Home ข้อคิด ใช้ชีวิตอย่างคนจน แล้วคุณจะไม่มีวันจน(สอนใจดีมาก)

ใช้ชีวิตอย่างคนจน แล้วคุณจะไม่มีวันจน(สอนใจดีมาก)

6 second read
0
0
696

“ใช้ชีวิตแบบคนจนแล้วคุณจะไม่มีวันจน” เป็นคำพูดที่คนสมัยก่อน มักใช้สอนลูกหลานคนสมัยก่อนจะประหยัด อาจจะเพราะเคยผ่านความลำบากมาก่อน แต่ที่จริง!ก็ไม่น่าจะแบ่งว่าเป็น

คนสมัยก่อน หรือสมัยนี้ เพราะเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลมากกว่าผู้เขียนเชื่อว่า คนยุคใหม่เอง ก็มีไม่น้อยที่รู้จักใช้เงิ น แบ่งเงิ นเก็บออมไม่จำเป็นว่ามีมากต้องใช้มากเพียงแต่ด้วยความที่โลกเรา

อยู่ใ นยุคของทุนนิยม ที่เน้นเรื่องของการบริโภค นิยมเป็นที่ตั้งผู้คนเชื่อว่าความสุข จะเกิดขึ้นได้จากการใช้เ งิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินหรือเที่ยวก็เลยจัดกันเต็ม ไม่มีแล้วสำหรับคำว่าลำบาก

ก่อนสบายทีหลังเพราะต้องการสบาย ตั้งแต่วันนี้เลย ผู้คนในยุคนี้มีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงิ นเพื่อซื้อความสุขมากกว่าคนในอดีต นี่เป็นความจริงที่ทุกคนรู้ดี เพียงแต่บางครั้งเราต้องเหมือน

หยุดคิด หรือมีเบรกตัวเองไว้บ้าง การไปอ่า นเจอประโยคที่เป็นข้อคิดหรือคติ ทำให้เราหยุดหันมาทบทวน พฤติกรร มของตัวเอง ว่ามีอะไรที่มากหรือน้อยเกินไปแล้วก็ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิด

ความสมดุลมากขึ้น เหมือนอย่างที่ชาว พุ ท ธ ยึดเรื่องการเดินทางสายกลาง น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริงมากกว่า

“บางคนที่ยังเรียกตัวเองว่า ไม่มีหรือจนอาจจะเถียงว่า..” ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบจน ก็ถูกบังคับให้ต้องมีชีวิตแบบจนๆอยู่แล้วล่ะ ถ้าความคิดเริ่มต้นของคุณ เป็นแบบนี้แสดงว่าคุณไม่รู้ถึง

ความหมายเบื้องลึก เบื้องหลังของข้อความนี้ นำไปคิดและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชีวิต มีบางคนบอกว่า เห็นคนเก็บขยะเขากินอ าห า รถูกๆ ใส่เสื้อผ้าเก่าๆเขาก็ยังคงจนอยู่ ส่วนเจ้าของ

ร้านทอง กินอ าห า รในภัตตาคาร ใส่เสื้อผ้าหรูราคาแพงก็เห็นเขาก็ยังรวยอยู่ ถ้าคุณคิดแบบนี้ ก็แสดงว่าข้อความนี้ คงไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณจะเอาไปคิดต่อได้ ชีวิตคนเราจะแตกต่างกัน

ก็อยู่ที่ทัศนคติ ในการมองชีวิตที่แตกต่างนี้แหล่ะค่ะ การเปิดกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีทัศนคติในเชิงบวกเท่านั้นที่จะทำให้เราก้าวข้ามกำแพงที่มีอยู่ ในใจของตัวเราเองได้

“ใช้ชีวิตแบบจนแล้วคุณจะไม่มีวันจน” การใช้ชีวิตแบบคนจนไม่ได้หมายถึงให้เราต้องไปตกระกำลำบาก กินอ าห า รราคาถูกใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดๆ แต่หมายถึงเราต้องรู้จักเลือกกิน เลือกใช้

ไม่ฟุ่มเฟือยไม่กินทิ้งกินขว้าง หรือมีข้าวของมากมายเกินความจำเป็น ยกตัวอย่างง่ายๆเด็กที่จนเขาไม่มีสิทธิ์ เลือกอยู่แล้ว จานอาหารที่วางตรงหน้าก็คือสิ่งที่เขาต้องทาน แต่เด็กสมัยใหม่

