Home ข้อคิด 10 ลักษณะของหัวหน้าที่ดีแบบที่..ลูกน้องนับถือและภักดี

10 ลักษณะของหัวหน้าที่ดีแบบที่..ลูกน้องนับถือและภักดี

20 second read
0
0
386

คุณสมบัติหัวหน้าที่ลูกน้องรักและทำงานให้เต็มที่เมื่อไม่นานมานี้ ก้อยได้ทบทวนชีวิต ตนเองที่ผ่านมา ตั้งแต่เริ่มทำงานใหม่ๆ เราเป็นลูกน้องพอทำงานมาสักระยะก็ขึ้นเป็นหัวหน้า

และทบทวนถึงหัวหน้าที่เรามีในชีวิต ตั้งแต่ระดับตำแหน่งเล็กๆจนระดับใหญ่สุดของบริษัท ทั้งบริษัทในไทยและบริษัทข้ามชาติของหลายๆ แห่ง ได้ข้อสรุปว่าหัวหน้าแบบไหนที่เรา

เพื่อนๆ และลูกน้องเราทุ่มเทใจให้ ยินดีที่จะทำงานให้เต็มที่ เต็มศักยภาพทำให้มากกว่าที่หัวหน้าบอก และอาสาทำเพิ่มหรือเสนอไอเดียต่างๆ เพิ่มเติมอีกด้วยค่ะหัวหน้าที่ดีมีลักษณะดังนี้

1. เชื่อใจลูกน้องและมองเห็นศักยภาพ

เมื่อหัวหน้ามองว่าลูกน้องมีศักยภาพ และเชื่อใจลูกน้อง ทำให้ลูกน้องทำงานได้อย่างอิสระและสามารถนำความคิดสร้างสรรค์ ของตนมาสร้างผลงานได้อย่างเต็มที่ แต่หากหัวหน้า

ไม่เห็นศักยภาพหัวหน้าก็จะไม่ไว้ใจคอยสั่งตามที่ตัวเองต้องการ และไม่ให้ลูกน้องได้มีโอกาสนำเสนอความคิดเห็น

2. พูดแล้วรั ก ษ าสัจจะ ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

เราคงเคยได้ยินว่า คำพูดเป็นนายเราเมื่อพูดออกไปแล้ว ให้เราทำตามสิ่งที่เราพูดถ้ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนไปจากที่พูด นานๆ เปลี่ยนคงไม่เป็นไรแต่หาก เปลี่ยนบ่อยๆ ลูกน้อง

จะขาดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อหัวหน้า และกังวลว่าทำไปเดี๋ยวหัวหน้าก็เปลี่ยนใจ ให้แก้ใหม่อีกทำให้ลูกน้องขาดความกระตือรือร้นในการทำงานได้ค่ะ

3. มีความเห็นอกเห็นใจและใส่ใจผู้อื่น

หากลูกน้องประสบปัญหาชีวิต เช่น สู ญ เ สี ย คนที่เป็นที่รัก หรือคนที่เขารักป่ วย หรือเขาป่ วยหากหัวหน้าไม่เคย ถามไถ่ด้วยความใส่ใจ เช่น เป็นอย่างไรบ้าง รู้สึกอย่างไรอย ากให้พี่

ช่วยอะไรบ้าง เป็นต้นแล้วเข้ามาคุยแต่เรื่องงาน ก็อาจทำให้ลูกน้องรู้สึก ว่าหัวหน้าไม่ใส่ใจเขาในฐานะคนๆ หนึ่งลูกน้องก็จะหมดใจที่จะทำงานให้ค่ะ

4. กล้าตัดสินใจ

บางกรณีลูกน้องเข้ามาของคำแนะนำ หรือให้หัวหน้าตัดสินใจ หากหัวหน้าตัดสินใจไม่ได้ก็จะทำให้ลูกน้องไม่ สามารถทำงานต่อได้ งานไม่คืบหน้า ลูกน้องก็จะเริ่มท้อใจและเบื่อว่า

