Home ข้อคิด สอนลูกจับปลา..ไม่ใช่จับปลาให้ลูก (อยากให้พ่อแม่ได้อ่าน จะเข้าใจมากขึ้น)

สอนลูกจับปลา..ไม่ใช่จับปลาให้ลูก (อยากให้พ่อแม่ได้อ่าน จะเข้าใจมากขึ้น)

7 second read
0
0
918

มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งว่า… วัยรุ่นคนหนึ่ง ขอเงินแม่ไปเที่ยว แม่บอกว่า ลูกรู้ไหมว่า…สมัยแม่อายุเท่าลูก ไม่เคยเที่ยวที่ไหนต้องทำงานทุก อ ย่ า ง พับถุงกระดาษขาย ตัดใบตองขนไปส่งขาย

ในตลาด แต่ละบาท แต่ละสตางค์ต้อง อาบเหงื่อต่างน้ำลูกนั่งฟังแม่เงียบๆ ลูกต้องรู้จักความลำบาก ไม่งั้นอีกหน่อยเกิดไม่มีแม่แล้วจะทำยังไง ซักผ้าเองยังไม่ได้ ขึ้นรถเมล์ ก็ไม่เป็นใช้เงิน

อย่างนี้ จะเอาตัวรอดได้ยังไง เมื่อแม่เทศน์จบ ก็ควักเงินยื่นให้ลูก นี่ไม่ใช่เรื่องแต่ง พ่อแม่จำนวนมากทำ อย่าง นี้ เมื่อลูกขอเงินไปเที่ยว จะพร่ำบ่นลูก และเล่าเรื่องเมื่อตนเผชิญความลำบาก

ในสมัยก่อน เล่าย้อนไปถึงชีวิตลำบาก ของตนในวัยเท่ากัน แล้วปิดท้ายด้วยการให้เงิน ลูกไป คนหาเช้ากินค่ำ สมัยก่อนไม่มีคำว่า มรดก ในพจนานุกรมชีวิต ทุก อย่าง ในชีวิตต้องหามาเอง

ทว่า คนรุ่นนี้เมื่อลืมตา อ้าปากได้และเป็นพ่อแม่ มักจะทำให้ลูกเสี ยคน โดยไม่ตั้งใจ พ่อแม่จำนวนมาก เก็บเงินเก็บทองไว้ โดยไม่ยอมใช้ บอกว่า เก็บไว้ให้ลูกเหตุผลอาจเพราะ พ่อแม่ไม่

อยากให้ลูก ผ่ า น ความลำบาก เหมือนตัวเอง การเตรียมทุก อ ย่ า ง ให้ลูก เหมือนสะท้อนสิ่งที่ตัวเอง อยาก ได้ในวัย เ ด็ ก แต่มันกลับสร้างนิสัย ไม่สู้งานหนักให้ลูกไปโดย ป ริ ย า ย

ไม่มีเงินเป็นปัญหา มีเงินก็เป็นปัญหา บางครั้งการมีเงินมาก อาจทำให้เลี้ยงลูก ยาก ขึ้น เงินก็เหมือน ไขมันในร่างกายน้อยไปก็ไม่ดี มากไปก็ อั น ต ร า ย (ในสังคมบูชาคนรวย) และการรวย

ทางลัดการอบรมสั่งสอนลูก เดี๋ยวนี้ย าก ขึ้น เพราะ สิ่งเร้ารอบตัวทางเดียว ที่จะให้ลูกโตขึ้นแล้วยืนด้วย ลำแข้งของตัวเองได้ คือ ต้องสอนเรื่องวินัย การใช้เงินและความอดทน การรู้จักใช้ชีวิต

และรับผิดชอบตัวเอง อ ย่ า สร้างปัญหาแก่ สังคมไม่พอกพูนด้วย ไ ข มั น แห่ง วั ต ถุ นิ ย มมากเกินไป พ่อแม่ต้องมองภาพกว้าง และมองให้ออกว่า หากให้มากเกินไป จะทำให้ลูกไม่รู้จัก

หามาด้วยตัวเอง หรือไม่ทำอะไร ไม่เป็นเลยหรือเปล่า… กลายเป็นรอแต่แบมือขอ อย่าง เดียว ความรักย่อมเป็นเรื่องดี แต่ต้องรักให้ถูกวิธีด้วย คนรวยที่ฉลาดรู้ว่าการได้เงิน เป็นเรื่องง่ายกว่า

การใช้เงิน และคนที่ไม่รู้จักหาเงิน มัก ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย คนที่รวยจากสมบัติที่ได้มาง่ายๆ จากมรดกอาจจะ ข า ด ความรู้สึกดีๆ ของการสร้างตัวด้วยตัวเอง ข าดความภาคภูมิใจ ของการหามาได้

และทักษะการแก้ปัญหาชีวิต มีตัว อย่าง จริงไม่น้อย ที่คนรวยแบ่งสมบัติครึ่งหนึ่ง ให้องค์กรการกุศลและที่เหลือให้ลูกหลาน เพื่อให้ลูกๆเรียนรู้ ที่จะยืนด้วยตัวเอง และสร้างมันขึ้นมา ใหม่

มหาเศรษฐีลำดับต้นๆ ของโลก อ ย่ า ง วอร์เรนบัฟเฟตต์บอกว่าลูกๆ ของเขาจะต้องแผ้วถางทาง ของพวกเขาเอง แน่นอนลูกๆของเขาก็รู้ว่า เขารอช่วยทุก อ ย่ า ง แต่ ก็ต้องลงแรงทำงาน

การให้เงินทองแก่ลูกหลาน ด้วยจำนวนที่มาก พอสบายทั้งชีวิตเพียงเพราะพวกเขาเกิดมา ในครอบครัวที่ร่ำรวย เป็นเรื่อง อั น ต ร า ยเพราะการให้อาจ ทำ ร้ า ย ลูกๆทางอ้อม บัฟเฟตต์ จึงให้

มรดกแก่ลูกหลานมากพอที่พวกเขารู้สึกว่า สามารถทำอะไรก็ได้ แต่ไม่มากพอที่พวกเขาไม่ต้องทำอะไรเลย เราต้องสอนค่านิยมชื่นชมบุคคล ที่สร้างตนเองจากศูนย์ หาเงิน อ ย่ า ง สุจริตรู้คุณค่า

ของการทำงานการสร้างตัว สิ่งที่ควรให้ลูกๆมากกว่า เงินก็คือความเอา ใจใส่รับรู้ กิ จ กรรม ที่ลูกทำ เป็นเพื่อนกับลูก นี่อาจเป็นสิ่งที่มีค่ากว่าการให้เงิน อย่าง เดียวตามสุภาษิตที่ว่า…

” สอนลูกจับปลา ไม่ใช่จับปลาให้ลูก”

ขอบคุณที่มา : จาก b i t c o r e t e c h

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…