Home ข้อคิด 10 นิสัย ที่ทำให้ไม่หลุดพ้นความจนสักที(อ่านแล้วกระจ่างเลย)

10 นิสัย ที่ทำให้ไม่หลุดพ้นความจนสักที(อ่านแล้วกระจ่างเลย)

5 second read
0
0
1,069

ความยากจน เป็นสิ่งที่ทุกคนต่างต้องการหลีกเลี่ยงและรู้สึกห ว า ด ก ลั วหากต้องเผชิญหน้ากับมัน แต่เชื่อหรือไม่ว่านิสัยบางอย่างก็เปรียบเสมือนตัวถ่วงที่คอยฉุดรั้งไม่ให้คน

หลุดพ้นจากความยากจนขึ้นมาได้เลย สิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากความยากจน คือ การสำรวจตนเองว่ามีนิสัยใดบ้างที่ทำให้ตนเองยังคงยากจน หากพบนิสัยหรือ

พฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านั้นแล้ว ให้สลัดนิสัยหรือพฤติกรรมเหล่านั้นทิ้งเสีย เชื่อได้เลยว่าวันหนึ่งจะประสบกับความร่ำรวยอย่างแน่นอน มาดูกันดีกว่าว่านิสัยใดบ้างที่ทำให้คุณ

ยังคงจนอยู่จนถึงตอนนี้

1. ไม่ใฝ่เรียนใฝ่รู้

คนจนส่วนมากมักจะหยุดนิ่งอยู่กับที่และมั่นใจว่าความรู้ที่ตนมีนั้นเพียงพอต่อการประกอบอาชีพแล้ว ทั้งที่ความเป็นจริงการเรียนรู้สามารถทำได้ตลอดทั้งชีวิต เมื่อโลกยังคงหมุนใน

ทุกๆวินาที ความเปลี่ยนแปลงบนโลกก็ยังคงสามารถเปลี่ยนไปได้ทุกวินาทีเช่นกัน ยิ่งหยุดนิ่งกับที่เท่าไรก็ยิ่งวิ่งตามโลกไม่ทันเท่านั้น หากต้องการหลุดพ้นจากความยากจนควรหันมา

สนใจในการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดในแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทั้งจากหนังสือ อินเทอร์เน็ต หนังสือเสียง โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น

2. สนใจ แต่เรื่องของคนอื่น

คนจนมักจะสนใจ แต่เรื่องของคนอื่น การซุบซิบนินทา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก่อประโยชน์ใด ๆ ให้กับรายได้ของพวกเขาเลย การสนใจเรื่องของผู้อื่นมากเกินไปจะทำให้เกิดความรู้สึกอิจฉา

เปรียบเทียบตนเอง จนในที่สุดก็กลายเป็นโทษโช คชะต า ต่างกับคนรวยที่มักจะสนใจกับเรื่องของตนเอง คิดวิธีการนำเงินไปต่อยอดและคิดว่าจะนำเงินที่มีไปล งทุ นในด้านใด

ล งทุ นอย่างไรจึงจะร่ำรวยมากขึ้นกว่าเดิม

3. คิดวันต่อวัน

คนจนมักจะคิดเอาตัวรอดไปแค่วันต่อวัน เช่น ทำงานวันนี้ได้เงินมาก็ถือว่าหมดภาระ คิดเพียงแค่ว่าวันนี้มีแต่พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรก็ช่าง ไม่ได้สนใจ ถือว่าพรุ่งนี้เป็นเรื่องของอนาคต

ที่ต้องคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้า จะเห็นได้ว่าคนจนไม่มีการวางแผนสิ่งใดเลย ไม่ว่าจะเป็นการออมเงินสำหรับวัยเกษียณ การออมเงินสำหรับค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น

4. ไม่กล้ารับความเสี่ ย ง

คนจนจะไม่กล้ารับความเสี่ ย ง เช่น การล งทุ นในสินทรัพย์ต่าง ๆ เพราะพวกเขาคิดว่าการล งทุ นคือความไม่แน่นอน ความคิดของพวกเขา หากได้รับเงินก้อนมาก้อนหนึ่งเขาจะฝากไว้

ในบัญชีและใช้เงินก้อนนั้นไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดลง ต่างจากคนรวยที่มักใช้เงินในการล งทุ นที่ แม้จะเสี่ยงแต่ก็คุ้มค่า หากได้รับผลตอบแทนที่มีมากกว่าการฝากเงินในบัญชี โดยก่อนที่

จะล งทุ น คนรวยจะศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนให้ละเอียดก่อนตัดสินใจ

5. มองโลกในแง่ลบ

คนจนส่วนมากมักมองโลกในแง่ลบ ยกตัวอย่างเช่น คนจนมักคิดว่าทำอย่างไรก็ไม่รวยขึ้นมาได้ มีชีวิตแบบนี้ก็เพียงพอแล้ว แต่ทั้ง ๆ ที่ความเป็นจริงเขาเองก็มีศักยภาพเพียงพอในการ

