Home ข้อคิด พ่อแม่ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูก สมัยนี้ลูกเป็นโรคไม่รู้ความลำบาก

พ่อแม่ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูก สมัยนี้ลูกเป็นโรคไม่รู้ความลำบาก

3 second read
0
0
4,340

“โ ร คไม่รู้จักความลำบาก” โ ร คใหม่ที่เกิดขึ้นสำหรับเด็ก ๆ และจะกลายเป็นปัญหาต่อการเติบโตหากพ่อแม่ไม่ได้เลือกสร้างภูมิคุ้มกันของความลำบากให้ลูก ไม่เลือกให้ลูกได้ออกไป

พบเจอโลกของความจริงที่ว่า ชีวิตแม้ว่าจะรว ยหรือจนก็ไม่มีใครสบายได้ตลอดไป ต้องมีความลำบาก ความทุกข์ เกิดขึ้นปะปนกันไป ดังนั้น การเลือกสอนให้ลูกรู้จักกับความลำบาก

ฝึกลูกให้มีหน้าที่รับผิดชอบ รู้การแบ่ งปั น การให้ และเรียนรู้ หรือพย ายามทำด้วยตัวเองได้ตั้งแต่เด็กย่อมเป็นสิ่งที่ดี

สาเหตุที่เด็กถึงเป็นโรคไม่รู้จักความลำบาก

1.ปกป้องลูกมากเกินไป

เพราะความกังวลเกรงว่าจะเกิดอันตร า ยกับลูกรัก จึงไม่หาโอกาสพาลูกออกไปเปิดประสบการณ์ต่อโลกภายนอก และจำกัดที่ทางให้ลูกอยู่ภายใน comfort zone ยอมให้ลูกนั่งดูทีวี

เปิดยู ทู ป เล่นเกมในไ อแ พ ด ซึ่งเป็นการปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้กับสังคมภายนอก และไม่รู้จักกับการแยกแยะความแตกต่างระหว่างคนดีกับคนไม่ดี ขาดการสังเกตและเรียนรู้

2.อยากให้ลูกสบายเป็นผลทำร้า ยลูกโดยไม่รู้ตัว

การมีพี่เลี้ยงไว้คอยดูแลลูกน้อย เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่อันเหนื่อยหนักของพ่อแม่ โดยไม่ยอมสอนลูกให้ลองทำอะไรด้วยตัวเอง จนลูกไม่สามารถทำอะไรเป็นได้ เมื่อเติบโตขึ้นในสังคม

เช่น เริ่มต้นเข้าโรงเรียนก็จะกลายเป็นภาระให้กับบุคคลรอบข้างที่ต้องคอยช่วยเหลือ

3.ไม่ยอมปล่อยให้ลูกลำบาก เพราะพ่อแม่เคยลำบากมาก่อน

เพราะไม่อยากให้ลูกมีชีวิตเหมือนที่ตนเองเคยเป็นมาก่อน พอฐานะดีขึ้นจึงส่งเสริมและเลี้ยงลูกด้วยวัตถุ เงิ นทอง ฯลฯ เหล่านี้จะทำให้เด็กกลายเป็นคนขาดความอดทน ไม่มีควา มมั่ นค ง

ในจิตใจ อ่อนแอ และแข็งกระด้าง

4.มีเทคโนโลยีครอบงำ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันอย่างการใช้สม า ร์ ทโฟ น แท ปเล็ ต ได้กลายมาเป็นสื่อที่มีบทบาทกับเด็ก ๆ ตั้งแต่ตัวเล็กในยุคดิจิตอล และมีอิทธิพลมากขึ้นกว่าในสมัยก่อน ซึ่งมีให้

เลือกหลายแบบ หลายราคาที่จับต้องได้ ทำให้พ่อแม่ยุคใหม่หยิบยื่นให้ลูกใช้ง่าย ๆ ทั้งๆ ที่ยังไม่ถึงเวลาอันสมควร และไม่พย ายามปฏิเสธหรือเบี่ยงเบนความสนใจให้ลูกไปทำกิจกรรมอย่างอื่น

5.การใช้ชีวิตติดรูปแบบจากอิทธิพลของสื่อ

ด้วยเทคโนโลยีที่เข้าถึงอย่างรวดเร็ว และมีการนำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดูสวยหรูผ่านสื่อทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ หรือสื่อออนไลน์อย่างเฟ ซ บุ๊ ค อิ นส ต าแก ร ม ทวิ ตเต อ ร์

มีการโชว์และแชร์ถ่ายภาพ อวดของหรู ชูของสวย ด้วยอิทธิพลของสื่อเองและการเลี้ยงลูกแบบตามใจมาก่อน ทำให้เด็กเกิดความอยากได้อยากมีตามกระแสสังคม ดังนั้น โ ร คไม่รู้จัก

ความลำบากของเด็กไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดก็ตาม แต่หากพ่อแม่รับรู้ถึงผลกระทบที่ตามมาแล้ว ก็สามารถที่จะเตรียมวัคซีน “วินัยวุฒิภาวะ” เพื่อเตรียมรับมือและฝึกลูกให้เริ่มต้น

ตั้งแต่เล็ก ๆ ก่อนที่จะสายเกินแก้นะคะ

ขอบคุณที่มา : th.theasianparent

 

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…