Home ข้อคิด 10 พฤติกรรม ที่ทำให้ “ไม่หลุดจากความจน” (อ่านแล้วกระจ่างเลย)

10 พฤติกรรม ที่ทำให้ “ไม่หลุดจากความจน” (อ่านแล้วกระจ่างเลย)

5 second read
0
0
443

ความย ากจน เป็นสิ่งที่ทุกคนต่างต้องการหลีกเลี่ยงและรู้สึกหวาดกลัวหากต้องเผชิญหน้ากับมัน แต่เชื่อหรือไม่ว่านิสัยบางอย่างก็เปรียบเสมือนตัวถ่วงที่คอยฉุดรั้ง

ไม่ให้คนหลุดพ้นจากความย ากจนขึ้นมาได้เลย สิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากความย ากจน คือ การสำรวจตนเองว่ามีนิสัยใดบ้ างที่ทำให้ตนเองยังคง

ย ากจน หากพบนิสัยหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านั้นแล้ว ให้สลัดนิสัยหรือพฤติกรรมเหล่านั้นทิ้งเสีย เชื่อได้เลยว่าวันหนึ่งจะประสบกับความร่ำรวยอย่างแน่นอน

มาดูกันดีกว่าว่านิสัยใดบ้ างที่ทำให้คุณยังคงจนอยู่จนถึงตอนนี้

1. สนใจ แต่การเสี่ ยงโชค

คนจนจะสนใจ แต่การเสี่ ยงโชค เสี่ ยงดวง ยกตัวอย่างเช่น การใช้เงินในการซื้ อล็อตเตอรี่ การใช้เงินในการเล่นพ นั นบอล ด้วยพวกเขามีความคิดว่าการ พ นั นจะทำ

ให้รวยได้ในสักวันหนึ่ง ซึ่งความคิดนี้นับว่าเป็นความคิดที่ผิดอย่างยิ่ง เพราะการ พ นั น แม้จะได้รับเงินมาจำนวนมาก แต่ก็สามารถหมดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน สิ่งที่

คนจนควรมุ่งมั่นคือการนำเงินเก็บไปล งทุ นให้เกิดประโยชน์และมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ดีกว่าจะนำเงินเหล่านั้นไปเสี่ ยงโชคที่โอกาสได้รับเงินกลับคืนมาน้อยเกินกว่า

จะเรียกว่าการ ล งทุ น

2. ไม่ใฝ่เรียนใฝ่รู้

คนจนส่วนมากมักจะหยุดนิ่งอยู่กับที่และมั่นใจว่าความรู้ที่ตนมีนั้นเพียงพอต่อการประกอบอาชีพแล้ว ทั้งที่ความเป็นจริงการเรียนรู้สามารถทำได้ตลอดทั้งชีวิต

เมื่อโลกยังคงหมุนในทุกๆวินาที ความเปลี่ยนแปลงบนโลกก็ยังคงสามารถเปลี่ยนไปได้ทุกวินาทีเช่นกัน ยิ่งหยุดนิ่งกับที่เท่าไรก็ยิ่งวิ่งตามโลกไม่ทันเท่านั้น หาก

ต้องการหลุดพ้นจากความย ากจนควรหันมาสนใจในการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดในแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทั้งจากหนังสือ อินเทอร์เน็ต หนังสือเสียง โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น

3. สนใจ แต่เรื่องของคนอื่น

คนจนมักจะสนใจ แต่เรื่องของคนอื่น การซุบซิบนิ นท า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก่อประโยชน์ใด ๆ ให้กับรายได้ของพวกเขาเลย การสนใจเรื่องของผู้อื่นมากเกินไป

จะทำให้เกิดความรู้สึกอิ จฉ า เปรียบเทียบตนเอง จนในที่สุดก็กลายเป็นโทษโชคชะตา ต่างกับคนรวยที่มักจะสนใจกับเรื่องของตนเอง คิดวิธีการนำเงินไปต่อยอด

และคิดว่าจะนำเงินที่มีไปล งทุ นในด้านใด ล งทุ นอย่างไรจึงจะร่ำรวยมากขึ้นกว่าเดิม

4. คิดวันต่อวัน

คนจนมักจะคิดเอาตัวรอดไปแค่วันต่อวัน เช่น ทำงานวันนี้ได้เงินมาก็ถือว่าหมดภาระ คิดเพียงแค่ว่าวันนี้มีแต่พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรก็ช่าง ไม่ได้สนใจ ถือว่าพรุ่งนี้

เป็นเรื่องของอนาคตที่ต้องคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้า จะเห็นได้ว่าคนจนไม่มีการวางแผนสิ่งใดเลย ไม่ว่าจะเป็นการออมเงินสำหรับวัยเกษียณ การออมเงินสำหรับ

ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น

5. มองโลกในแง่ลบ

คนจนส่วนมากมักมองโลกในแง่ลบ ยกตัวอย่างเช่น คนจนมักคิดว่าทำอย่างไรก็ไม่รวยขึ้นมาได้ มีชีวิตแบบนี้ก็เพียงพอแล้ว แต่ทั้ง ๆ ที่ความเป็นจริงเขาเองก็มีศักยภาพ

