Home ข้อคิด 10 พฤติกรรมคนเก่งและฉลาด ที่แฝงอยู่ในคนทั่วไป

10 พฤติกรรมคนเก่งและฉลาด ที่แฝงอยู่ในคนทั่วไป

8 second read
0
0
158

ในทุกๆสังคมของเรานั้นล้วนมีคนเก่งๆ และฉลาดลึกล้ำแฝงตัวอยู่มากมาย ไม่นับรวมถึงบรรดาคนที่โดดเด่นและเป็นคนที่โด่งดัง ที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยจากทั่วโลก ซึ่งพวกเค้า

เหล่านั้นก็มีเรื่องเล่าต่างๆ บ้างอาจจะมีพฤติกรรมเฉพาะตัว เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่ติดตามมากมาย ซึ่งมันคงจะดีมากถ้าเราสามารถถอดแบบพฤติกรรมของพวกเขา แล้วนำมาพัฒนา

เป็นพฤติกรรมหรือบุคลิกที่ดีแก่ตัวเองได้ และนี่คือ “10 พฤติกรรม” ของคนที่เก่ง, ฉลาด, มีไหวพริบที่น่าสนใจ และส่วนดีทั้งหลายนี้ควรทำตามอย่างได้เลย จะเป็นแบบไหนบ้างเราลองมาดูกันครับ

1. พวกเขากรั่นกรองความคิดอย่างรอบคอบแล้วก่อนตัดสินใจใดๆเสมอ

พวกคนเก่งและฉลาด จะเข้าใจเรื่องเหล่านี้อยู่เสมอ ว่าทุกๆการกระทำจะนำมาสู่ผลที่ตามมา ฉะนั้นพวกเขาจะสร้างกระบวนการทางความคิดอย่างรอบคอบก่อน ว่าการกระทำในสิ่งหนึ่งนั้น

อย่างจะนำไปสู่ผลลัพธ์อะไร การตัดสินใจในท้ายที่สุดจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีซึ่งเมื่อต่อยอดไปเรื่อยๆ จนได้รับผลสรุปที่ยอดเยี่ยมในที่สุด สิ่งที่เราควรเริ่มทำวันนี้คือการคิดให้ถี่ถ้วน ทบทวน

ให้รอบคอบถึงสิ่งที่เราต้องตัดสินใจว่ามันถูกหรือผิด ดีที่สุดแล้วหรือไม่ ซึ่งการสร้าง”กระบวนการทางความคิด”ทั้งหมดนี้มันจะเป็นประโยชน์กับเราในอนาคตที่ดีที่สุดในตอนนั้นแล้วนั่นเอง

2. พวกเขามักกลับไปเรียนรู้จากความผิดพลาดที่ผ่านมาเสมอ

พวกคนเก่งและฉลาด จริงๆก็ผิดพลาดได้ นักธุรกิจหลายคนเคยล้มเห ล ว ไม่ก็อาจถึงขั้นล้มละลายมีหนี้สินท่วมตัวกันมาก่อน แต่เหตุการณ์เหล่านั้นได้ให้บทเรียนกับพวกเขา บ้างได้กลับมา

นั่งตรึกตรองดูจนรู้ว่าจะต้องคิดและทำสิ่งใหม่อย่างไรในอนาคตเพื่อแก้ไขหรือมองหาโอกาสที่ดีกว่า ที่พวกเขาได้พบพานมาและเห็นแจ้งจากความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้น และนั่นเป็นสิ่งที่

เราควรจะทำตามเช่นกัน

3. พวกเขาไม่ได้รู้คำตอบไปซะทุกอย่างหรอก

พวกคนเก่งและฉลาด ไม่ได้ปราดเปรื่องในทุกๆเรืองเสมอไป และการที่จะมีใครสักคนบอกว่าตัวเองรู้ไปทุกอย่าง สังเกตได้เลยว่าคนนั้นจะมีอีโก้และพร้อมจะโต้เถียงออกมาด้วยเหตุผลอันเป็น

ส่วนตัวไร้ความชัดเจนซะส่วนใหญ่ บางทีสิ่งที่สำคัญกว่าการแสดงตัวว่าคุณเป็นผู้รู้แจ้ง นั่นคือการแสดงตัวว่าเป็นผู้ที่สามารถรับรู้สิ่งใหม่ได้ไม่รู้จบซะมากกว่า

4. พวกเขามักจะชอบถูกห้อมล้อมด้วยคนเก่งๆ ด้วยกันเสมอ

พวกคนเก่งและฉลาด มักชอบถูกห้อมห้อมไปด้วยผู้คนที่เก่งๆ ซึ่งในสังคมรอบข้างจะมีส่วนสำคัญกับตัวเราไม่มากก็น้อย ฉะนั้นถ้าหากคุณได้อยู่ในท่ามกลางของคนเก่งๆแล้ว นั่นก็จะสร้างโอกาส

และแรงจูงใจให้คุณได้เรียนรู้หรือได้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดกับคนเก่งๆด้วยกัน ซึ่งการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือได้ทั้งแสดงออกและรับสิ่งใหม่เข้ามา พนักงานเก่งๆจึงมักจะอยากทำงานในบริษัท

ที่มีคนเก่งๆ เพราะนั่นจะมีผลต่อทัศนคติและความคิดของพวกเขาให้กว้างมากขึ้นตามนั่นเอง

5. พวกเขามักจะใช้สิ่งที่มีอยู่ ได้คุ้มค่ากว่าเสมอ

พวกคนเก่งและฉลาด อาจจะไม่ใช่คนที่มีของหรืออุปกรณ์เยอะแยะมากมาย แต่เขาคือคนที่รู้ว่าสิ่งของรอบตัวรวมไปถึงทรัพยากรที่มีอยู่สามารถนำมาใช้ให้คุ้มค่าที่สุดได้อย่างไร จะทำอย่างไร

