Home ข้อคิด 12 วิธี สังเกตคนจ้องอิจฉา จะได้ระวัง และกำจัดจุดอ่อนได้ถูก

12 วิธี สังเกตคนจ้องอิจฉา จะได้ระวัง และกำจัดจุดอ่อนได้ถูก

7 second read
0
0
613

เคยสังเกตมั้ยว่าในขณะที่เราตั้งใจทำอะไรจนประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะสอบได้ท็อปของห้อง เกรดออกมาสวยงาม หรือทำบางสิ่งบางอย่ างได้ดีเกินหน้าเกินตาใคบางคนไปแม้ว่า

เราจะดีใจกับความสำเร็จ ตรงนั้น แต่มันก็จะมีเงาแค้นของคนที่ขี้อิจฉา ไม่ว่าจะแสร้ง ทำเป็นดีใจกับเราแต่ในความรู้สึกไม่ยินดีไปด้วยหรือว่าแซะตรงๆ เอาเราไปนินทาบอกเลยว่า

เหตุการณ์ พวกนี้ต้องเคยเจอมาไม่มากก็น้อยวันนี้เราจะพาไปดู 12 วิธีสังเกตเหล่าพวกขี้อิจฉาที่อนาคตมีโอกาสกลายเป็นเงาแค้ น ของเรา ถึงเวลากำจัดจุดอ่อนแล้วค่ะ ตามมาดู

เลยว่า 12 วีธีนั้นมีอะไรบ้ าง ตามมาเลยจ้า

1. ชมเราแบบปลอมๆ

เมื่อไหร่ก็ตามที่เรา ประสบความสำเร็จ จะมีเหล่าเงาแ ค้ น มาชื่นชมคุณแบบที่คุณเองก็รู้สึกได้ว่ามันปลอม มันเปลือกมากหรือบางทีคนๆ นั้นดูเหมือนชื่นชมยินดีคุณอย่ างจริงใจ

แต่ว่าลับหลังก็เอาคุณไปเย้ยหยัน พูดให้เสี ย ห าย เวลาที่คุณบังเอิญ ได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้ คุณก็แค่ไม่ให้ค่า ทำเป็นไม่สนใจตบหน้าพวกเขากลับไปด้วยความสำเร็จของคุณเอง

อีกครั้งและอีกครั้ง อย่ าลดคุณค่าตัวเองไปทำแบบเดียวกัน กับพวกเงาแค้นเหล่านั้น และเราก็ควรชื่นชมยินดี กับความสำเร็จเขาคนพวกนั้นเมื่อมันเป็นสิ่งที่พวกเขาควรได้รับจริงๆ

หรือไม่สนใจไปเลยก็ได้

2. จดจำเพียงแค่ความผิ ดพล า ดของคุณ

จำไว้เลยว่าคนที่อิจฉ าคุณ เขาจะจดจำแต่ความผิดพล าด ของคุณ แล้วตอกหน้าคุณด้วยคำว่า ” ชั้นบอกคุณแล้ว ” จากนั้นก็ตามด้วยถ้อยคำต่างๆ นานาที่ไม่มีการให้กำลังใจคุณเลย

เพียงแต่ต อ ก ย้ำความผิดพล าด ควาเสียใจของคุณ อย่ างนั้นไปเรื่อยๆและมีแนวโน้มว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำเรื่องที่ผิดพล าด เค้าจะรู้สึกพอใจ และมีความสุขทุกครั้ง ที่คุณผิดพลาด

เพียงแค่คุณไม่ปล่อยให้คนเหล่านั้นทำร้ ายคุณได้ คำพูดไม่ได้ประสงค์ดีพวกนั้น มันไม่สามารถเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของคุณได้หรอก

3. การเลียนแบบ

สังเกตไว้เลยว่า คนที่อิจฉาคุณ ไม่ว่าจะด้วยเรื่องเรียน อาชีพการงาน การแต่งตัวและความสัมพันธ์ของคุณ สิ่งที่คน เหล่านั้นคิดว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เค้าทำได้ก็คือพย าย ามทำตัวให้

เหมือนคุณนักเขียนคนดังชื่อ Oscar Wilde กล่าวไว้ว่า ” การเลียนแบบเป็นเหมือนการยกย่องประเภทหนึ่ง แต่ว่าหลายครั้งมันก็ทำให้เรารู้สีกรำคา ญ เมื่อมีคน พ ย าย า ม ขโ มย

