Home ข้อคิด ทำไมเราควรเป็น “น้ำครึ่งแก้ว” ( เขียนไว้ดีมาก )

ทำไมเราควรเป็น “น้ำครึ่งแก้ว” ( เขียนไว้ดีมาก )

6 second read
0
0
1,459

คุณเป็นคนประเภทไหน แก้วเปล่า…น้ำครึ่งแก้ว…น้ำเต็มแก้ว

คำเปรียบเปรยว่า “แก้วเปล่า…น้ำครึ่งแก้ว…น้ำเต็มแก้ว” มักได้ยินกันบ่อย ๆ

ทั้งในการทำงาน การเรียน ในบางครั้งนึกสงสัยว่าแท้ที่จริงแล้วมันดีหรือไม่สำหรับคนเหล่านี้

แต่อย่างไรก็ตามการที่จะเป็นคนแก้วเปล่า น้ำครึ่งแก้ว หรือน้ำเต็มแก้ว นั้นอาจจะมีเหตุและผล

ในแต่ละบุคคล ซึ่งถ้าไม่ทำให้สังคมและตัวเองเดือดร้อนก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรต่อว่ากัน

แก้วเปล่า คือ แก้วที่ไม่เคยรับสิ่งใด ๆ ดีมั้ยสำหรับคนประเภทนี้ บางคนอาจคิดว่าน่าจะดีกว่า

เพราะยังว่างอยู่ ลองคิดดูว่าแต่ในทางกลับกัน ถ้ามันว่างมากเกินไปจนไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลย

จะเป็นคนที่ไม่สนใจใยดีต่อตัวเอง ต่อสังคม ชนิดที่เรียกว่าชีวิตเฉื่อยชาไม่มีเป้าหมาย

ในชีวิตหรือเปล่า หากจะเติมน้ำลงไปควรจะเริ่มจากอะไรดี

น้ำครึ่งแก้ว จงเป็นคนที่มีน้ำครึ่งแก้ว เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอด ซึ่งหมายถึงแก้วน้ำที่พร้อม

จะเติมเต็ม ทุก ๆ สิ่ง พร้อม เติม เต็ม  ทุก ๆ อย่าง การเป็นแก้วใบนี้จึงมีข้อดีมากมายทำให้พร้อมที่

จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลาพร้อมที่จะรับกับสิ่งเปลี่ยนแปลงเสมอ น้ำครึ่งแก้วจึงได้เปรียบเพราะ

เป็นแก้วที่ไม่มีวันเติมเต็มไม่ว่าใครจะใส่ความรู้ลงมามากสักเท่าไหร่ เราก็สามารถรับได้ตลอดเวลา

น้ำเต็มแก้ว คือ แก้วน้ำที่ไม่ยอมรับสิ่งใหม่ๆ เข้ามาในชีวิต พอใจ และยึดติดกับสิ่งเดิม

หรือ สิ่งที่มีอยู่ ในขณะที่การทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว แปลว่าคุณจะไม่เปิดรับอะไรอีกต่อไปแล้ว

สิ่งที่คิดที่อย ากจะเป็นอาจจะไปไม่ถึงหรือไม่สำเร็จตามที่ตั้งใจ

เพราะเมื่อน้ำเต็มแล้วบางครั้งเมื่อเจอปัญหาก็จะไม่สามารถหาทางออกได้

แต่ถ้าหากยอมรับคำแนะนำบางอย่างอาจจะทำให้สิ่งที่คิดอยู่สำเร็จได้

ในชีวิตคนเรานั้นการที่จะใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขนั้น เชื่อว่าแต่ละคนก็มีวิถี

การดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันตามสถานะทางสังคม ครอบครัวและสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามวันเวลาสำหรับคนที่อยู่ในวัยทำงาน ที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

การที่จะเป็นคนประเภทไหนคงต้องค่อยๆคิดทบทวนประมวลข้อมูลว่าข้อมูลใดที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

ควรเติมเข้ามาในแก้ว หรือถ้าข้อมูลที่ได้มาไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็ปล่อยให้ไหล่ออกจากแก้วไป

ดีกว่าปิดกั้นตัวเองหรือใช้ความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งหากยอมรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

จากผู้รู้แล้วนำมาปรับใช้ในการทำงานก็จะเป็นผลดีต่อทุกฝ่ายสิ่งหนึ่งที่อย ากเห็น ไม่ว่าคุณ

จะจัดอยู่ในประเภทใดเมื่อใดก็ตามที่เจอปัญหา สะดุดหกล้มจงอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่

ไม่ว่าเราจะทำการใด ๆ ก็ตาม เมื่อเกิดการผิดพลาด ก็สามารถที่จะเริ่มใหม่ได้การเริ่มต้นใหม่

ไม่ใช่ว่าจะผิดพลาดเหมือนครั้งแรก ๆเสมอไปการก้าวเดินและลุกขึ้นใหม่อาจจะเป็นการก้าวเดินที่

นำไปสู่การประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของชีวิตคุณก็ได้ คุณจะเป็นคนประเภทไหน

…แก้วเปล่า

…น้ำครึ่งแก้ว

…น้ำเต็มแก้ว อยู่ที่คุณเลือกที่จะเป็น

ขอบคุณที่มา : k r a j a i b o o n

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…