Home ข้อคิด ปฏิเสธอย่างคนฉลาดเขาทำ เมื่อมีคนมาขอยืมเงิน

ปฏิเสธอย่างคนฉลาดเขาทำ เมื่อมีคนมาขอยืมเงิน

5 second read
0
1
23,944

จำไว้อย่างหนึ่งว่า “เรื่องเงิ นไม่เข้าใครออกใคร”ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือไกลตัว ดังนั้นถ้าไม่อย ากเจอเคสเพื่อนยืมเงินไม่คืน ก็อย่ าด่วนปากเร็วตัดสินใจเร็วและให้ใครยืมเงินทุกครั้ง

ควรเก็บหลักฐานเช่น อัดคลิปเสียงวิดีโอ หรือเซ็นสัญญายืมเงิ นทุกครั้ง

1. เสนอความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น

นอกจากพูดว่า “ไม่ ” แล้วเราสามารถช่วยเหลือ เพื่อนยืมเ งิน หรือคนที่มายืมเงิ นในรูปแบบอื่นได้ เช่น ถ้าพวกเขา ไม่มีเงิน “เพราะไม่มีงานทำ” ก็ช่วยหางานให้พวกเขาทำ ทำอ าหา ร

เผื่อพวกเขา พวกเขาจะได้ประหยัดเ งิน ค่าอ าหา ร หรือหาวิธีกู้เงิน วิธีอื่นให้พวกเขาแทน เช่น กู้เงินธนาคาร เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่แล้ว คนที่มาขอยืมเงินเรา ถ้าไม่ได้เงิ น พวกเขาอาจ

จะไม่ได้ต้องการวิธี หรือความช่วยเหลือแบบอื่น ดูท่าทีของพวกเขาก่อนจะให้คำแนะนำด้วย

2. แสดงออกชัดเจนว่าไม่ให้ยืมเงิ น

วิธีรับมือเพื่อนยืมเงิน วิธีแรกบอกให้ชัดเจนไปเลยว่า ไม่ให้ใครยืมเงินตั้งแต่ต้น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือญาติ พี่น้อง เมื่อเราชัดเจนว่าไม่ให้ยืมเงินตั้งแต่แรกมันก็ง่ายที่จะปฏิเสธ โดยไม่จำเป็น

ต้องมีข้ออ้าง และเหตุผลอะไรอีก วิธีนี้เหมาะกับคนที่มีวินัย ในการใช้ชีวิต ระดับหนึ่งนะคะ คือ “พึ่งพาตัวเองเป็น” “รู้จักดูแลตัวเอง” เพราะถ้าเราไม่ให้ใครยืมเราก็ไม่ควรจะไปยืมเงิน

หรือไหว้วานคนอื่นเช่นกันค่ะ

3. ขอเวลาตัดสินใจ

บางกรณีก็ย ากจริงๆ ที่จะพูดว่าให้ยืมเงินไม่ได้ เช่น เพื่อนสนิทญาติหรือคนในครอบครัว ที่ต้องเจอหน้ากันทุกวัน ถ้ารู้สึกโดนต้อนจนจนมุมมากๆลอง “ขอเวลา” คนยืมเงินว่า ขอฉัน

คิดดูก่อนนะ การยืมเงินเป็นเรื่องใหญ่ค่ะ พวกเขาเองก็รู้ดี ไม่งั้นคงไม่บากหน้า มาขอยืมเงิน ถ้าคนมีมารย าทจริงๆ จะเข้าใจว่าคนถูกยืมมีสิทธิคิดได้ว่าจะให้ยืมเงินดี หรือไม่ แต่ถ้าคุณ

พูดว่า ขอคิดดูก่อน นั่นหมายถึง การเปิดโอกาสการให้ความหวังคนที่ยืมนะคะ ดังนั้นต้องบอกพวกเขาด้วยว่า ขอเวลานานแค่ไหน แล้วกลับไปคิดจริงๆ ว่ามีเงินพอ จะให้ยืม หรือไม่ให้

