Home ข้อคิด 10 ลักษณะนิสัยแปลกๆ ของคนฉลาดที่หลายคนไม่เคยรู้

10 ลักษณะนิสัยแปลกๆ ของคนฉลาดที่หลายคนไม่เคยรู้

6 second read
0
0
13,308

ผู้เขียน มีโอกาส อ่ า นบทความจาก w e b MD ที่บอกถึงลักษณะของคนที่ฉลาดที่เราอาจคาดไม่ถึงยกตัวอย่ างเช่นคนที่ชอบนอนดึก คนที่เป็นพี่คนโต คนที่ชอบเลี้ยงแมว

และอื่นๆ อีกที่น่าสนใจ ดังนี้

1.ลำดับของการเกิด ก็มีส่วนทำให้ฉลาดด้วย

คุณเป็นพี่คนโตในครอบครัวของคุณหรือเปล่า หากคุณเป็นพี่คนโตคุณอาจเป็นคนที่ฉลาดที่สุดของครอบครัวก็ได้ลูกคนโตมักจะเป็นคนที่ฉลาดเพราะได้รับการกระตุ้ น และผ่าน

ขั้นตอนทางพัฒนาการอย่ า งสมบูรณ์

2.คนฉลาด มักชอบนอนดึก

คุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบนอนดึกแล้วตื่นขึ้นมาเมื่อตะวันโด่งหรือไม่จากการศึกษาพบว่าเด็กที่ฉลาดส่วนมากมักจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ชอบนอนดึก วิ จั ยทางวิทย า ศาสตร์มีเบื้องหลัง

ที่น่าสนใจพบว่าอวั ย วะที่ทำงานส่วนมากนั้นจะมีจังหวะและนาฬิกาส่วนตัวซึ่งวงจรนาฬิกาส่วนตัวนี้จะปลุกให้เราตื่นในเวลาที่เหมาะสมกับชีวิตของแต่ละคนโดยค้นพบว่าคนที่

ฉลาดส่วนใหญ่มักจะมีนาฬิกาส่วนตัวในการนอนดึก

3. การเลี้ยงลูกด้วยนม กับเด็กท า ร ก

จะทำให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ฉลาดเพราะนมแม่มีคุณค่าทางอ าห า ร สูงดังนั้นเดือนแรกของการเลี้ยงดูเด็กโดยให้เด็กกินนมแม่จะทำให้ส ม อ งของเด็กมีพัฒนาการที่ดี ดังนั้น

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึง ทำให้เด็กฉลาดมากกว่าจากการศึกษาวิ จั ยของมหาวิทย า ลัยค้นพบว่าในนมแม่มีดีเอชเอซึ่งช่วยพัฒนาทางด้านของ ความจำและทำให้เด็กมีไอคิวสูง

4.คนชอบเลี้ยงแมว เป็นคนที่ฉลาด

สุนัขมักจะเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์กับมนุษย์ และเป็นเพื่อนที่ดีแต่งานวิ จั ยกล่าวว่าคน ที่รักแมวมักจะมีความฉลาดมากกว่า โดยได้มีการทำวิ จั ยเกี่ยวกับความฉลาดของคนที่รักแมว

และรักสุนัขพบว่าคนที่รัก สุนัขจะมีทักษะสร้างสังคมที่สูงกว่าส่วนคนที่รักแมวจะมีคะแนนทางด้านความฉลาดมากกว่าแต่การนำแมวมาเลี้ยงไม่ใช่ เหตุผลที่จะทำให้เรามีความฉลาดขึ้น

ให้เรามีความเข้าใจที่ตรงกันในจุดนี้ นอกจากนี้งานวิ จั ยยังกล่าวว่าคนที่ชอบเลี้ยง สุนัขมักจะเป็นคนชอบเข้าสังคมและต้องการมีเพื่อน ส่วนคนที่เลี้ยงแมวมักจะเป็นคนที่เงียบขรึม

