Home ข้อคิด 12 วิธีบริหารเงิน ในแบบที่ดี ทำได้แล้วมีเงินเก็บ..มีเหลือใช้

12 วิธีบริหารเงิน ในแบบที่ดี ทำได้แล้วมีเงินเก็บ..มีเหลือใช้

18 second read
0
0
259

หากพูดถึง เรื่องการเงินที่ดี…วันนี้เรามั่นใจหรือไม่ ว่าเรามีการเงินที่ดี…ไม่ว่าในวันนี้ หรือในอนาคต..เราได้

เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้ว..แต่หากวันนี้ยังไม่มั่นใจ..เรามี 12 วิธี ที่จะทำให้ท่าน มีการเงินที่ดีมาแนะนำค่ะ

1. รู้จักจัดสรร รายได้

รายได้เมื่อ รับมาแล้วจัดสรรใช้จ่าย เหลือเก็บออม และลงทุน 10% – 30%

2. จดบันทึกรายรับ รายจ่าย

การบันทึก จะทำให้เรารู้ว่า เราใช้จ่ายอะไรไปบ้างและรายการใดที่สามารถ

ลดค่าใช้จ่ายลงได้เพื่อจะได้ มีเงินเหลือแล้วนำไปออมเพิ่มได้

3. มีบัญชีสำรองฉุกเฉิ น

บัญชีนี้ถือว่า สำคัญเผื่อไว้ยามฉุกเฉิน ควรเตรียม 3 – 6 เท่า ของค่าใช้จ่ายต่อเดือน

4. เก็บออม สม่ำเสมอ

วินัยในการออมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเมื่อ มีรายได้เข้ามาควรเก็บออมก่อน

ที่เหลือ ค่อยนำไปใช้จ่าย ออมเป็นประจำสม่ำเสมอทุกเดือน

5. มีเป้าหมายทางการเงิน

การตั้งเป้าหมาย ทางการเงินจะทำให้เรารู้ว่าต้องเก็บเงินเท่าไหร่ ถึงจะสามารถมีเงินได้ตามเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวไม่ว่าจะเป็น การวางแผนทุนการศึกษา วางแผนเกษียณ

6. ไม่สร้างหนี้ ที่ไม่จำเป็น

หนี้สิน มีเท่าที่จำเป็น เหมาะสมพิจารณาถึงความสามารถ ในการชำระและการปลดหนี้ทุกอย่างก่อนเกษียณ

7. หมั่นดูแล สุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย

การดูแล สุข ภา พ ร่า ง ก า ย หมั่นออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอใส่ใจเรื่องอาหารการกินที่มีประโยชน์

เพื่อ สุ ข ภา พ ที่ดีเพราะหากมีปัญหาด้าน สุ ข ภา พ ก็จะมีผลกระทบต่อการทำงานค่าใช้จ่าย

ค่า รั ก ษ า พย า บา ล การดูแล สุข ภา พ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง

8. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเงิน

การที่เรามีความรู้ ทางการเงินจะช่วยให้เรามีระบบการจัดการเงินที่ดี มีการวางแผนการเงินที่ดีรวมถึง

การติดตามข่าวส ารเกี่ยวกับ การเงิน ธุรกิจ เศรษฐกิจ เพื่อให้เรารู้ทันสถานการณ์ทางการเงินซึ่ง

อาจมีผลกระทบกับเรา และเราก็จะสามารถเตรียมการณ์ได้ทันท่วงที

9. รู้จักการป้องกันความ เ สี่ ย ง

อย่าใช้ชีวิตบนความประม าท เรื่องการป้องกันความ เ สี่ ย ง ก็ควรคำนึงถึงไม่ว่าจะเป็น ด้าน ปร ะ กั น ชี วิ ต ปร ะ กั น

สุข ภา พ ปร ะ กั น ภั ยเพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็จะสามารถลดความเสียหายลงได้

10. รู้จักการลงทุน เพิ่มความมั่งคั่ง

ในยุคปัจจุบัน หากไม่รู้จักการลงทุน เพื่อนำเงิน ที่มีไปต่อยอดแล้วถือว่าเสียโอกาสด้านผลตอบแทนมากเลยทีเดียว

เพราะการฝากเงินธนาคารไม่ได้ให้ผลตอบแทนมาก เท่าในอดีตที่ผ่านมาซึ่งผลตอบแทนเงินฝาก ณ ปัจจุบัน

ยังไม่สามารถชนะอัตราเงินเฟ้อได้เลย

11. มีช่องทางรายได้มากกว่า 1 ทาง

เมื่อรายจ่ายยังมีหลายทาง การมีรายได้ ทางเดียวถือว่ามีความ เ สี่ ย ง อีกอย่างหนึ่งเลยทีเดียวเพราะหากรายได้

หลักนั้นเกิดมีปัญหาต้องสะดุดหยุดลง โดยที่ไม่มีรายได้อีกทางรองรับการหาช่องทาง รายได้เพิ่ม ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน

12 . การวางแผนภาษี

เพื่อใช้สิทธิลดหย่อน ให้ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อ ประหยัดเงินที่จ่ายภาษีสามารถนำเงินที่ประหยัดภาษี

มาเป็นเงินออมเพิ่มได้อยากมี สุ ข ภ า พ การเงินที่ดี…12 วิธีนี้ ช่วยได้นะคะ

ขอบคุณที่มา : T h i d a r a t K e e r e e t a,F i n a n c e C o a c h

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…