Home ข้อคิด ผลร้ายที่จะเกิด เมื่อพ่อแม่คาดหวังกับลูกมากเกินไป

ผลร้ายที่จะเกิด เมื่อพ่อแม่คาดหวังกับลูกมากเกินไป

5 second read
0
0
4,661

เป็นธรรมดาที่คุณพ่อคุณแม่ย่อมต้องการให้ลูกเติบโตอย่างมีคุณภาพ การวางแผนและชี้นำชีวิตลูกจึงเป็นผลจากการที่คุณพ่อคุณแม่ ตั้งความหวังกับลูกมากเกินไป โดยไม่รู้ตัว

จากงานวิจัยพบว่าสาเหตุอันดับต้นๆ ที่ทำให้เด็กเกิดภาวะเครี ย ดและมีโอกาสเป็นโร คทางจิ ตเ ว ช ก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่ ตั้งความหวังกับลูกมากเกินไป รวมถึงความกดดันที่

ลูกได้รับจากคนในครอบครัว คุณครู เพื่อน และสภาพแวดล้อมที่กดดันมากเกินจำเป็น ดังนั้น นอกจากความรักและปรารถนาดีที่มีต่อลูกแล้ว เราจึงอยากให้คุณพ่อคุณแม่เรียนรู้ 5

ผลร้า ยของการ ตั้งความหวังกับลูกมากเกินไป ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เพื่อเตือนสติให้คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูลูกน้อยด้วยความคาดหวังที่เหมาะสมและพอดีกันดีกว่าค่ะ

1. สุขภาพจิตของลูกแ ย่ลง

ความคาดหวังของพ่อแม่จะทำให้ลูกรู้สึกกดดัน และความกดดันเป็นต้นเหตุของความวิตกกังวล เครี ย ด ไม่มั่นใจในตัวเอง เพราะกลัวว่าหากทำอะไรผิดพลาดไปแล้วจะทำให้พ่อแม่

ผิดหวัง หากปล่อยให้เกิดขึ้นซ้ำๆ ลูกอาจเข้าสู่ภาวะเครี ย ดขั้นรุ นแร ง ท้อแท้ในชีวิต เกิดภาวะซึมเศร้าต่อไปได้

5. ลูกไม่เห็นคุณค่าในตัวเอ

พ่อแม่ที่ตั้งความหวังกับลูกมากเกินไป มักเผลอเปรียบเทียบลูกกับเด็กคนอื่น เพื่อกดดันให้ลูกพย ายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น จึงมักตำหนิ มากกว่าชื่นชม หรือชื่นชมแต่แอบแฝงไปด้วย

การตั้งความหวังมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น ลูกเกือบทำได้ดีกว่าเพื่อนแล้วนะ, ครั้งนี้ลูกทำได้ดีมา แต่แม่อยากให้ลูกตั้งใจกว่านี้อีก คำพูดเหล่านี้จะทำให้ลูกรู้สึกไม่เคยดีพอ และไม่ได้รับกำลังใจ

จากคุณพ่อคุณแม่ นานวันเข้าลูกอาจจะรู้สึกไม่มีคุณค่า ไม่มีความสุข เพราะไม่รู้สึกรักและเคารพตัวเองเลยก็เป็นได้

3. ลูกยอมรับความผิดหวังไม่ได้

เด็กที่เติบโตภายใต้ความคาดหวังและกดดันจากคุณพ่อคุณแม่ มักจะกลัวความผิดพลาด ไม่กล้าคิดหรือลองทำอะไรใหม่ๆ และเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นก็มักจะไม่ให้อภัยตัวเอง จะไม่

ยอมรับในความผิดหวัง อาจมีการกล่าวโทษตัวเองซ้ำๆ แม้เรื่องราวจะผ่านพ้นไปแล้วก็ตาม

2. ลูกหลีกเลี่ยงการเข้าสังคม

เมื่อลูกคิดว่าตัวเองต้องดีกว่าคนอื่นหรือดีที่สุด เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่พึงพอใจอยู่เสมอ การเข้าสังคม ทำกิจกรรม หรือแม้แต่เล่นกับคนอื่น ก็เป็นสถานการณ์ที่สร้างความหนักใจให้ลูกได้

เพราะลูกอาจเผลอเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น กลัวว่าคนอื่นจะทำได้ดีกว่า คุณพ่อคุณแม่จะชื่นชมคนอื่นมากกว่า กลัวไม่เก่ง หรือเก่งสู้เพื่อนไม่ได้ จึงเกิดพฤติกรรมแยกตัวและ

เป็นเด็กไม่ชอบเข้าสังคมได้

4. ลูกป่ว ยง่าย

นอกจากจิตใจและอารมณ์แล้ว ความเครี ย ดสะสม จะส่งผลต่อสุ ขภา พร่า งกา ย เช่น ลูกมีอาการปว ดท้องบ่อยครั้ง ปว ดหัว นอนไม่หลับ คลื่นไส้อาเจียน ไม่เจริญอ าหา ร รู้สึกอ่อนแรงง่าย

ยิ่งไปกว่านั้นความเครี ย ดสะสมยังส่งผลต่อเส้นประส า ทในสม อ ง ส่งผลให้ลูกอาจมีพัฒนาการช้า เรียนรู้ช้า ส่งผลต่อสมาธิและการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วย

ขอบคุณที่มา : a b o u t m o m .

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…