Home ข้อคิด 10 วิธีเลี้ยงลูก ให้เป็นเด็กที่ฉลาด ทั้ง IQ และ EQ

10 วิธีเลี้ยงลูก ให้เป็นเด็กที่ฉลาด ทั้ง IQ และ EQ

11 second read
0
1
440

ถ้าพูดถึงเรื่องสติปัญญา ความฉลาด ที่มาจากพันธุกรรมแล้ว ส่วนที่เป็นปัจจัยสำคัญก็คือ สภาพแวดล้อมของเด็ก ถ้าเด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ที่ส่งเสริมต่อพัฒนาการทางส ม อ ง ก็ทำให้

เด็กฉลาดขึ้นได้ อีกทั้งความฉลาดที่กำลังพูดถึงนี้ไม่ใช่แค่ I.Q. ความฉลาดทางปัญญา การคิดคำนวณ การใช้เหตุผล แต่ยังรวมไปถึง E.Q. คือความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้ เข้าใจอารมณ์

ของตนเองและผู้อื่น อีกด้วย แล้วจะทำยังไงให้ลูกของเราฉลาดทั้งสติปัญญาและอารมณ์ ไปดูกันเลยค่ะ

1. ให้ลูกดื่มนมแม่นานขึ้น

ผลการศึกษาเรื่องการพัฒนาส ม อ งหลายชิ้น แสดงให้เห็นว่าระยะเวลาที่เด็กได้ดื่ม น มแม่เชื่อมโยงกับการที่เด็กจะโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีฉลาด มีโอกาส

2. สอนให้ลูกคิดบวก

การคิดบวกหรือการตอบสนองเชิงบวก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพสมองของลูกได้ ในทางกลับกันการคิดในแง่ลบจะเป็นการบั่ นท อ น สติปัญญา ส ม อ งและจิตใจ

3. สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้ลูก

สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านส ม อ งที่ดีขึ้นได้ ทั้งสภาพแวดล้อมที่บ้านและที่โรงเรียน อีกทั้งคุณพ่อคุณแม่ควรเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเปิดโลกทัศน์

ของลูก ไม่จำกัดหรือปิดกั้นพัฒนาการเด็กด้วยคำว่า “อย่าทำ”

4. ให้ความรักแก่ลูก

การที่พ่อและแม่ให้ความรัก แสดงความรักต่อลูกเป็นที่สิ่งสำคัญมาก เมื่อลูกมีความสุข รู้สึกอบอุ่น จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี ทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์

5. เรียนรู้จากการเล่น

ในวัยเด็กการเรียนรู้เกิดจากการเล่น ดังนั้น ควรส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรมหรือศิลปะที่สร้างสรรค์ เช่น เกมกระดาน วาดภาพ เล่นดนตรี ร้องเพลง หรือเกมที่เน้นใช้ส่วนต่าง ๆของ

ร่ า งก า ยในการเคลื่อนไหว

6. พาลูกไปออกกำลังกาย

การออกกำลังกาย ช่วยให้เลือดเกิดการหมุนเวียนไปเลี้ยงส ม อ งได้ดี เมื่อส ม อ งได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ ความเร็วในการคิดวิเคราะห์ และกระบวนคิดอย่างมีเหตุผลของลูกจะได้เร็วขึ้น

อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ให้กับลูกอีกด้วย

7. เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี

ต้องยอมรับว่าในปัจจุบัน ทุกเ พ ศทุกวัย ต่างใช้ส ม าร์ ทโ ฟ นและแท็ บเล็ ต คุณพ่อคุณแม่ควรเลือกแอพพลิเคชั่นหรือวิดิโอที่เป็นประโยชน์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรให้ลูก

ใช้เทคโนโลยีเท่าที่จำเป็นไม่มากจนเกินไป

8. สอนให้ลูกรักการอ่าน

การอ่า นถือเป็นการสร้างความฉลาดที่ดีที่สุด คุณพ่อคุณแม่ควรหาหนังสือดีๆ มาอ่า นให้ลูกฟังเป็นประจำหรืออ่า นเป็นตัวอย่าง นอกจากนี้ควรเปิดโอกาสให้ลูกได้เลือกหนังสือที่ชอบเองด้วย

พย ายามอย่าบังคับลูกหรือสร้างข้อจำกัดในการอ่า นของลูกมากเกินไป

9. อ าหา รบำรุงสมอง

ลูกควรได้รับสารอ าหา รครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน และไม่ควรข้ามอ าหา รมื้อใดมื้อหนึ่งไป รวมถึงลูกควรได้รับ ส า รอ าหา รสำคัญที่จำเป็นต่อการทำงาน

ของส ม อ ง เช่น ดีเอชเอ และโอเมก้า เพื่อช่วยให้การทำงานของส ม อ งเป็นไปอย่างมีประสิทธิ์ภาพ

10. การให้กำลังใจลูก

การกร ะตุ้ นลูกฉลาดไม่ใช่การให้เขาลงมือทำเพียงครั้งเดียวแล้วจะประสบความสำเร็จ แต่เกิดจากการทำซ้ำบ่อยๆ อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นทักษะ กระบวนการคิดเกิดเป็นการเรียนรู้และความ

ฉลาด ดังนั้น เราควรพูดให้กำลังใจลูกเพื่อให้ลูกมีกำลังใจและรู้สึกดีที่จะเรียนรู้สิ่งนั่นต่อไป

ขอบคุณที่มา : p a r e n t s o n e. c o m

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…