Home เรื่องน่ารู้ เวลาเจอคนดูถูกกันซึ่งๆ หน้า..จะรับมืออย่างไร

เวลาเจอคนดูถูกกันซึ่งๆ หน้า..จะรับมืออย่างไร

4 second read
0
0
659

มนุษย์ที่ชอบใช้คำพูด วิพ ากษ์ วิจ ารณ์ ผู้อื่นหรือดูถูกคนอื่นนั้น ส่วนใหญ่แล้วมี ป ม อยู่ในใจที่อย ากได้ใคร่ มีมากกว่าคนอื่น เลยพย าย ามที่จะกดให้คนอื่น

ต่ำลงเพื่อให้ตนเองดีขึ้น บางครั้งก็ทำให้ปมของผู้อื่นกลายเป็นเรื่อง สนุกสนานเพื่อให้ตนเองเด่นขึ้นมา ซึ่งพฤติก รรมเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นพฤติก รรม ที่

สร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่น แต่การดูถูกคนอื่นนอกจากใช้คำพูดหย าบคาย ไม่สร้างสรรค์แล้ว ยังมาในรูปแบบของคำที่เหมือนจะชมด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่ าง

เช่นเมื่อคุณไปสัมภ าษณ์ งานและวุฒิการศึกษาของคุณนั้นดีเลิศ เพียงแต่ไม่ได้จบมาจากมหาวิทย าลัยดัง แล้วคนที่ สัมภ าษณ์ งานคุณก็พูดกับคุณว่า

“คุณนับว่าโชคดีมากที่ได้มาสัมภาษณ์งานในวันนี้ เพราะเมื่อพิจารณา จากสถาบันที่คุณจบแล้ว หาได้น้อยคนที่จะมาถึงการสัมภาษณ์งานในวันนี้ได้”ฟังดู

แล้วเหมือนถูกชมใช่ไหมแต่ ในความเป็นจริงแล้ว คนสัมภาษณ์งานกำลังดูถูกสถาบันที่คุณจบว่าไม่สามารถผลิตคนที่มีคุณภาพได้เมื่อสังคมเต็มไปด้วย คนที่

ชอบดูถูกคนอื่นให้เกียรติกัน ด้วยทรัพย์สินและสถาบันการศึกษา ก็คงถึงเวลาแล้วที่เราต้องรับมือกับมนุษย์จอมดูถูก ที่คำพูดของพวกเขาจะไม่มีผลต่อเราอีกต่อไป

1.ทำเรื่องที่เขาดูถูกคุณให้กลายเป็นเรื่องตลกไปเลย

การหัวเราะนั้น ทำให้คนหลั่ ง ส าร เอนโดฟีน เมื่อเจอคนมาทำให้ไม่สบอารมณ์พูดจาดูหมิ่นเหยี ย ด หย าม ตลอด ขอให้ปล่อยมันออกมาเป็นเสียงหัวเราะ

และจงนึกไว้เสมอว่าไม่มีใครบนโลกนี้ ที่ไม่เคยถูกดูถูก หากคุณไม่สามารถ หัวเราะได้ ก็จงแสร้งว่าเรื่องที่ถูกดูถูก นั้นเป็นเรื่องตลก เพียงเท่านี้คำพูดของคน

เหล่านั้นก็ทำอะไรคุณไม่ได้แล้ว

2.หลีกเลี่ยงที่จะปะทะกับพวกชอบดูถูกคนอื่น

จงหลีกเลี่ยงที่จะปะทะ กับพวกชอบ ดูถูกคนอื่นและพย าย ามเตือนตัวเองเข้าไว้ว่า ถ้าเราไม่ชอบให้ใครมาดูถูกเรา เราก็จะไม่ทำแบบนั้นกับใครอย่ างแน่นอน

เช่นกัน แต่ถ้าอย ากทำให้คนที่ชอบดูถูกคนอื่นให้รู้สึกสำนึกบ้ าง

คุณต้องไม่ตอบโต้และแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคำดูถูกของคนเหล่านั้น ไม่มีความหมายใดๆต่อคุณเลย

3.เมื่อเจอการดูถูกซึ่งหน้าให้หายใจลึกๆ เข้าไว้

เวลาเจอคน ดูถูกซึ่งหน้า และคุณรู้สึกโกรธมากขอให้สงบสติอารมณ์เข้าไว้ค่อยๆหายใจอย่ างช้าๆ เอาใจของคุณไปโฟกัสที่ลมหายใจจากนั้น คุณจะรู้สึก

ผ่ อนคลายและปล่อยวางคำพูดที่มี คนดูถูกคุณไปได้ จากนั้นค่อยฝึก ที่จะรับมือในระยะย าว

4.วิธีการระยะย าวที่จะรับมือพวกชอบดูถูกคนอื่น

จงเรียนรู้ที่จะทนฟัง คำพูดที่หย าบคายเหล่านั้นให้ได้หากมีคุณมาว่าคุณว่า “คุณไม่ได้เจ๋งจริง” ก็จงตอบเขาไปว่า “ใช่คุณพูดถึง ผมไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรจริงๆ”

แต่จงจำไว้ว่านี่เป็นเพียงแค่การตอบโต้ เป็กการฝึกอย่ างชาญฉลาดเพื่อรู้เท่าทันคนที่ชอบดูถูกคนอื่น

5. จงรับมือด้วยการเพิกเฉย

โดยส่วนใหญ่แล้ว พวกที่ชอบสบถคำหย าบว่าคนอื่นทำเพียงเพื่อต้องการเรียกร้องความสนใจและ ถ้าคุณให้ความสนใจ แถมยังเอาคำพูดของคน พวกนี้มาใส่ใจ

ก็จะเข้าทางพวกเขาไป ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุด คือเพิกเฉยเสีย ให้คำพูดของคนเหล่านี้ เป็นแค่เรื่องเล่าที่ผ่านมา และก็จะเลยผ่านไป

ขอบคุณที่มา : t o n k i t 3 6 0

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In เรื่องน่ารู้

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…