Home ข้อคิด เทคนิค เลี้ยงลูกให้มีความสุขด้วยวิธี 5 ให้ 1 ห้าม

เทคนิค เลี้ยงลูกให้มีความสุขด้วยวิธี 5 ให้ 1 ห้าม

5 second read
0
0
4,198

คุณพ่อคุณแม่จึงต้องพย ายามหาเทคนิคและวิธีการเลี้ยงลูกที่หลากหลายแต่เหมาะสมกับธรรมชาติและพัฒนาการของลูก แต่ไม่ว่าจะด้วยวิธีอะไรก็ตาม การเลี้ยงลูกที่มีคุณภาพ

ย่อมต้องอาศัยทั้งเวลา ความใส่ใจ รวมถึงเปิดใจที่จะค้นหาเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ มาปรับใช้กับลูกของตัวเองเสมอเพราะการที่ได้เห็นลูกมีความสุขก็คือความสุขของคุณพ่อคุณแม่

อย่างเรา วันนี้ จะมาแนะนำเคล็ดลับเลี้ยงลูกให้มีความสุขด้วยวิธี ‘ให้ 5 ห้าม 1’ แต่จะหมายถึงอะไรนั้น มาดูกันเลย

1. ให้ลูกรู้จักการเป็นตัวของตัวเอง

คุณพ่อคุณแม่ควรเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้ สำรวจ และทดลองทำอะไรด้วยตัวเอง ปล่อยให้ลูกมีอิสระในการเลือกให้ความสนใจสิ่งต่างๆ โดยมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูอยู่ใกล้ๆ และ

ให้คำแนะนำเท่าที่จำเป็น การให้ลูกมีอิสระในการคิดและตัดสินใจด้วยตัวเอง จะส่งผลให้ลูกมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น

2. ให้ลูกช่วยทำงานบ้าน

การมอบหมายหน้าที่ให้ลูกช่วยทำงานบ้านเป็นการสร้างและส่งเสริมศักยภาพรอบด้านให้กับลูก รวมถึงช่วยให้ลูกรู้จักการช่วยเหลือ รู้จักแบ่งปัน แสดงความมีน้ำใจต่อคนในครอบครัวอีกด้วย

3. ให้ความสำคัญกับการมีเวลาให้ลูก

เมื่อคุณพ่อคุณแม่มีเวลาว่าง ควรมองหากิจกรรมที่ทำร่วมกันทั้งครอบครัว เช่น ทำกิจกรรมประดิษฐ์ของเล่น ดูหนัง ทำอ าห า ร รวมถึงการกิจกรรมนอกบ้าน เช่น ไปสวนสั ต ว์ ไป

พิพิธภัณฑ์ เพราะการที่ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้เหนียวแน่น ทำให้เด็กๆ รู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และมองเห็นว่าเวลาที่

ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นั้นพิเศษเสมอ

4. ให้ลูกรู้ว่าลูกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเสมอ

เวลาที่ลูกมีพฤติกรรมหรือคำพูดที่ไม่น่ารัก คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรใช้อารมณ์ตอบโต้หรือทำให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองแปลกแยก เช่น คำขู่ว่าทำแบบนี้แล้วจะไม่รัก หรือการเปรียบเทียบลูกกับ

เด็กคนอื่น แต่ควรใช้เหตุผลอธิบายให้ลูกเข้าใจว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่ถึงไม่พอใจ และอย่าลืมแสดงออกให้ลูกเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่รักลูก แม้ว่าลูกจะทำตัวไม่น่ารัก แต่ลูกก็เป็นส่วนหนึ่ง

ของครอบครัวและทุกคนพร้อมที่จะให้อภัยเสมอ

5. ให้โภชนาการที่ดีแก่ลูก

อาห า รถือเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างร่า งก า ยและพัฒนาการของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการให้ลูกได้ดื่ ม น ม แม่ตั้งแต่แรกเกิด หรือดื่มนมที่อุดมไปด้วยสารอาห า รครบถ้วนที่จำเป็น

ต่อการเจริญเติบโตของลูก รวมถึงการรับประทานอาห า รที่ดีต่อสุขภ า พเพื่อการเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรงสมวัย

6. ห้ามเปรียบเทียบลูกกับคนอื่น

บางครั้งคุณพ่อคุณแม่อาจเผลอใช้คำพูดเปรียบเทียบลูกกับคนอื่น เช่น พูดว่าคนอื่นเก่งกว่า ดีกว่า เพื่อที่จะเป็นแรงผลักดันให้ลูกพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง

เพราะฉะนั้นควรเข้าใจและภูมิใจในสิ่งที่ลูกเป็นให้มากที่สุด หากคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกทำอะไร ก็ควรเป็นตัวอย่างที่ดี ทำให้ลูกเห็น และคอยสนับสนุนในด้านที่ลูกสนใจมากกว่า

การบังคับให้ลูกทำในสิ่งที่ไม่ชอบ

ขอบคุณที่มา : a b o u t m o m .

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…