Home เรื่องน่ารู้ 10 วิธีบริหารเงิน สำหรับมนุษย์เงินเดือน ทำให้รวยได้

10 วิธีบริหารเงิน สำหรับมนุษย์เงินเดือน ทำให้รวยได้

7 second read
0
0
7,202

1.ทำรายรับรายจ่าย

การทำบัญชีรายรับรายจ่ายแม้จะดูเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่ก็เป็นวิธีวางแผนการเงิ นที่มีประสิทธิภาพรูปแบบหนึ่งเลยทีเดียว หากคุณจดบันทึกการใช้จ่ายทุกอย่างลงในรายรับรายจ่าย

เมื่อได้กลับมาอ่านทบทวนอีกที จะทำให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมได้ว่า มีค่าใช้จ่ายส่วนไหนที่ดูไม่จำเป็น หรือปรับลดลงได้บ้าง ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการใช้เงิ นฟุ่มเฟือยใน

แต่ละเดือนลงได้ โดยปัจจุบันมีแอปพลิเคชันบัญชีรายรับรายจ่ายบน Smartphone เป็นจำนวนมากให้คุณเลือกใช้อย่างสะดวก ไม่ต้องคอยจดใส่กระดาษเหมือนสมัยก่อนแล้ว

2.เก็บก่อนใช้

ทำอย่างไรก็ไม่สามารถวางแผนเพื่อเก็บเงิ นเอาไว้ได้จริงๆ วิธีที่หักดิบที่สุดก็คือชิงเก็บเงิ นเอาไว้ก่อนจะนำไปใช้นั่นเอง โดยเมื่อรับเงิ นเดือนมาแล้ว ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

กำหนดจำนวนเงิ นที่ต้องการจะเก็บแล้วรีบจัดการทันที อาจใช้เป็นการถอนเงิ นออกมาหยอดไว้ในกระปุก หรือนำไปฝากไว้ในบัญชีเงิ นฝากประจำ เพื่อป้องกันการเผลอนำเงิ นออก

ไปใช้ หากสามารถทำแบบนี้ได้ทุกเดือน รับรองว่าวินัยในการออมเงินของคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

3.เปิดบัญชีเงินฝากประจำ

บัญชีเงิ นฝากประจำนั้นจะคล้ายกับบัญชีเงิ นฝากธนาคารแบบทั่วไป แต่ต่างกันตรงที่คุณจะไม่สามารถถอนเงิ นออกมาได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่ก็แลกกับอัตราดอ กเบี้ ย

ที่สูง กว่าบัญชีเงิ นฝากธรรมดาหลายเท่าตัว โดยปกติแล้วบัญชีเงิ นฝากประจำจะบังคับให้ฝากเงิ นติดต่อกันเรื่อยๆ โดยห้ามถอนออกมาเป็นระยะเวลา 12 เดือน 18 เดือน

หรือ 24 เดือน โดยให้ดอ กเบี้ ยตั้งแต่ 1% ไปจนถึง 3% ตามแต่เงื่อนไขของแต่ละธนาคาร ยกตัวอย่าง บัญชีเงิ นฝากประจำของธนาคาร A ให้ดอกเบี้ย 3% ต่อปี โดยมีระยะ

เวลาในการฝาก 24 เดือน หากคุณฝากประจำเดือนละ 5,000 จนครบระยะเวลา คุณจะได้รับเงิ นก้อนมากถึง 123,750 บาทเลยทีเดียว

4.ลดการใช้บัตรเครดิต

มนุษย์เงิ นเดือนจำนวนมากเผลอตัวก่อหนี้ไปโดยไม่รู้ตัวผ่านสิ่งที่เรียกว่าบัตรเค รดิ ต แม้ว่าบัต รเค รดิ ตจะช่วยเพิ่มความสะดวกเหมือนกับการนำเงิ นในอนาคตมาใช้ในการ

ผ่อ นสินค้า และยังมีคะแนนสะสมให้แลกสิทธิพิเศษอีกมากมาย ทำให้หลายๆ คนเผลอตัวเผลอใจใช้ไปโดยไม่ทันวางแผนการเงิ นให้ดีๆ สุดท้ายก็กลายเป็นหนี้บัต รเค รดิ ตก้อนโต

จ่ายได้เพียง ขั้นต่ำ แถมยังมีดอ กเบี้ ยตามมาอีก เพราะฉะนั้น แนะนำว่าให้ใช้บัต รเค รดิ ตแต่พอดี หรือจ่ายด้วยเงิ นสดไปเลย จะช่วยลดโอกาสก่อหนี้ลงไปได้มาก

5.กำหนดเงินใช้เป็นรายวัน

ลองวางแผนการเงิ นดูว่า หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในแต่ละเดือนอย่างค่าเช่าบ้าน หรือค่าเดินทางออกไปแล้ว ใน 1 วันคุณควรใช้เงิ นเท่าไหร่ แล้วกำหนดให้ในแต่ละวัน

คุณพกเงิ น ไปใช้แค่จำนวนนั้น เพื่อป้องกันการใช้เงิ นเกินตัวในแต่ละวัน ยกตัวอย่างเช่น คุณมีเงิ นเดือน 20,000 บาท หักค่าที่พักและค่าเดินทางไป 8,000 บาท เหลือเงิ น

