Home ข้อคิด เรื่องจริงคนยุคสมัยนี้ กินหรูอยู่สบาย อวดรวย เพื่อให้ตัวเองดูดี

เรื่องจริงคนยุคสมัยนี้ กินหรูอยู่สบาย อวดรวย เพื่อให้ตัวเองดูดี

9 second read
0
0
1,047

อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่อย ากให้คนยุคใหม่ได้อ่านจากการสำรวจพบว่า..

คนสมัยนี้ชอบใช้เงินฟุ่มเฟือย อวดรวย แม้รายได้น้อย

ชอบแสดงถึงความอู้ฟู่โดยปิดบังความจริงวันนี้จึงนำบทความดีๆ

ที่จะช่วยเตือนสติให้กับคนที่กำลังใช้เงินแบบผิ ดๆ อยู่

1.ถ้าคุณ มีเงินเดือน 15,000 บาท เดือนนึงทำงาน 22 วัน วันละ 8 ชั่ วโมง

เดินทาง ไป-กลับ 2 ชั่ วโมง เป็น 10 ชั่ วโมงเท่ากับคุณทำงาน

เดือนละ 220 ชั่วโมงคุณจะมีค่าแรงคิดเป็นชั่ วโมงละ 68 บาท

หรือ ตีเป็นตัวเลขกลมๆ ง่ายๆ 70 บาท/ชั่ วโมง

2.ถ้าคุณกินกาแฟแก้วละ 140 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป 2 ชั่วโมง เพื่อกาแฟแก้วนั้น

3.ถ้าคุณกินบุฟเฟ่หรูมื้อละ 350 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป 5 ชั่วโมงเพื่อกาแฟแก้วนั้น

4.ถ้าคุณซื้อโทรศัพท์เครื่องละ 30,000 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป 428 ชั่วโมงเพื่อมือถือเครื่องนั้น

5.ถ้าคุณซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมราคา 70,000 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป 1,000 ชั่ วโมงเพื่อกระเป๋าใบนั้น

อายุเฉลี่ยของคนเราอยู่ที่ 70 ปี หรือ 613,200 ชั่ วโมง ถ้านอนวันละ 8 ชั่ วโมง

เราจะเหลือชีวิตที่รู้สึกตัวเวลาที่ตื่นนอ นอยู่ 408,800 ชั่วโมงแต่ละชั่ วโมง

ถูกใช้ไปแลกกับอ าห า ร สิ่งของ และของฟุ่ มเฟือยอื่นๆ แค่เพื่อตอบสนอง

กิเ ล สส่วนตัวหรืออาจแค่เพื่ออยากให้มีหน้ามีตาในสังคมไม่ได้บอกว่า ห้ามซื้อ

ห้ามฟุ่ มเฟื อย หรือทำแบบนี้แล้วผิ ด อยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนแต่

ประเด็นคือถ้าซื้อน้อยลง คุณก็จะมีเวลาใช้ไปกับสิ่งที่รัก คนที่รักเพิ่มขึ้นบนความ

พย ายามเท่าเดิมคิดก่อนซื้อดีกว่ามั้ย?คุณมีเงินมากหรือน้อยไม่สำคัญที่สำคัญคือ

คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ใช่เชื่อมั่นในกาแฟราคาแพงกระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรู

รถหรู ที่ต้องก้มหน้าก้มตาผ่อนของเหล่านี้ อาจดูดีดูเท่ แต่ถ้าความสามารถและรายได้

เรายังไม่พออย่าใช้ชีวิตเกินตัวคนที่ฟุ่มเฟือยแล้วไม่เ ดื อ ด ร้ อ นก็มี เพราะเขามีกำลังซื้อ

แต่ส่วนใหญ่ ก็ไม่ใช่แบบนั้นทำไปเพราะหน้าใหญ่ใจโต ความเชื่อมั่นในตัวเองของคุณ

จะเป็นตัวตัด สินว่าคุณจะกล้าเชื่อมั่นในอะไรสักอย่างไหมกล้าที่จะเดินสวนทางกับ

แนวคิดส่วนใหญ่ในสังคมไหม ถ้าคุณไม่กล้าเชื่ออะไรสักอย่างคุณก็จะไม่ได้เริ่ม

ทำอะไรเลย แล้วเมื่อคุณไม่เริ่มต้นก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างก็คงเป็นไปแบบเดิม

ในแบบที่กระแสสังคมพาไป..ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอย่างเช่นตอนนี้ เราควร

เก็บเงินเอาไว้บ้าง เพราะหากเกิดเหตุการณ์ฉุ กเ ฉิ น หรือมีเหตุจำเป็นให้ต้อง

ใช้เงินขึ้นมา เราจะได้มีเงินสำรองเอาไว้ใช้จ่ายในอนาคต

ขอบคุณที่มา : b e a u t i i n f o . c o m

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…