Home ข้อคิด วางแผนยังไง คนไม่มีลูก แก่ตัวไปไม่มีคนเลี้ยง..จะทำอย่างไร

วางแผนยังไง คนไม่มีลูก แก่ตัวไปไม่มีคนเลี้ยง..จะทำอย่างไร

7 second read
0
0
382

ยุคสมัยนี้คนไทย หลายๆ คน นิยมมีลูกกันน้อยลงเรื่อยๆ หลายคนก็ตัดสินใจจะอยู่เป็นโสด(ทั้งภาคบังคับ และสมัครใจ) หลายคนก็มีความรักแบบไม่ผูกมัด หลายคนก็แต่งงานแต่ตัดสินใจ

ไม่มีลูกด้วยเหตุผลต่างๆ คำถาม คือ ถ้าไม่มีลูกจะวางแผน ชีวิตตอนแก่ยังไงดี เราจะต้องไปอยู่ที่ไหน และใครจะคอยดูแลเรา วางแผนการเงินย ามแก่ไว้ตั้งแต่ตอนนี้ สิ่งสำคัญของชีวิตที่

ไร้ทาย าท คือ แผนการเงินที่พร้อมจะรับมือทุกสถานการณ์ เมื่อไม่มีลูกที่อาจจะมาสร้างร ายได้ทดแทนเราตอนเกษียณ การวางแผนเรื่องรายได้อย่ างสม่ำเสมอ จนถึงวันสุดท้ายของชีวิต

จึงสำคัญมากๆ เราควรเริ่มต้นวางแผน ว่าจะมีชีวิตเกษียณ ด้วยเงินก้อนขนาดเท่าไหร่และจะหาเงินก้อนนั้นมาได้อย่ างไรบ้ าง ความรู้ด้านการเงิน และการลง ทุ น คือ เรื่องสำคัญเราควรเรียนรู้

และศึกษาเรื่องการวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้ วางแผนไว้ เลยว่าจะใช้ชีวิตตอนแก่อย่ างไร สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้แผนการเงินของเราชัดเจนมาก คือ การวางแผน อย่ างชัดเจนว่าจะมีชีวิตอยู่

อย่ างไร สำหรับคนที่อยู่ตัวคนเดียว (โสดหรือคู่รักเสี ย ชีวิต) หรือ คนที่อยู่กันเป็นคู่แต่ไม่มีทาย าท การเลือกอาศัยอยู่ในอสั ง หาริมทรัพย์สำหรับผู้สูงอายุถือว่าเป็นทางเลือก ที่ดีมาก ปัจจุบัน

มีบริษัทเอกชนมากมายที่หันมาจับตลาดความต้องการในกลุ่มนี้ หลายบริษัทมี บ้ าน หรือ คอนโดมิเนียม สำหรับผู้สูงอายุให้เลือกอยู่อาศัย สภาพแวดล้อมเหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย ตรงนี้ถ้าเรา

วางแผนไว้ก่อน เราก็สามารถเตรียมความพร้อมเรื่องเงินไว้ได้ วางแผนไว้ทุกทางเลือกที่อาจจะเกิดขึ้น ความสำคัญในการวางแผน อนาคตให้รอบคอบ คือการวางแผนให้ครบรอบด้านทุกแง่มุม

ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อเตรียมตัวรองรับทุกสถานการณ์ แม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องไม่คาดคิด ยกตัวอย่ างเช่น วางแผนว่าถ้าคนในครอบครัวเสี ย ชี วิ ต หมด เราจะทำอย่ างไร วางแผนถ้า

คู่ชีวิตเสี ย ชี วิ ต ก่อน เราจะทำอย่ างไร วางแผนถ้าลูกเสี ย ชี วิ ต ก่อน เราจะทำอย่ างไร วางแผนว่าถ้าเรา พิ ก า ร หรือทุพพลภาพ เราจะทำอย่ างไร ถึงแม้จะดูเครี ย ด ไปบ้ าง แต่สิ่งเหล่านี้

สามารถป้องกันความเสี่ ย ง ไว้ล่วงหน้าได้ โดยเฉพาะเรื่องประกั น ชีวิต ประกั น สุ ข ภ าพ ประกั น โร ค ร้ าย แรงต่างๆ ที่ช่วย ลดความเสี่ ย ง ได้ สิ่งสำคัญที่สุด คือ การมีแผนการเงินของตนเอง

ไม่ว่าเราจะอยู่ในครอบครัวแบบไหน มีลูก มีสามี มีภรรย า มีพ่อ มีแม่ มีชีวิตแบบใดก็ตาม เราจำเป็นต้องมีแผนการเงินเสมอเพราะสุดท้ายแล้ว คนที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตอย่ างแน่นอนก็มีแค่

ตัวเราของเราแค่คนเดียว คิดไว้ตั้งแต่วันนี้ว่าจะมีชีวิต เกษียณแบบไหน จากวันนี้จนวันสุดท้ายจะมีชีวิตอย่ างไร คนที่วางแผนการใช้ชีวิตอย่ างรอบคอบ มักจะได้มีชีวิตแบบที่ตนเองต้องการ

ขอบคุณที่มา : i n v e s t e r e s t

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…