Home ข้อคิด 10 จุดอ่อนของคนไทย ที่ฟังแล้วไม่กล้าปฏิเสธเลย

10 จุดอ่อนของคนไทย ที่ฟังแล้วไม่กล้าปฏิเสธเลย

1 second read
0
1
12,876

10 จุดอ่อนของคนไทย..ที่คุณควรรู้

จุดอ่อนของคนไทย ที่เราคนไทยควรรู้ เพราะทุกข้อแทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า นั่นคือ ความจริง

ที่สะท้อนให้เห็นถึงสังคมไทยในปัจจุบัน และยังเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยนับล้าน..ต้องตกงาน

1. คนไทยรู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ำมาก โดยเฉพาะหน้าที่ต่อสังคม เป็นประเภท มือใครยาวสาวได้สาวเอา

เกิดธุรกิจการเมืองธุรกิจราชการ ธุรกิจการศึกษา ทำให้ประเทศชาติ ล้าหลังไปเรื่อยๆ

2. การศึกษายังไม่ทันสมัย คนไทยส่วนใหญ่เก่งแต่ภาษาของตัวเอง ทำให้ขาดโอกาส

ในการแข่งขัน กับต่างชาติในเวทีต่างๆ ไม่กล้าแสดงออก ขี้อาย ไม่มั่นใจในตัวเอง

จึงตามหลังชาติอื่น คนมีฐานะจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอก เพื่อโอกาสที่ดีกว่า

3. มองอนาคตไม่เป็น คนไทยมากกว่า 70% ทำงานแบบไร้อนาคตทำแบบวันต่อวันแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าไปวันๆน้อยคนนักที่จะทำงานเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอนมีเป้าหมายใน อนาคตที่ชัดเจน

4. ไม่จริงจังในความรับผิดชอบหน้าที่ ทำแบบผักชีโรยหน้าหรือทำด้วยความเกรงใจ

ต่างกับคนญี่ปุ่น หรือยุโรปที่จะให้ความสำคัญ กับสัญญาข้อตกลงอย่างเคร่งครัด

เพราะหมายถึงความเชื่อถือในระยะยาว คนไทยจึงถูกลดเครดิตความน่าเชื่อถือลงเรื่อยๆ

5. การกระจายความเจริญยังไม่เต็มที่ ประชากรประมาณ 60 – 70% ที่อยู่ห่างไกลจะขาดโอกาส

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเอง และชุมชน ซึ่งเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องส่งเสริม

6. การบังคับกฎหมายไม่เข้มแข็ง และไม่ต่อเนื่อง ทำงานแบบลูบหน้าปะจมูก ปรามปรามไม่จริงจัง

การดำเนินการตามก ฎห ม า ย กับผู้มีอำนาจหรือบริวารจะทำแบบเอาตัวรอดไปก่อนไม่มีมาตรฐาน

7. อิจฉาตาร้อน สังคมไทยไม่ค่อยเป็นสุภาพบุรุษเลี่ยงเป็นศรีธนญชัย ยกย่องคนมีอำนาจ มีเงิน

โดยไม่สนใจภูมิหลัง โดยเฉพาะคนที่ล้มบนฟูกแล้วไปเกาะผู้มีอำนาจเอาตัวรอด คนพวกนี้ร้ า ยยิ่งกว่า

ผู้ ก่ อ ก า รร้ า ย ดีแต่พูดมือไม่พายเอาเท้าราน้ำ ทำให้คนดีไม่กล้าเข้ามาเพราะกลัวเปลืองตัว

8. เอ็นจีโอค้านลูกเดียว บางกลุ่มอิงอยู่กับผลประโยชน์บ่อยครั้งที่ต้องเสียโอกาส

อย่างมหาศาล เพราะการค้านหัวชนฝา เหตุผลจริง ๆ ไม่ได้พูดกัน

9. ยังไม่พร้อมในเวทีโลก การสร้างความน่าเชื่อถือ ในเวทีการค้าระดับโลก

ยังขาดทักษะและทีมเวิร์คที่ดี ทำให้สู้ประเทศเล็กๆ อย่างสิงคโปร์ไม่ได้

10.เลี้ยงลูกไม่เป็น เด็กไทยขาดความอดทน ไม่มีความคุ้มกันเป็นขี้โร คทางจิตใจ ไม่เข้มแข็ง

เพราะการเลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน ไม่สอนให้ลูกช่วยตัวเอง ไม่กระตือรือร้นในการช่วยตนเอง

ขวนขวายแสวงหา ค้นหาตัวเองและไม่สอนให้สำนักรับผิดชอบต่อสังคม

อ่านจนครบ 10 ข้อ เป็นอย่างไรบ้างค่ะ แต่มันคือเรื่องจริงที่เถียงไม่ออก เห็นทีคนไทยของเรา

ต้องมีการปรับตัวกันอย่างหนักกันเลยทีเดียว เริ่มตั้งแต่ในครอบครัว สังคม ตลอดจนหน่วยงาน

ภาคธุรกิจและภาครัฐต้องร่วมกันตระหนักและหาทางแก้ไขอย่างจริงจัง

ขอบคุณที่มา : โดย คุณวิกรม กรมดิษฐ์ / add-money. net

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…