ไอเดียเราไป”แต่แทนที่เราจะโมโห เราหาทางแก้ให้คือช่วยคนคนนั้นค้นหาตัวเองให้เจอ และเป็นตัวของตัวเองเพื่อที่จะประสบความสำเร็จบ้ าง

4. เขาจะมองคุณเป็นคู่แข่ง

คนที่อิจฉาคุณจะมองคุณ เป็นคู่แข่ง เขาจะพย าย ามแข่งขันกับคุณในทุกๆ เรื่องที่เห็นว่าคุณนั้นประสบความสำเร็จ มากกว่าเค้า และแน่นอนว่าเขามองคุณเป็นศั ต รูด้วยซ้ำไป

คนประเภทที่มีพย าย ามที่ทำตัวให้เหนือกว่าคุณแต่คุณ อย่ าปล่อยให้ตัวเองตกหลุมพร าง คนพวกนี้เด็ดขาด เพราะว่าคนเหล่านี้มักที่ให้ทุกวิถีทางไม่ว่าจะด้วยเล่ห์ด้วยกล ด้วยมนตร์

ด้วยค าถ าที่ฉุดคนให้ต่ำลง และทำให้ตัวเองสูงขึ้น

5. ดูถูกความสำเร็จของคุณ

สถานการณ์นี้จินตนาการ ถึงป้าข้างบ้ านที่มีลูกอายุเท่าๆ กันกับเราไว้เลย จำไว้เลยว่าต่อให้เราประสบความสำเร็จแค่ไหน เราก็ไม่มีทางดูดีเกินหน้าเกินตาลูกชายหรือ ลูกสาวของป้า

ข้างบ้ านได้เลยและคำพูดคำจาของคุณประเภทนี้ก็จะมี ทิศทางที่พูดจาโห ด ร้ าย ไม่รักษ า น้ำใจกันมากกว่าเดิม และก็ทำต่อไปเรื่อยคุณเพียงแค่นิ่งไว้ซะ ไม่ตอบโต้จงจำไว้ เลยว่า

การนิ่งคือการตอบโต้ที่ดีที่สุด เดินหนีไปไม่ให้ค่า มองเป็นอากาศอะไรก็ตามที่ทำให้เค้ารู้ไว้เลยว่าคุณไม่สนใจ ไม่งั้นคุณก็ต้องรับฟังและยอมรับความเป็นจริงซะ

6. พย าย ามหาจุดอ่ อ น ของคุณ

คนที่อิจฉาคุณไม่มีทาง มองคุณในแง่ดีอยู่แล้ว เขาจะคอยจับผิด หาข้อติ หา ข้ อ ด้ อ ย ของคุณตลอดเวลา และมีความพย าย ามที่ทำให้คุณเป็นคนที่ด้อยกว่าเขาตลอดเวลาโดยการตำหนิ

ติเตียนคนทุกอย่ างเพื่อดึงคุณให้ต่ำกว่าตัวเอง

7. เขาจะแยกคุณออกจากคนที่คุณสนิท

คนที่อิจฉาคุณมี ความพย าย ามอย่ างเต็มที่ ที่จะแยกคุณออกจากคนที่คุณสนิท และว่าจะเป็นเพื่อน แฟนครอบครัวเพื่อที่ทำให้เขาแน่ใจว่าคุณไม่มีคนที่คอยสนั บ สนุ น และจะเข้ามา

ทำล ายคุณได้อย่ างเต็มที่ เป็นความอิจฉาสายพย าบาทไม่ต้องการเห็นคุณได้ดี ถ้าคุณเจอประเภทนี้แค่เลิกคบไป เก็บไว้ไม่ไหวแน่นอน

8. คนที่ขี้อิจฉาต่างจากเพื่อนกิน

คุณสังเกตได้เลยว่า พวกเพื่อนกินนั้น จะอยู่กับคุณตราบเท่าที่คุณยังคงประสบความสำเร็จอยู่ และเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณ กำลังจะล้มเหลว คนพวกนั้นจะทิ้งคุณไปอย่ างเงียบๆ คุณอย าก

