Home ข้อคิด สมัยนี้คนชอบฟุ่มเฟือย อวดรวย กินหรู อยู่แพง (เตือนสติดีมาก)

สมัยนี้คนชอบฟุ่มเฟือย อวดรวย กินหรู อยู่แพง (เตือนสติดีมาก)

9 second read
0
0
621

มันคืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่คนในยุคนี้มักจะเป็นกัน เพราะคนสมัยนี้ ส่วนมากนั้นชอบใช้เงินฟุ่มเฟือยอวดรวยกัน ทั้งๆ ที่ตัวเองร ายได้น้อย มักจะแสดงถึงความมั่งมี

ปิดบังความจริงเอาไว้ฉะนั้น วันนี้จึงนำบทความดีๆ เพื่อช่วยเตือนสติ ให้กับคนที่กำลังใช้เงินแบบผิดๆ ให้กลับมาถูกที่ถูกทางหากคุณมีเงินเดือน 15,000 เดือนๆ นึง

ทำงาน 22 วัน ทำงานวันละ 8 ชั่ วโมงเดินทางไปทำงาน ไป-กลับก็ราวๆ 2 ชั่ วโมง เป็น 10 ชั่ วโมง (นั่นเท่ากับคุณทำงานเดือนละ 220 ชั่ วโมง)ทีนี้คุณจะมีค่าแร ง

คิดเป็นรายชั่ วโมงละ 68 บาท คิดเป็นตัวเลขกลมๆ 70 บาท/ชั่ วโมง นั่นเองหากคุณกินกาแ ฟแก้วละ 140 บาท แปลว่าคุณแลกเวลา ในชีวิตไป 2 ชั่ วโมงเพื่อกาแฟ

แก้วนั้น หากคุณกินบุฟเฟ่มื้อละ 350 บาท คือคุณแลกเวลาในชีวิตไป 5 ชั่ วโมงเพื่อบุฟเฟ่มื้อนั้น หากคุณซื้อโทรศั พท์เครื่องละ 30,000 คือคุณแลกเวลาในชีวิต

ไป 428 ชั่ วโมงเพื่อมือถือ และหากคุณซื้อกระเป๋ าแบร น ด์เนม 70,000 บาท เท่ากับว่าแลกเวลาในชีวิตไป 1,000 ชั่ วโมงเพื่อกระเป๋าใบนั้นๆ และอายุเฉลี่ยๆ ของ

คนเรา จะอยู่ที่ราวๆ 70 ปี หรือ 613,200 ชั่ วโมงนั่นเอง นอนวันละ 8 ชั่ วโมงเราจะเหลือชีวิต ที่รู้สึกตัวเวลาที่ตื่นนอน อยู่ประมาน 408,800 ชั่ วโมง และแต่ละชั่ วโมง

มันก็ถูกใช้ไปแลกกับอ าห า รสิ่งของต่างๆ และของฟุ่มเฟือยอื่นๆ มากมายเพื่อตอบสนองตัวเองเท่านั้น หรือบางครั้งแค่เพื่อต้องการให้มีหน้ามีตาในสังคมเท่านั้นแต่

ทีนี้ เราไม่ได้บอกว่า ห้ามซื้อห้ามฟุ่มเฟือย เพราะมันอยู่ที่ความพอใจของแต่ละคน แต่คือ หากซื้อน้อยลงคุณก็จะมีเวลาใช้ ไปกับสิ่งที่รักคนที่รักเพิ่มมากขึ้น บนความ

พย าย ามเท่าๆ เดิม ฉะนั้นแล้วคิดก่อนซื้อดีกว่าไหมแม้คุณมีเงินมากหรือน้อย มันไม่สำคัญ ที่สำคัญ คือคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ใช่เชื่อมั่นใน กาแฟแพงๆกระเป๋า

แบ ร นด์หรู รถหรู ที่ต้องผ่ อนไปทุกๆเดือน เพราะของเหล่านี้ ดูดี ดูเท่ก็จริง แต่ถ้าความสามารถและร ายได้เรายังไม่พอขนาดนั้น เพราะงั้นจึงอย่ าใช้ชีวิตเกินตัว

คนที่ฟุ่มเฟือย แล้วไม่เ ดื อ ด ร้อนมันก็มีมากมายเพราะเขามีกำลังซื้อไง แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่แบบนั้นไง ใหญ่ใจโตเฉยๆ แต่ไม่มีเงินและความเชื่อมั่นในตัวเอง

ของคุณจะเป็นตัวกำหนด ว่าคุณจะกล้าเชื่อมั่นใน อะไรสักอย่างมั้ย?กล้าที่จะเดินสวน ทางกับแนวคิดส่วนใหญ่หรือไม่ หากคุณไม่กล้าเชื่ออะไรเลย คุณก็จะไม่ได้

เริ่มทำอะไรเมื่อไม่ได้เริ่มต้น ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทุกสิ่งนั้นยังคงเป็นไปแบบเดิม ตามเดิมแบบที่กระแ สสังคมนำพาไป

ขอบคุณที่มา : b e a u t i i n f o . c o m

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…