ทำสิ่งต่าง ๆให้ดีขึ้นมาได้ แต่คนจนเหล่านั้นมักติดกับดักทางความคิด มองทุกอย่างเป็นวิกฤติ ไม่พ ย ายามหาโอกาสให้กับตนเอง เขาจึงไม่สามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้นั่นเอง

6. ไม่ลงมือทำสิ่งที่ตนเองสนใจ

คนจนบางคนมีความรู้มากพอทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ก็ไม่กล้าหาญพอที่จะลงมือทำ ด้วยคนจนมักจะมีความคิดที่ว่า หากทำลงไปแล้วอาจจะสู้คนรวยไม่ได้ ด้วยความคิดเช่นนี้ ความฝัน

ของคนจนจึงไม่สามารถกลายเป็นความจริงได้ในที่สุด แตกต่างกับคนรวยที่ หากสนใจทำสิ่งใดก็จะศึกษาเรื่องนั้นและลงมือทำเลย แม้จะได้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามหวัง แต่ก็ได้ประสบการณ์

ที่หล่อหลอมให้เก่งกว่าเดิม ให้มีความรอบคอบ ความละเอียดต่อการทำงานมากกว่าเดิม

7. ทำงานเพื่อให้ได้เงินค่าจ้างเท่านั้น

คนจนมักจะทำงานเพื่อให้ได้เงินค่าจ้างวันต่อวัน โดยไม่คิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้เงินมากขึ้น หรือทำอย่างไรจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง เพราะหากมีธุรกิจเป็นของตนเอง เงินที่ได้รับจะต้องมาก

กว่าการทำงานเป็นลูกจ้างอย่างแน่นอน ส่วนใหญ่แล้วคนจนจะไม่กล้าเสี่ ย งและมักหารายได้จากการใช้แรงงานของตนเอง เพื่อให้อุ่นใจว่าจะมีรายได้แน่นอนทุกวัน

8. ขี้เหนียว

คนจนส่วนใหญ่มักจะขี้เหนียวและไม่ชอบทำบุญ เพราะเขามีแนวคิดที่ว่ากว่าจะได้เงินมาก็เหน็ดเหนื่อยแล้วเพราะอะไรเขาจึงต้องนำเงินไปทำบุญ แต่จริง ๆ แล้วความคิดนี้นับเป็นความคิดที่

ผิด เพราะยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับ ยิ่งให้ยิ่งมีความสุข ในขณะเดียวกัน หากขี้เหนียวในการทำบุญ หรือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เขาก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใครยามเมื่อเขาต้องลำบาก บางครั้งการ

ให้ก็อาจนำพาผลดีหลาย ๆ ด้านมาสู่ตัวผู้ให้ แม้ไม่ใช่ผลตอบแทนทางเงิน แต่ก็เป็นการได้รับผลตอบแทนทางใจ

9. สนใจ แต่ว่าจะนำเงินที่มีไปใช้อย่างไร

คนจนจะสนใจในการนำเงินไปใช้ หรือมองหาหนทางนำเงินไปสร้างความสุขให้กับตนเอง ไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยวจนเกินความจำเป็น การซื้อของแบรนด์เนม การกินหรูอยู่สบาย จะเห็นได้

ว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีมูลค่าลดลงและเป็นตัวการที่ทำให้เงินเก็บลดน้อยลง

10. สนใจ แต่การเสี่ ย งโ ช ค

คนจนจะสนใจ แต่การเสี่ ย งโช ค เสี่ ย งด ว ง ยกตัวอย่างเช่น การใช้เงินในการซื้อล็ อ ตเ ต อ รี่ การใช้เงินในการเล่นพ นั นบอล ด้วยพวกเขามีความคิดว่าการพ นั นจะทำให้รวยได้ใน

สักวันหนึ่ง ซึ่งความคิดนี้นับว่าเป็นความคิดที่ผิดอย่างยิ่ง เพราะการพ นั น แม้จะได้รับเงินมาจำนวนมาก แต่ก็สามารถหมดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน สิ่งที่คนจนควรมุ่งมั่นคือการนำเงินเก็บ

ไปล งทุ นให้เกิดประโยชน์และมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ดีกว่าจะนำเงินเหล่านั้นไปเสี่ ย งโช คที่โอกาสได้รับเงินกลับคืนมาน้อยเกินกว่าจะเรียกว่าการล งทุ นหากสามารถปรับเปลี่ยนนิสัย

ของตนเองได้ด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริง พร้อมทั้งมีความขยัน อดทน มุ่งมั่นสู่เป้ าหม า ย รับรองได้ว่าอนาคตจะหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างแน่นอน

ขอบคุณที่มา : m o n e y h u b .

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…