Home ข้อคิด 10 เคล็ดลับ ทำอย่างไรให้หลุดพ้นจากความจน

10 เคล็ดลับ ทำอย่างไรให้หลุดพ้นจากความจน

5 second read
0
0
9,508

ความยากจน เป็นสิ่งที่ทุกคนต่างต้องการหลีกเลี่ยงและรู้สึกหวาดกลัวหากต้องเผชิญหน้ากับมัน แต่เชื่อหรือไม่ว่านิสัยบางอย่างก็เปรียบเสมือนตัวถ่วงที่คอยฉุดรั้งไม่ให้คนหลุดพ้นจาก

ความยากจนขึ้นมาได้เลย สิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากความยากจน คือ การสำรวจตนเองว่ามีนิสัยใดบ้างที่ทำให้ตนเองยังคงยากจน หากพบนิสัยหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านั้น

แล้ว ให้สลัดนิสัยหรือพฤติกรรมเหล่านั้นทิ้งเสีย เชื่อได้เลยว่าวันหนึ่งจะประสบกับความร่ำรวยอย่างแน่นอน มาดูกันดีกว่าว่านิสัยใดบ้างที่ทำให้คุณยังคงจนอยู่จนถึงตอนนี้

1. คิดวันต่อวัน

คนจนมักจะคิดเอาตัวรอดไปแค่วันต่อวัน เช่น ทำงานวันนี้ได้เงินมาก็ถือว่าหมดภาระ คิดเพียงแค่ว่าวันนี้มีแต่พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรก็ช่าง ไม่ได้สนใจ ถือว่าพรุ่งนี้เป็นเรื่องของอนาคตที่ต้องคิด

แก้ปัญหาเฉพาะหน้า จะเห็นได้ว่าคนจนไม่มีการวางแผนสิ่งใดเลย ไม่ว่าจะเป็นการออมเงิ นสำหรับวัยเกษียณ การออมเงิ นสำหรับค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น

2. สนใจ แต่เรื่องของคนอื่น

คนจนมักจะสนใจ แต่เรื่องของคนอื่น การซุบซิบนินทา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก่อประโยชน์ใด ๆ ให้กับรายได้ของพวกเขาเลย การสนใจเรื่องของผู้อื่นมากเกินไปจะทำให้เกิดความรู้สึกอิจฉา

เปรียบเทียบตนเอง จนในที่สุดก็กลายเป็นโทษโช คชะตา ต่างกับคนรวยที่มักจะสนใจกับเรื่องของตนเอง คิดวิธีการนำเงิ นไปต่อยอดและคิดว่าจะนำเงิ นที่มีไปล งทุ นในด้านใด ล งทุ น

อย่างไรจึงจะร่ำรวยมากขึ้นกว่าเดิม

3. ไม่กล้ารับความเสี่ยง

คนจนจะไม่กล้ารับความเสี่ย ง เช่น การล งทุ นในสินทรัพย์ต่าง ๆ เพราะพวกเขาคิดว่าการล งทุ นคือความไม่แน่นอน ความคิดของพวกเขา หากได้รับเงิ นก้อนมาก้อนหนึ่งเขาจะฝากไว้ในบัญชี

และใช้เงิ นก้อนนั้นไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดลง ต่างจากคนรวยที่มักใช้เงิ นในการล งทุ นที่ แม้จะเสี่ย งแต่ก็คุ้มค่า หากได้รับผลตอบแทนที่มีมากกว่าการฝากเงิ นในบัญชี โดยก่อนที่จะล งทุ น

คนรวยจะศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนให้ละเอียดก่อนตัดสินใจ

4. ไม่ใฝ่เรียนใฝ่รู้

คนจนส่วนมากมักจะหยุดนิ่งอยู่กับที่และมั่นใจว่าความรู้ที่ตนมีนั้นเพียงพอต่อการประกอบอาชีพแล้ว ทั้งที่ความเป็นจริงการเรียนรู้สามารถทำได้ตลอดทั้งชีวิต เมื่อโลกยังคงหมุนในทุกๆวินาที

ความเปลี่ยนแปลงบนโลกก็ยังคงสามารถเปลี่ยนไปได้ทุกวินาทีเช่นกัน ยิ่งหยุดนิ่งกับที่เท่าไรก็ยิ่งวิ่งตามโลกไม่ทันเท่านั้น หากต้องการหลุดพ้นจากความยากจนควรหันมาสนใจในการเรียนรู้

อย่างไม่มีที่สิ้นสุดในแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทั้งจากหนังสือ อินเทอร์เน็ต หนังสือเสียง โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น

5. ทำงานเพื่อให้ได้เงินค่าจ้างเท่านั้น

คนจนมักจะทำงานเพื่อให้ได้เงินค่าจ้างวันต่อวัน โดยไม่คิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้เงิ นมากขึ้น หรือทำอย่างไรจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง เพราะหากมีธุรกิจเป็นของตนเอง เงิ นที่ได้รับจะต้อง