บางคนสั่งอาหารมาทานไม่หมดถึงเวลาก็จะอ้อนสั่งอย่างอื่นใหม่ หากอย ากสอนลูกด้วยวิธีที่ถูกต้องก็คือต้องทาน ให้หมดเท่านั้นถึงจะสั่งใหม่ได้ เราต้องรับผิดชอบกับอ าห า รที่เราสั่งมา

เด็กยุคใหม่หลายคน ที่นั่งกินข้าวร้านอ าห า รตามสั่ง ไม่ได้มีเยอะมากค่ะ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็เหมือนกันมีเท่าที่ จำเป็นก็พอ แต่บางคนกลับมีรองเท้าตั้งหลายสิบคู่ในคราวเดียวกัน มันดู

จะเยอะเกินไป การอยู่ในสังคมบางครั้งเราก็จำเป็นต้องเห็นเพื่อนร่วมงาน คือคนร่วมสังคมที่มีฐานะแตกต่างกัน เขาใช้ ของแบรนด์เนม ราคาแพงเราไม่จำเป็นต้องไขว่คว้าหาของเหล่านี้

มาเป็นเจ้าของให้ลำบากเลือกที่จะเป็น และใช้ชีวิในแบบของตัวเองที่เหมาะสมกับฐานะและรายได้ของเรา ไม่สร้างหนี้ แล้ว เราก็จะไม่มีวันจนจริงๆค่ะถึงเราจะไม่ได้มีมาก เท่าคนอื่นแต่มั่นใจ

ได้เลยว่า เราจะไม่จนแน่ๆการใช้ชีวิตแบบพอเพียงหรือในความหมาย แบบจนๆนี่แหละที่จะบ่มเพาะกลายเป็นนิสัย ที่ติดตัว ของเราไปเราจะไม่รู้สึกว่าขาดอะไร แต่เมื่อไหร่ที่เราได้อะไรมาเพิ่ม

มันจะเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆ ตรงกันข้ามถ้าเราใช้ชีวิตเกินๆอยู่ตลอด ถึงเวลาที่เราต้องขาดมันจะเป็นความรู้สึกที่ดีได้อย่างไร เปรียบเทียบง่ายๆ ถ้าเรากินอาหารในห้างทุกมื้อกับเลือกกิน 2-3 มื้อ

ต่อสัปดาห์ มื้อไหนที่จะสร้างความสุข และความประทับใจให้เราได้มากกว่ากัน แถมเงิ นยังเหลือติดกระเป๋ามากกว่าอีกด้วย ไม่จนกรอบก่อนสิ้นเดือนแน่ถ้าวางแผนให้ดีๆนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆ

“ใครไม่เคยจนมาก่อนก็คงย าก ที่จะรู้ว่าความจนมันน่ากลัวขนาดไหน”และนี่เองที่เป็นที่มาของสิ่งที่รุ่นพ่อแม่ ปู่ย่า ตา ยายเรา พย าย ามสอนอยู่เสมอแม้ว่าปัจจุบันหลายคน จะต่อสู้

จนกลายมาเป็น คนร่ำรวยได้แล้วก็ตามให้ลูกหลาน รู้จักประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย เป็นพื้นฐานไว้ก่อนจากนั้นที่สำคัญคือ ต้องรู้จักคิดเพื่อต่อยอด สร้างความก้าวหน้าขึ้นไปให้ได้ถ้าเรารู้จักใช้ชีวิต

แบบ “คนจน”ในความหมายที่ว่า..คือให้ใช้จ่ายน้อยกว่าที่หามาได้“แบบนี้ไม่มีวันจน” แน่ๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ ที่ใช้เงิ นมากเกินกว่าที่หามาได้เรียกว่า ใช้เงิ นแบบคนรวยทั้งที่ไม่ใช่คนรวย คุณก็จะ

“อยู่แบบจนๆ”แบบนี้และไม่มีวันเป็นคนรวยกับเขาได้ แม้ว่าเราจะเป็นคนยุคใหม่ ที่หันไปทางไหนก็มีแต่เรื่องของบริโภคนิยม แต่อย่างไรก็ขอให้มีสติ รู้เท่าทันโลก ที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปรู้ว่า

ตัวเราเองกำลังทำอะไรอยู่ รู้ว่าเราอยู่ในฐานะไหน รู้ว่าการใช้จ่ายของเรามากหรือน้อยเกินจำเป็นให้สิ่งนี้เป็นพื้นฐาน ที่ติดตัวเราไป ไม่ว่าจะที่ไหนๆ ในทุกๆวันเชื่อสิคะ!ว่าคุณจะไม่มีวันจนค่ะ

ขอบคุณที่มา : m o n e y h u b

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…