Home ข้อคิด เทคนิคสอนลูกอย่างไร ให้ช่วยเหลือและพึ่งตัวเองไได้

เทคนิคสอนลูกอย่างไร ให้ช่วยเหลือและพึ่งตัวเองไได้

5 second read
0
0
1,263

เมื่อลูกเติบโตขึ้น ไม่ว่าจะทั้งร่  า งก า ย จิตใจ รวมไปถึงความรู้ความเข้าใจต่างๆ ก็ย่อมเพิ่มมากขึ้น การเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัยของลูก

ตอนลูกยังเล็ก คุณพ่อคุณแม่อาจจำเป็นต้องคอยให้ความช่วยเหลือลูกทุกอย่าง แต่เมื่อโตขึ้น ลูกก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีช่วยเหลือและพึ่งพาตัวเอง เพราะการดูแลตัวเองได้ เป็นอีกหนึ่งสิ่ง

สำคัญสำหรับการเติบโตเมื่อลูกเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือและพึ่งพาตัวเองได้แล้ว ยังเป็นการเริ่มต้นให้เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้อีกด้วย

1. ปล่อยให้ลูกทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง

บางครั้งคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยชินกับการทำทุกอย่างให้ลูก ไม่ว่าจะช่วยจัดกระเป๋า แต่งตัว ใส่รองเท้า ป้อนข้าว ทำให้ลูกไม่ได้เรียนรู้ที่จะทำอะไรด้วยตัวเอง และอาจรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องทำเอง

ก็ได้ เพราะอย่างไรพ่อแม่ก็จะคอยทำให้อยู่ดีแต่วิธีการที่ดีคือการปล่อยให้ลูกได้ลองช่วยเหลือตัวเองบ้าง เริ่มจากเรื่องง่ายๆ เช่น ใส่รองเท้าเอง ติดกระดุมเสื้อด้วยตัวเอง นอกจากจะทำให้ลูกเรียนรู้

การดูแลตัวเองแล้ว ยังฝึกให้ลูกรู้จักแก้ไขปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ด้วยตัวเองได้อีกด้วย

2. ให้ลูกตัดสินใจด้วยตัวเอง

นอกจากปล่อยให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเองแล้ว การตัดสินใจ ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ควรเปิดโอกาสให้ลูกได้ลองตัดสินใจด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นวันนี้ลูกอยากใส่ชุดสีอะไรดี วันนี้ลูก

อยากกินส้มหรือแก้วมังกรเป็นผลไม้หลังกินข้าว หรือวันนี้ลูกอยากจะอ่านนิทานเล่มไหนการให้ลูกได้ตัดสินใจเองจะทำให้เขาเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง ฝึกการตัดสินใจ รวมไปถึงทำให้ลูกเป็น

เ ด็ กที่กล้าทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้น

3. สอนลูกให้รู้จักเงิน

แม้ว่าเรื่องเงินจะดูยังอยู่ห่างไกลกับเ ด็ ก แต่ในความเป็นจริงการสอนให้ลูกรู้จักว่าเงินเท่านี้ มีค่าเท่าไหร่ นับอย่างไร จะเป็นการทำให้เด็กเห็นคุณค่าของเงิน รู้จักเก็บออม ซึ่งส่งผลสำคัญทำให้เขา

รู้จักรับผิดชอบตัวเองและพึ่งพาตัวเองมากยิ่งขึ้น

4. อ่านหนังสือกับลูกและปล่อยให้ลูกได้อ่านด้วยตัวเองบ้าง

การอ่านหนังสือนิทานกับลูก พร้อมตั้งคำถามและเปิดโอกาสให้ลูกถามสิ่งที่ตัวเองสงสัย จะช่วยเพิ่มกระบวนการคิดให้กับลูกได้เป็นอย่างดี แต่คุณพ่อคุณแม่ไม่จำเป็นต้องคอยอ่านหนังสือให้

ลูกฟังทุกครั้ง เพราะการปล่อยให้ลูกได้อ่านหนังสือด้วยตัวเอง ยังเป็นการเพิ่มทักษะการใช้ความคิดและใช้เวลาอยู่กับตัวเองได้ดียิ่งขึ้น

5. ให้ลูกรู้เสมอว่าคุณพ่อคุณแม่มองเห็นความพย า ย า มของเขา

ความพย าย า มของลูกจะยิ่งมีพ ลั งมากขึ้น ถ้าหากเขารู้ว่าพ่อแม่ภูมิใจและมองเห็นความพย าย า มของเขา ลูกจะยิ่งอยากทำอะไรได้ด้วยตัวเอง เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้ตัวเอง และ

อยากให้คุณพ่อคุณแม่เอ่ยปากชื่นชมเล็กๆ น้อยๆ เพราะฉะนั้น อย่าลืมที่จะแสดงออกว่าคุณเห็นความพย าย า มของเขานะคะ

ขอบคุณที่มา : a b o u t m o m .

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…