งานไม่คืบหน้าและงานไม่สำเร็จเสียที

5. มองภาพใหญ่ ไม่ micro-manage

หัวหน้าที่ดีควรมีความสามารถใน การมองภาพใหญ่กว่าลูกน้อง เห็นว่าสิ่งที่ทำส่งผลดีอย่างไรต่อภาพรวม และมองเห็นโอกาส ในการทำสิ่งนั้นๆ ให้ใหญ่ขึ้น และไม่ micro-manage เกินไป

จนลูกน้องต้องเอามา ให้ดูทีละขั้นตอน แล้วพอเจ้านาย approve แล้วค่อยทำต่อ เพราะถ้า micro-manage เกินไป ลูกน้องจะอึดอัดและทำงานไม่เสร็จเสียทีลูกน้องจะ burn out

(หม ด แร ง ก าย แรงใจ) ได้ค่ะ

6. ให้โอกาสลูกน้องได้ทำงานที่ท้าทายขึ้น

ทำให้ลูกน้องได้พัฒนาความสามารถและทักษะเพิ่มขึ้น แทนที่จะทำแต่งานเดิมซ้ำๆ จนเบื่อ

7. มีจริยธรรม ไม่ทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก

โดยพื้นฐาน แล้วคนเราเกิดมา เรารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดี หากหัวหน้าไม่มีจริยธรรม ลูกน้องก็จะรู้สึกอึดอัดยิ่งถ้าลูกน้องให้คุณค่ากับเรื่องจริยธรรม และไม่อย ากทำในสิ่งไม่ถูกต้องก็จะทำให้

มีความขั ด แ ย้ งระหว่างกันได้ หรือหากลูกน้องทำทั้งๆ ที่ในใจไม่อย ากทำ ก็จะรู้สึกอึดอัด

8. ให้โอกาสให้ลูกน้องได้เติบโต

หัวหน้าที่สนับสนุนให้ลูกน้องเติบโต เช่น ส่งไป อบรมเพิ่ม ส่งเสริม/สนับสนุนให้เรียนเพิ่มมอบหมายงานที่ท้าทาย/โปรเจ็คใหม่ หรือโป ร โม ท เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม จะทำให้ลูกน้อง

รู้สึกว่าหัวหน้าหวังดีกับเขาจริงๆ เขาก็จะอย ากทำงานให้ดีเลิศ เพื่อตอบแทนความปรารถนาดีของหัวหน้า

9. ชื่นชมและให้กำลังใจลูกน้อง

หากลูกน้องทำงานได้ดี/ตามที่ต้องการ การขอบคุณเขา หรือการชมในความตั้งใจของเขาก็เป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจให้อย ากทำงานเพิ่มขึ้น และหากลูกน้องทำงานผิดพลาด/เจอปัญหา

อุปสรรค ก็ให้คำแนะนำและกำลังใจให้เขาเดินหน้าต่อไปได้เขาจะรู้สึกว่ามีคนที่ support เขาอยู่

10. ให้เครดิตลูกน้อง

ในการนำเสนอผลงานให้คนอื่นรับทราบ ก็ควรให้เครดิตและขอบคุณน้องๆ ในทีมต่อหน้าคนอื่นๆ ด้วยใจให้รู้ว่าทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานที่ดีนี้เพราะหัวหน้าไม่สามารถทำงานทุกอย่าง

เองได้และลูกน้องก็รับรู้ได้ว่าหัวหน้าให้เกียรติเรา เห็นคุณค่าของเราอ่ า นแล้วลองไปปรับใช้ดูนะคะ เราสามารถฝึกให้มีคุณสมบัติดีๆ นี้ ไม่ว่าจะมีบทบาทเป็นหัวหน้าหรือไม่ค่ะ เพราะคุณ

สมบัติเหล่านี้ถ้าเรามี ใครๆ ก็รักและอย ากช่วยเหลือสนับสนุนค่ะหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ สำหรับการพัฒนาตนเองนะคะ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านให้เติบโตอย่างมีความสุข

และประสบความสำเร็จค่ะ

ขอบคุณที่มา : w o r k w i t h p a s s i o n t r a i n i n g

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…