12,000 บาท หากคำนวณ แล้วใน 1 วันสามารถอยู่ได้ด้วยเงิ นเพียง 200 บาท หรือ 6,000 บาทต่อเดือน สรุปแล้ว ในเดือนนั้นคุณจะมีเงิ นเก็บทั้งหมด 6,000 บาทเลยทีเดียว

แต่ทั้งนี้จำนวนเงิ นที่ใช้ และภาระค่า ใช้จ่ายของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน แต่หากคุณสามารถเปิดใจกำหนดเงิ นใช้เป็นรายวันได้ รับรองว่ามีเงิ นเหลือเก็บทุกเดือนอย่างแน่นอน

6.งดใช้เงินโบนัส

สิ่งที่เหล่ามนุษย์เงินเดือนทุกคนต่างก็ตั้งหน้าตั้งตาคอยนั่นก็คือโบนัสรายปีนั่นเอง แต่อย่าเพิ่งดีใจเผลอใช้ไปจนหมดเด็ดขาด เพราะนี่คือโอกาสที่คุณจะได้มีเงิ นก้อนโตเก็บเอาไว้ใช้

เผื่อในอนาคตมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงิ นฉุ กเฉิ น เงิ นก้อนนี้อาจจะช่วยคุณได้เป็นอย่างดีในอนาคต

7.ห้ามใช้แบงก์ 50

อีกหนึ่งวิธีเก็บเงิ นยอดฮิตที่ใช้ได้กับทุกเ พ ศ ทุกวัย นั่นก็คือทุกครั้งที่มีแบงก์ 50 บาท จะต้องเก็บเอาไว้ห้ามนำไปใช้นั่นเอง ซึ่งปกติแล้วแบงก์ 50 นั้นมีโอกาสเจอได้ยาก จึงไม่เป็น

ภาระต่อค่าใช้จ่ายรายวันมากนัก หากลองคิดดูเล่นๆ ว่าแต่ละใน 1 สัปดาห์ได้รับแบงก์ 50 เฉลี่ยสัปดาห์ละ 4 ใบ ใน 1 ปี (52 สัปดาห์) คุณจะมีเงิ นเก็บมากถึง 10,400 บาทเลยทีเดียว

8.เคลียร์หนี้สินให้หมด

หนี้สินคั่งค้างก็เป็นอีกหนึ่งตัวการให้เราวางแผนการเงิ นได้ยาก เพราะเงิ นที่ได้มาต้องนำไปจ่ายหนี้ก่อนเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะหนี้บัต รเค รดิ ตที่มนุษย์เงิ นเดือนส่วนใหญ่มักจะมี

กันเราแนะนำว่าให้รีบโปะเคลียร์หนี้สินที่มีทั้งหมด เพื่อที่ในแต่ละเดือนจะได้มีเงิ นเหลือเก็บไว้ใช้ได้ในอนาคต

9.ทบทวนความจำเป็นก่อนใช้จ่าย

การจะมีเงิ นเหลือเก็บได้หรือไม่นั้น การหักห้ามใจตัวเองไม่ให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด หากคุณสามารถกลั้นใจ วางแผนการเงิ น และทบทวนถึงความจำเป็นก่อนที่จะนำเงิ น

ไปใช้จ่ายได้ ไม่ว่าอย่างไรคุณก็จะมีเงิ นเก็บอย่างแน่นอน โดยในระยะแรกอาจใช้วิธีในการตั้งเป้าหมาย เช่น เก็บออมไว้เพื่อดาวน์รถ ซื้อโทรศัพท์ใหม่ ใช้เป้าหมายเหล่านี้ในการเตือน

ตัวเองว่าต้องออมเงิ นเอาไว้เพื่ออะไร แล้วคุณจะสามารถกลั้นใจไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้ และสร้างนิสัยในการเก็บออมขึ้นมาเอง

10.งดการออกไปเดินห้างสรรพสินค้า

ในเวลาว่างไม่มีอะไรทำ หลายๆ คนมักมีงานอดิเรกในการไปเดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้า แม้ว่าในทีแรกจะไม่ได้ตั้งใจซื้ออะไร แต่ผ่านไปสักพักหนึ่งก็พบว่าเสียเงิ นไปกับสิ่งล่อตาล่อใจ

เข้าเสียแล้ว ไม่ว่าจะเป็นขนมหวาน ร้านอ าหา ร หรือเสื้อผ้าจัดโปรโมชั่น หากคุณไม่สามารถวางแผนการเงิ นเพื่อซื้อสิ่งเหล่านี้ได้ แต่อย่างน้อยก็ควรชักจูงตัวเองให้หลีกเลี่ยงการเข้า

ไปอยู่ในภาวะเสี่ ย งที่ดึงดูดให้เราต้องใช้เงิ น ดังนั้น การงดออกไปเดินห้างสรรพสินค้าในช่วงที่ต้องการจะเก็บออมเงิ นจึงเป็นการดีที่สุด

ขอบคุณที่มา : t i d l o r .c o m

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In เรื่องน่ารู้

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…