Home ข้อคิด ต้องสอนลูกให้จับปลา ไม่ใช่จับปลามาให้ลูก(อยากให้พ่อแม่ยุคนี้ได้อ่าน)

ต้องสอนลูกให้จับปลา ไม่ใช่จับปลามาให้ลูก(อยากให้พ่อแม่ยุคนี้ได้อ่าน)

6 second read
0
0
10,553

จงอย่ าให้ปลาแ ก่เขา… ควรจะให้เบ็ดต กปลาเขาไป แล้วสอนวิ ธีการหาปลาให้แ ก่เขาเพื่อให้เขารู้จักการเอาตัวรอดในสังคม และ รู้จักการหากินด้วยตัวของเขาเองคนเป็นพ่อเป็นแม่

หลายคนเป็นแบบนี้…ลูก… ” แม่ขอเงิ นหน่อย จะออกไปเที่ยวกับเพื่อน “แม่บอกว่า… ” ลูกรู้ไหมว่าสมัยแม่อายุเท่าลูก ไม่เคยเที่ยวที่ไหนเลย ต้องทำงานทุ กอย่ าง พับถุงกระดาษขาย

ตัดใบตองขนไปส่งขายในตลาด แต่ละบาทแต่ละสตางค์ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำ ลูกต้องรู้จักความลำบาก ไม่งั้นอีกหน่อย เกิดไม่มีแม่แล้วจะทำยังไง….. “คนเป็นแม่ได้แต่ร่ายย าว สาธย าย

ถึงอดีตอันลำบากของตน ส่วนลูกก็นั่งฟังแม่เงียบ ๆเมื่อแม่เทศน์จบ… ก็ควักเงิ นยื่นให้ลูกตามเคย…!!พ่อแม่จำนวนมากทำอย่ างนี้จริง ๆ เมื่อลูกขอเงิ นไปเที่ยว จะพร่ำบ่นลูก และ เล่าเรื่อง

เมื่อตนเผชิญความลำบากในสมัยก่อนเล่าย้อนไปถึงชีวิตลำบากของตน เปรียบเทียบตนเองกับลูกในวัยเท่ากัน แล้วปิดท้ายด้วยการให้เงิ นลูกไป…!!สมัยก่อนไม่มีคำว่า… ” มรดก “

ในพจนานุกรมชีวิต ทุ กอย่ างในชีวิตต้องออกแรงหามาด้วยตัวเองอย่ างย ากลำบากทว่าเมื่อลืมตาอ้าปากได้ คนเป็นพ่อเป็นแม่รุ่นก่อนจึงกลัวลูกต้องมาลำบากแบบตน จึงเผลอทำให้ลูก

เสี ยคนโดยไม่ตั้งใจเลี้ยงลูกแบบหาปลาให้กิน ไม่หัดให้ลูกทำอะไรเองจริง ๆ จัง ๆ พ่อแม่จำนวนมากเก็บเ งินเก็บท องไว้โดยไม่ยอมใช้ บอกว่า… “เก็บไว้ให้ลูก”เพียงเพราะ พ่อแม่ ไม่อย าก

ให้ลูกผ่ านความลำบากเหมือนตัวเอง การเตรียมทุ กอย่ างให้ลูก ก็ไม่ต่างอะไรกับหาปลาให้ลูกกินเลยเหมือนสะท้อนสิ่งที่ตัวเองข าดไปในวัยเด็ ก คิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะเติมเต็มลูกได้ แต่มัน

กลับสร้างนิสัย ” ไม่สู้งานหนัก “ ให้ลูกไปโดยปริย าย…!!ไม่มีเ งินไม่ใช่ปัญหา การไม่รู้จักคิด ไม่รู้จักทำมาหากิน ไม่มีความพย าย ามนั่นแหละ คือปัญหาบางครั้งการมีเงิ นมาก อาจทำให้

เลี้ยงลูกย ากขึ้น…!! หากเปรียบเ งินเหมือนไขมั นในร่ างกายก็คงไม่ผิดนัก น้อยไปก็ไม่ดี มากไปก็ส่งผลเ สียต่อสุ ขภาพในสังคมบูชาคนร วย และ การร วยทางลัด การอบรมสั่งสอนลูก

เดี๋ยวนี้ย ากขึ้นเรื่อย ๆเพราะสิ่งเร้ารอบตัว ทางเดียวที่จะให้ลูกโตขึ้นแล้วยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้ คือต้องสอนเรื่องความอดทน วินัยการใช้เ งิน และ การหาปลากินเองการรู้จักใช้ชีวิต

และ รับผิดชอบตัวเอง อย่ าสร้างปัญหาแ ก่สังคม ไม่พอกพูนด้วย ” ไขมั นแห่งวัตถุนิยม “ มากเกินไปพ่อแม่ต้องมองภาพกว้างและมองให้ออกว่า หากให้มากเกินไปจะทำให้ลูกไม่รู้จักหามา

ด้วยตัวเองหรือไม่ ทำอะไรไม่เป็นเลยหรือเปล่า กลายเป็นรอแต่แบมือขออย่ างเดียวความรักย่อมเป็นเรื่องดี แต่ต้องรักให้ถูกวิ ธีด้วย คนร วยที่ฉลาด รู้ว่าการได้เงิ น เป็นเรื่องง่ายกว่าการใช้เงิ น

และ คนที่ไม่รู้จักหาเ งินมักใช้จ่ายเงิ นฟุ่มเฟือยคนที่ร วยจากสมบัติที่ได้มาง่าย ๆ จากมรดก อาจจะข าดความรู้สึกดี ๆ ของการสร้างตัวด้วยตัวเอง ข าดความภาคภูมิใจของการหามาได้ และ

ทักษะการแก้ปัญหาชีวิตมีตัวอย่ างจริงไม่น้อย ที่คนร วยแบ่งสมบัติครึ่งหนึ่งให้องค์กรการกุศล และ ที่เหลือให้ลูกหลาน เพื่อให้ลูก ๆ เรียนรู้ที่จะยืนด้วยตัวเอง และ สร้างมันขึ้นมาใหม่มหาเศรษฐี

ระดับโลกอย่ าง วอร์เรน บัฟเฟตต์ บริจากทรัพย์สินเกือบทั้งหมดให้องค์กรการกุศล แล้วบอกว่า…” ผมได้ทิ้งมรดกส่วนหนึ่งให้พวกเขา มากพอที่พวกเขารู้สึกว่าจะสามารถทำอะไรก็ได้ แต่…

ไม่มากพอที่พวกเขาไม่ต้องทำอะไรเลย “เหมือนกับว่าให้รู้จักนำมรดกก้อนนี้ไปลงทุนต่อยอด เพื่อให้ตนเองสามารถจับปลาเองได้เราต้องสอนค่านิยมชื่นชมบุคคลที่สร้างตนเองจากศูนย์

หาเ งินอย่ างสุจริต รู้คุณค่าของการทำงาน การสร้างตัวนี่อาจเป็นสิ่งที่มีค่ากว่าการให้เงิ นอย่ างเดียว ตามสุภาษิตที่ว่า… “สอนลูกจับปลา ไม่ใช่จับปลาให้ลูก”

ขอบคุณที่มา : 1 0 8 r e s o u r c e s

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

6 ความรักแบบผิดๆ ที่เผลอทำร้ายลูกโดยไม่รู้ตัว (พ่อแม่ควรรู้ไว้)

“ความรัก” มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ และการเจริญเติบโตของลูก คุณพ่อคุณแม่ทุกคนย่อมรักและต้องการม…