หาคนปลอบใจปรึกษา รู้อีกทีก็หายไปหมดแล้วใน ทางตรงข้ามคนที่ขี้อิจฉานั้นเมื่อเห็นคุณสำเร็จ เค้าจะทิ้งคุณไป เพราะว่ายิ่งเห็นว่าคุณสำเร็จมากเท่าไหร่ เขาจะรู้สึก ไม่มั่ นค ง ยิ่งเห็น

ความสำเร็จหรือคุณโดดเด่นมากขึ้นเท่าไหร่ เขาจะเกลี ย ดคุณ แค้นคุณ เพราะว่าเขาเกลี ย ด การไม่มีตัวตนของตัวเองเมื่อยืนอยู่ข้างคุณ

9. ทำดี แต่หวังร้ าย

คนที่อิจฉาคุณ เขาไม่มีทางปล่อย โอกาสที่ดีงคุณลงมาให้ต่ำลง เพื่อให้ตัวเองรู้สึกมั่นคงขึ้นไปแน่นอน ทุกครั้งที่แนะนำ หรือทุกสิ่ง ทุกการกระทำดูเหมือนหวังให้คุณประสบความสำเร็จ

แต่จริงๆ แล้วคำแนะนำเหล่าจะทำให้คุณไปสู่ความล้ มเห ล วคุณต้องระวังคิดวิเคราะห์ให้มาก อย่ าหลงเชื่อคำลวงจากคนไม่ประสงค์ดีจริงๆ แล้วคนที่อิ จฉ าคุณบางคนอาจเป็นเพียงคน

ที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง ขาดความมั่นใจเลยไม่อย ากให้ใครได้ดีกว่าคุณอาจทำดี ด้วยการเติมความมั่นใจให้คนเหล่านั้นอาจเป็นทางออกที่ดีก็ได้ แต่วันนี้เราต้องจากกันไปแล้วค่า

ไว้เจอกันใหม่เน้อ บายๆ จ้า

10. จะไม่ชอบคุณแบบไม่มีเหตุผล

แม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำอะไรผิด แต่คนที่อิจฉาคุณก็ไม่มีทางชอบคุณในแบบที่ไม่มีเหตุผลด้วย แต่จริงๆ แล้วเขาอิจฉาที่คุณ ประสบความสำเร็จและก็ปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จ

ในแบบที่คุณเป็น แต่มันกลับเป็นสิ่งที่ย ากเกินกว่า ที่จะไขว่คว้า หามันมาด้วยตัวของเขาเอง มันง่ายกว่าที่จะ เ ก ลี ย ด คุณไปเลยคุณก็แค่สงส ารคนเหล่านั้น และก็ทำตัวปกติ

มองข้ามความเกลี ย ดชังเหล่านั้นไป

11. เขาจะมอบความปรารถนาดีแบบปลอมๆ ให้กับคุณ

คนที่อิจฉาคุณจะไม่แสดง ความรู้สึกจริงๆ ให้คุณได้รับรู้ คุณจะเห็นเพียงแต่รอยยิ้มปลอม มิตรภาพปลอม แสร้งทำเหมือนประสงค์ดีแต่หวังร้ าย ไม่ได้ปรารถนาให้คุณประสบความสำเร็จ

ในชีวิตอย่ างแท้จริง ทุกสิ่งที่ทำ ทุกสิ่งที่พูดล้วนเป็น เรื่องโ ก ห ก ไม่ออกมาจากความรู้สึกจริงๆ เลยสักครึ่งคำ

12. มักจะนินทาคุณลับหลัง

สังเกตได้เลยว่าคนที่อิ จฉ า คุณมักจะเอาคุณไปนินทาลับหลังเสมอ และทุกเรื่องที่เอาไปนินทา มันไม่ใช่เรื่องดีๆ แน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเหล่านั้นได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณเอง

ที่เป็นข่าวลือในทางลบ คนเหล่านั้นจะเอาเรื่องราวของคุณไป บอกต่อ ไปแพร่กระจายข้อมูลผิดๆโดยที่ไม่ต้องคิดซ้ำสองซ้ำสามด้วยซ้ำ ดีที่สุดคือคนต้องบอกสิ่งที่เป็นความจริงและ

ทำให้เหล่าเงาแค้นหุบปากด้วยตัวของคุณเอง

ขอบคุณที่มา : s i s t a c a f e

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…