ให้สิ่งที่มีอยู่เหล่านั้นถูกรีดเร้นประสิทธิภาพออกมาได้มากที่สุดหรือสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆมากที่สุดได้อย่างไรด้วย ซึ่งมันคงจะดีมากทีเดียวถ้าเราเริ่มสังเกตและมองออกว่าของที่เรามีอยู่นั้น

สามารถทำอะไรได้บ้าง ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวมันเองและกับตัวเราได้มากขึ้น

6. พวกเขาสามารถให้เหตุผลต่างๆ ได้ดีเสมอ

สิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากพวกคนเก่งๆ คือพวกเขาไม่ได้มีแค่ความสามารถส่วนตัวเพียงอย่างเดียว แต่พวกเขาสามารถจะอธิบายถึงสิ่งต่างๆอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ ส่วนหนึ่งเพราะการที่เขา

สามารถเข้าถึงเหตุผลได้ดีกว่าด้วยกระบวนการคิดของพวกเขาที่รอบคอบเป็นระบบระเบียบ จนสามารถเข้าถึงหลักการและบรรยายมันออกมาได้อย่างสร้างสรรค์มากกว่าคนทั่วๆ ไป

7. พวกเขามักจะไม่ตามกระแสจนเกินไป

พวกคนเก่งและฉลาด อาจจะไม่ต่อต้านการเห่อตามกระแสของเทรนด์หรือกระแสสังคมที่สุดขั้ว ในหลายๆครั้งกระแสเหล่านั้นจะทำให้คนเราหลุดโฟกัสไปจากที่ควรจะมี มันจึงจะดีกว่าถ้าเรา

รู้ได้ว่าอะไรบ้างที่ควรจะเป็นสิ่งที่ตัวเราควรให้ความสำคัญมากที่สุด จริงอยู่การรับรู้กระแสเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องโยนตัวเราเองเข้าไปโดยไม่ได้รู้เท่าทันถึงที่มาที่ไป เพราะ

หลายๆครั้งกระแสที่เกิดจากความคิดจากคนหมู่มากหรือการทำตามๆกันไป ก็อาจจะเป็นการเสียเวลาและเสียความเป็นตัวของตัวเอง เมื่อกระแสเหล่านั้นเปลี่ยนหรือจางหายไปจาก

ความนิยมในสังคมนั่นเอง

8. พวกเขามักจะใช้ชีวิตแบบพอเพียงเป็นส่วนใหญ่

พวกคนเก่งและฉลาด เรียนรู้ถึงความต้องการที่จำเป็นจากตัวเขาเอง คำว่าพอเพียงตรงนี้จึงไม่ได้แปลว่าจะต้องประหยัดหรือถึงขั้นกินอยู่อย่างอัตคัด พวกเขาเหล่านี้มักมีหน้าที่การงานที่ดี

มีฐานะการเงินสูงกว่าคนทั่วๆไปด้วยซ้ำ แต่นั่นก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตประเภทสุรุ่ยสุร่ายเกินตัว แต่พวกเขารู้จักใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งของอุปโภคบริโภคที่เขาได้คัดสรรมาได้เหมาะสม

กับราคาแล้วซะมากกว่า

9. พวกเขาคือมักจะมีศั ต รู เป็นตัวของเขาเองเสมอ

พวกคนเก่งและฉลาด มักจะสร้างตัวตนทางความคิดอีกด้านหนึ่งของพวกเขาไว้ซึ่งกำหนดเอาเองว่าเป็นศั ต รูตัวฉกาจ บ้างก็เป็นเพราะความสุดขั้วในเรื่องบางเรื่อง หรือบ้างก็เจตนาที่จะ

ท้าทายตัวเองให้คิดแตกต่างไปจากความคิดเดิมของตัวเขาเอง แต่ก็นั่นแหละที่สิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเขาเป็นคนสุดขั้ว ย้ำคิดย้ำทำจนหลุดจากความคิดเดิมๆ(ถ้าหลุดโลกมากๆบางคนอาจ

จะคุยถาม-ตอบกับตัวเอง) แต่ในอีกทางหนึ่งนี่แหละที่ทำให้พวกเขาเก่งเช่นเดียวกัน อย่างในกรณีของ Steve Jobs ก็ได้ครับ หรืออย่าง John Forbes Nash, Jr. จากหนังที่สร้างจากเรื่องจริง

จองเขาในเรื่อง A Beautiful Mind นั่นก็ด้วยเช่นกัน

10. พวกเขาอาจไม่ได้จำเป็นต้องดำเนินการใดๆสำเร็จเสมอไป

พวกคนเก่งและฉลาด ที่อยู่ในโลกของการทำธุรกิจ มักจะใช้เวลาดำเนินการอันยาวนานและต่อเนื่อง ซึ่งมันไม่ได้เป็นตัววัดกันแค่การตัดสินใจเพียงแค่ครั้งสองครั้งของธุรกิจที่ผ่านมาแล้ว

ซึ่งแน่นอนว่าตลอดเส้นทางก็ย่อมมีขึ้นมีลงบ้างเป็นธรรมดา ซึ่งนั่นก็จะเหมือนกับข้อข้างต้นว่าพวกเขาก็มีถูกมีผิดและต้องเป็นคนที่เหมั่นเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้อย่าง

น่าติดตามอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

ขอบคุณที่มา : reuangded.blogspot.

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…