เพียงพอในการทำสิ่งต่าง ๆให้ดีขึ้นมาได้ แต่คนจนเหล่านั้นมักติดกับดักทางความคิด มองทุกอย่างเป็นวิ ก ฤ ติ ไม่พย าย ามหาโอกาสให้กับตนเอง เขาจึงไม่สามารถ

หลุดพ้นจากความย ากจนได้นั่นเอง

6. ทำงานเพื่อให้ได้เงินค่าจ้างเท่านั้น

คนจนมักจะทำงานเพื่อให้ได้เงินค่าจ้างวันต่อวัน โดยไม่คิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้เงินมากขึ้น หรือทำอย่างไรจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง เพราะหากมีธุรกิจเป็นของตนเอง

เงินที่ได้รับจะต้องมากกว่าการทำงานเป็นลูกจ้างอย่างแน่นอน ส่วนใหญ่แล้วคนจนจะไม่กล้าเสี่ ยงและมักหารายได้จากการใช้แรงงานของตนเอง เพื่อให้อุ่นใจ

ว่าจะมีรายได้แน่นอนทุกวัน

7. ไม่กล้ารับความเสี่ ยง

คนจนจะไม่กล้ารับความเสี่ ยง เช่น การล งทุ นในสินทรัพย์ต่าง ๆ เพราะพวกเขาคิดว่าการล งทุ นคือความไม่แน่นอน ความคิดของพวกเขา หากได้รับเงินก้อนมาก้อนหนึ่ง

เขาจะฝากไว้ในบัญชีและใช้เงินก้อนนั้นไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดลง ต่างจากคนรวยที่มักใช้เงินในการล งทุ นที่ แม้จะเสี่ ยงแต่ก็คุ้มค่า หากได้รับผลตอบแทนที่มีมากกว่า

การฝากเงินในบัญชี โดยก่อนที่จะล งทุ น คนรวยจะศึกษาความเป็นไปได้ของการล งทุ นให้ละเอียดก่อนตัดสินใจ

8. สนใจ แต่ว่าจะนำเงินที่มีไปใช้อย่างไร

คนจนจะสนใจในการนำเงินไปใช้ หรือมองหาหนทางนำเงินไปสร้างความสุขให้กับตนเอง ไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยวจนเกินความจำเป็น การซื้ อของแบรนด์เนม

การกินหรูอยู่สบาย จะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีมูลค่าลดลงและเป็นตัวการที่ทำให้เงินเก็บลดน้อยลง

9. ไม่ลงมือทำสิ่งที่ตนเองสนใจ

คนจนบางคนมีความรู้มากพอทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ก็ไม่กล้าหาญพอที่จะลงมือทำ ด้วยคนจนมักจะมีความคิดที่ว่า หากทำลงไปแล้วอาจจะสู้คนรวยไม่ได้

ด้วยความคิดเช่นนี้ ความฝันของคนจนจึงไม่สามารถกลายเป็นความจริงได้ในที่สุด แตกต่างกับคนรวยที่ หากสนใจทำสิ่งใดก็จะศึกษาเรื่องนั้นและลงมือทำเลย

แม้จะได้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามหวัง แต่ก็ได้ประสบการณ์ที่หล่อหลอมให้เก่งกว่าเดิม ให้มีความรอบคอบ ความละเอียดต่อการทำงานมากกว่าเดิม

10. ขี้เหนียว

คนจนส่วนใหญ่มักจะขี้เหนียวและไม่ชอบทำบุญ เพราะเขามีแนวคิดที่ว่ากว่าจะได้เงินมาก็เหน็ดเหนื่อยแล้วเพราะอะไรเขาจึงต้องนำเงินไปทำบุญ แต่จริง ๆ แล้วความคิดนี้

นับเป็นความคิดที่ผิด เพราะยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับ ยิ่งให้ยิ่งมีความสุข ในขณะเดียวกัน หากขี้เหนียวในการทำบุญ หรือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เขาก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใคร

ย ามเมื่อเขาต้องลำบาก บางครั้งการให้ก็อาจนำพาผลดีหลาย ๆ ด้านมาสู่ตัวผู้ให้ แม้ไม่ใช่ผลตอบแทนทางเงิน แต่ก็เป็นการได้รับผลตอบแทนทางใจ

หากสามารถปรับเปลี่ยนนิสัยของตนเองได้ด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริง พร้อมทั้งมีความขยัน อดทน มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย รับรองได้ว่าอนาคตจะหลุดพ้นจากความย ากจน

ได้อย่างแน่นอน

ขอบคุณที่มา : m o n e y h u b.

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

เคล็ดลับ หัวหน้าที่ดี ที่มัดใจลูกน้องได้อยู่หมัด

ไม่มีใครอยากเปลี่ยนงานบ่อย โดยไม่มีเหตุจำเป็นไม่ว่าจะเป็นคนในแผนกใด ขององค์กรก็ตาม ถ้าเป็น…