และสนใจในการอ่ า น

5. คนที่มีไอคิวสูง มักจะไม่ชอบจัดของเข้าที่และเป็นคนรก

แม่มักจะบอกให้เราทำความสะอาดห้องแต่หากเราเป็นคนที่ ไม่จัดของทุกอย่ า งและไม่มีระเบียบนั่นอาจหมายถึงการมีไอคิวที่สูง จากการศึกษาของมหาวิทย า ลัยมินิโซต้า

พบว่า คนที่ ไม่มีระเบียบมักจะมีความคิดสร้างสรรค์สูงโดยการวิ จั ยให้มีผู้เข้าไปอยู่ในสถานที่เล็กๆที่เต็มไปด้วยความไม่มีระเบียบ เหมือนกัน ซึ่ง คนที่ไม่มีระเบียบจะสามารถมี

ความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดทางด้านของการเขียนนวนิย า ยที่ดีกว่า ในขณะที่คนที่มีระเบียบมักจะชอบความปลอดภัย ส่วนคนที่ไม่มีระเบียบดังเช่นไอสไตน์มักจะมีความคิด

สร้างสรรค์ที่นำไปสู่การประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ

6.ความอย ากรู้อย า กเห็น

แสดงให้เห็นว่าคนที่มีความฉลาดการมีไอคิวสูงนั้นมักจะเป็นคนที่มีความอย า กรู้อย า กเห็น อย า กแก้ปัญหาในสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความฉลาดทางด้านของอารมณ์หรือความคิด

สร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้พัฒนาเรื่องของ ความฉลาดทั้งสิ้น คนที่มีความฉลาดทางด้านความคิดสร้างสรรค์ มักจะชอบตั้งคำถามและค้นหาคำตอบจากคำถาม ต่างๆ อยู่เสมอ

7. คนฉลาดส่วนมาก ชอบพูดคนเดียว

เชอล็อกโฮมมักชอบพูดคนเดียวคิดและพูดออกมาเร็วเหมือนกับการแก้ปัญหาในค ดี ต่างๆของเขาจากการศึกษาพบว่าการพูดกับตัวเอง นั้นเป็นสัญญาณของความฉลาดในการแก้ปัญหา

ออกมาเป็นเสียงพูดย้ำกับ ตัวเองซึ่งช่วยให้เรามีสมาธิ มีความจำดีซึ่งช่วยทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้น

8. การเล่นดนตรี ทำให้เราฉลาดขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเปียโนหรือ การเล่นดนตรีประเภทอื่นๆ จากการศึกษาพบว่าเด็กที่เล่น เครื่องดนตรีจะมีพัฒนาการของระบบประ ส า ท ได้ดีและมีการทำงานของส ม อ งที่ซับซ้อน

รวดเร็วกว่าในเด็กวัยเดียวกัน

9.คนฉลาดส่วนใหญ่ มักจะถ่อมตัว

คนที่ฉลาดส่วนใหญ่นั้นมักจะไม่ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะรู้อยู่แกใจว่าเรา มีความฉลาดอยู่ในตัว ซึ่งในทางตรงกันข้ามคนที่ไม่ฉลาดมักจะสงสัยในความสามารถของตนเอง

10.คนที่มีอารมณ์ขันมักจะเป็นคนที่ฉลาด

จากการศึกษาพบว่าคนที่มีอารมณ์ขันจะเป็นคนที่มีอารมณ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ซึ่งมักจะมีไอคิวที่สูงนั่นเองความฉลาดนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะทางสังคมเพ ศ เชื้ อ ชา ติ

ยกตัวอย่ าง เช่นโมสาร์ทนักเปียโนผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนั้นก็มาจากคนที่มีฐานะทางสังคมที่ธรรมดา แต่จากการศึกษาพบว่าการเลี้ยงดูที่ดีของ พ่อแม่มีส่วนทำให้เด็กเป็นคนฉลาดได้ ขอเป็น

กำลังใจให้ทุกครอบครัวเสมอค่ะ

ขอบคุณที่มา : MGR On l i n e

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…