ่งสิ่งของเหล่านี้ เมื่อเ บื่ อแล้วสามารถนำมาสร้างเงินได้ ด้วยการขายต่อ

เป็นสินค้ามือสองนั่นเอง

20.ลงทุนในหุ้ น

การลงทุนในหุ้นที่ดีนั้น ต้องมีปันผลเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินในอนาคต แต่สิ่งหนึ่งที่ควรมีก่อนที่จะลงทุนหุ้น นั่นก็คือ ความรู้และความเข้าใจในการลงทุน ไม่เช่นนั้นคุณอาจ

จะสู ญเงินไปหมดตัวโดยที่ไม่ได้คืนเลยแม้แต่บาทเดียว

ขอบคุณที่มา : t h e – w a y o f l i f e

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…