Home ข้อคิด รับมือช่วยอย่างไร เมื่อลูก “ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง”

รับมือช่วยอย่างไร เมื่อลูก “ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง”

5 second read
0
0
558

ลูกขาดความมั่นในตนเอง มักจะมีอาการไม่กล้าเผชิญกับสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ หรือทำสิ่งใดๆ ที่ท้าทาย

เพราะกลั วความล้ มเห ล วหรือกลั วทำให้คนอื่นผิดหวัง สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวถ่วงในการประสบความสำเร็จ

ในอนาคตของลูกต่อไปเมื่อลูกเป็นเด็กไม่มีความมั่นใจ ไม่มีความนับถือในตัวเอง พ่อแม่หลายคนคงไม่

อยากเห็นลูกเป็นเช่นนั้นแน่นอน เมื่อคุณเห็นว่าลูกขาดความเชื่อมั่น คุณต้องหาวิธีดึงความเชื่อมั่น

ในตัวเองของลูกออกมาให้ได้ โดยใช้วิธีการต่างๆเหล่านี้

วิธีช่วยทำให้ลูกเป็นเด็กที่มีความมั่นใจในตัวเอง

1. รับรู้ความรู้สึกของลูก

หากลูกของคุณเหมือนมีปัญหาอะไรในใจ คุณควรพร้อมจะรับรู้และพร้อมแ ช ร์ความรู้สึกนั้นๆกับลูกด้วยค่ะ

2. ช่วยเปิดความคิดความเชื่อมั่นให้กับลูก

เด็กบางคนอาจจะมีความเชื่อมั่นบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ไม่ควร หรือไม่สามารถทำให้เป็นไปตามนั้นได้

คุณควรเปิดความคิด หรือ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นแบบใหม่ให้ลูกเดินไปในทางที่ดีขึ้นได้

3. ห้ามเปรียบเทียบเด็ดขาด

การเปรียบเทียบความดีของเด็กแต่ละคนเป็นเรื่องเ ล วร้ า ยมาก เด็กจะขาดความเชื่อมั่นและการนับถือตัวเองทันที

4. สอนลูกคิดบวก

พย ายามสอนความคิดเชิงบวกให้ลูก ถ้าลูกเชื่อมั่นว่าลูกสามารถเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างให้ดีขึ้นได้ หรือ

เชื่อว่าตัวลูกสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ ก็จะทำให้ลูกมีความเชื่อมั่นในตัวเองได้ค่ะ

5. กล่าวคำชื่นชม

คุณควรกล่าวคำชื่นชมเมื่อลูกทำเรื่องที่ถูกต้องหรือทำเรื่องดีๆ ทั้งตอนที่อยู่ในบ้าน หรือตอนอยู่กันเยอะๆ

ในเครือญาติหรือผู้ใหญ่คนอื่นๆ จะทำให้ลูกรู้สึกดี และมีความนับถือในตัวเองมากขึ้น

6. แสดงความรักให้ลูกเห็นเสมอ

ทำให้ลูกเห็นว่าคุณรักลูกมากแบบไม่มีเงื่อนไข ไม่ว่าลูกจะอยู่ในช่วงเวลาที่ดีหรือไม่ดี หรือ อาจทำเรื่องผิ ดพล า ด

พย ายามทำให้ลูกรู้สึกว่าลูกยังมีคุณอยู่ด้วยเสมอ

7. เป็นแบบอย่างที่ดีและถูกต้องให้กับลูก

ไม่ว่าคุณจะสั่งสอนลูกมากแค่ไหน ก็ไม่เท่ากับการที่คุณปฏิบัติให้ลูกเห็น คุณควรเป็นตัวอย่าง เป็นแนวทางที่ดีให้กับลูกด้วย

ขอบคุณที่มา : n e w .c a m r i.

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…