เวลายืมได้นานแค่ไหน แล้วถ้าเขา ยืมเงินไม่คืน มีผลกระทบกับความสัมพันธ์แค่ไหนด้วย

4. ไม่เปิดเผยข้อมูลทางการเ งินของตัวเอง

ถ้าต้องการลดแรงกดดัน หรือโอกาส ที่เพื่อนยืมเ งินจะแวะมาเยี่ยมเยียนคุณ การไม่เที่ยวบอกใครว่าได้เงิ นเดือนเท่าไหร่มีเ งินเก็บที่ไหนบ้าง มีทรัพย์สินหนี้สินเท่าไหร่และอย่างไรคือสิ่งที่

คุณควรทำ ถ้ามีใครถามเรื่องเงิ น อาจจะพูดแบบกลาง ๆ ว่าก็พออยู่ได้จ้ะ หรือพอมีพอกินเฉยๆไม่ต้องบอกตัวเลขโต้ง ๆ ว่ามีเงิ นสำรองฉุกเฉินในบัญชี สามล้านบาท เพราะมันจะกลายเป็น

สัญญานทางสังคมรอบตัวคุณอย่างหนึ่งทันที ว่าเงิ นฉุกเฉินนี้ อาจหมายถึง พอให้เพื่อนยืมเงิ นย าม ฉุกเฉิ น ก็เป็นได้

5. ให้ยืมแบบไม่หวังได้คืน

ถ้าจนแล้วจนรอดยังไง ก็รู้สึกว่าเพื่อนยืมเงิ นหรือคนยืมเงิ นคนนี้ เราต้องช่วยจริงๆ ไม่ให้ไม่ได้จริงๆ ลองหาวิธีให้แบบที่เราคิดเสียว่า ให้เงิ นเป็นของขวัญไปเลย เช่น ใกล้วันเกิดของเพื่อน

หรือคนยืมเ งินคนนี้ ก็ให้เ งินเขา ยืมแล้วก็บอกเขาไปเลยว่า งั้นให้เป็นของขวัญวันเกิดแล้วกันนะ หรืออาจจะให้เป็นบัตรของขวัญวอยส์เชอร์ ซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ต พวกเขาจะได้เก็บเ งิน

ไปใช้จ่ายด้านอื่นที่จำเป็นมากกว่าแทนวิธีนี้เป็นวิธีการช่วยเรื่องเงิ น ที่ลดความกระดากอายระหว่างกันได้มากเลยทีเดียวค่ะ

6. พูดตรง ๆ และสั้น ๆ

“ขอโท ษนะแต่ให้ยืมไม่ได้จริงๆ” “ฉันไม่มีเงิ นพอให้ใครยืมได้เลยช่วงนี้” “ฉันไม่ค่อยสบายใจ เรื่องการให้ยืมเงิ นน่ะ” ประโยคเหล่านี้ ตรงไปตรงมา แต่ไม่หย าบไม่ห้วน ไม่ตัดรอนจนเกินไป

และไม่ได้เปิดช่อง ให้คนมาขอยืมเงิ นได้อีกด้วย ในอนาคต ให้จำไว้เสมอว่ามันเป็นเงิ นของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องอธิบายสถานะ หรือ วิธีการใช้เงิ นของคุณกับใคร โดยเฉพาะคนที่จะยืมเงิ น

ของคุณ ก่อนจากกัน.. จำไว้อย่างหนึ่งว่า “เรื่องเงิ นไม่เข้าใครออกใคร” ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือไกลตัว ดังนั้นถ้าไม่อย ากเจอเคสเพื่อนยืมเงิ นไม่คืน ก็อย่ าด่วนปากเร็วตัดสินใจเร็ว

และให้ใครยืมเงิ นทุกครั้งควรเก็บหลักฐานเช่น อัดคลิปเสียงวิดีโอ หรือเซ็นสัญญายืมเงิ นทุกครั้ง

ขอบคุณที่มา : s h o p b a c k

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…