มากกว่าการทำงานเป็นลูกจ้างอย่างแน่นอน ส่วนใหญ่แล้วคนจนจะไม่กล้าเสี่ย งและมักหารายได้จากการใช้แรงงานของตนเอง เพื่อให้อุ่นใจว่าจะมีรายได้แน่นอนทุกวัน

6. ขี้เหนียว

คนจนส่วนใหญ่มักจะขี้เหนียวและไม่ชอบทำบุญ เพราะเขามีแนวคิดที่ว่ากว่าจะได้เงิ นมาก็เหน็ดเหนื่อยแล้วเพราะอะไรเขาจึงต้องนำเงิ นไปทำบุญ แต่จริง ๆ แล้วความคิดนี้นับเป็นความคิดที่ผิด

เพราะยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับ ยิ่งให้ยิ่งมีความสุข ในขณะเดียวกัน หากขี้เหนียวในการทำบุญ หรือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เขาก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใครยามเมื่อเขาต้องลำบาก บางครั้งการให้

ก็อาจนำพาผลดีหลาย ๆ ด้านมาสู่ตัวผู้ให้ แม้ไม่ใช่ผลตอบแทนทางเงิ น แต่ก็เป็นการได้รับผลตอบแทนทางใจ

7. มองโลกในแง่ลบ

คนจนส่วนมากมักมองโลกในแง่ลบ ยกตัวอย่างเช่น คนจนมักคิดว่าทำอย่างไรก็ไม่รวยขึ้นมาได้ มีชีวิตแบบนี้ก็เพียงพอแล้ว แต่ทั้ง ๆ ที่ความเป็นจริงเขาเองก็มีศักยภาพเพียงพอในการทำสิ่งต่าง ๆ

ให้ดีขึ้นมาได้ แต่คนจนเหล่านั้นมักติดกับดักทางความคิด มองทุกอย่างเป็นวิกฤติ ไม่พย  ายามหาโอกาสให้กับตนเอง เขาจึงไม่สามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้นั่นเอง

8. ไม่ลงมือทำสิ่งที่ตนเองสนใจ

คนจนบางคนมีความรู้มากพอทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ก็ไม่กล้าหาญพอที่จะลงมือทำ ด้วยคนจนมักจะมีความคิดที่ว่า หากทำลงไปแล้วอาจจะสู้คนรว ยไม่ได้ ด้วยความคิดเช่นนี้ ความฝัน

ของคนจนจึงไม่สามารถกลายเป็นความจริงได้ในที่สุด แตกต่างกับคนรว ยที่ หากสนใจทำสิ่งใดก็จะศึกษาเรื่องนั้นและลงมือทำเลย แม้จะได้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามหวัง แต่ก็ได้ประสบการณ์ที่

หล่อหลอมให้เก่งกว่าเดิม ให้มีความรอบคอบ ความละเอียดต่อการทำงานมากกว่าเดิม

9. สนใจ แต่ว่าจะนำเงินที่มีไปใช้อย่างไร

คนจนจะสนใจในการนำเงิ นไปใช้ หรือมองหาหนทางนำเงิ นไปสร้างความสุขให้กับตนเอง ไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยวจนเกิ นความจำเป็น การซื้อของแบรนด์เนม การกินหรูอยู่สบาย จะเห็นได้

ว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีมูลค่าลดลงและเป็นตัวการที่ทำให้เงินเก็บลดน้อยลง

10. สนใจ แต่การเสี่ย งโช ค

คนจนจะสนใจ แต่การเสี่ย งโช ค เสี่ย งด ว ง ยกตัวอย่างเช่น การใช้เงินในการซื้อล็อ ตเต อ รี่ การใช้เงินในการเล่นพ นั นบอล ด้วยพวกเขามีความคิดว่าการพ นั นจะทำให้รว  ยได้ในสักวันหนึ่ง

ซึ่งความคิดนี้นับว่าเป็นความคิดที่ผิดอย่างยิ่ง เพราะการพนั น แม้จะได้รับเงิ นมาจำนวนมาก แต่ก็สามารถหมดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน สิ่งที่คนจนควรมุ่งมั่นคือการนำเงิ นเก็บไปล งทุ นให้เกิด

ประโยชน์และมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ดีกว่าจะนำเงิ นเหล่านั้นไปเสี่ย งโช คที่โอกาสได้รับเงินกลับคืนมาน้อยเกินกว่าจะเรียกว่าการล งทุ น หากสามารถปรับเปลี่ยนนิสัยของตนเองได้ด้วยความ

ตั้งใจอย่างแท้จริง พร้อมทั้งมีความขยัน อดทน มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย รับรองได้ว่าอนาคตจะหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างแน่นอน

ขอบคุณที่มา : m o n e y h u b

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…